Shortcut Media
Positivt momentum talar för uppsida i Shortcut Media (Stockpicker)

2021-12-01 10:15

Stockpicker sätter köp i sin senaste analys av filmproduktionsbolaget Shortcut Media. Flera nya kunder som kommit in på kort tid och strategiska förvärv borde ligga till grund för en uppvärdering av bolaget.

Filmproduktionsbolaget har under året möblerat om sin ledningsgrupp för att ytterligare öka fokus på större strategiska affärer och skala upp verksamheten. Den tidigare vd:n Anders Brinck, som ledde bolaget sedan starten 2011, har numera tagit över stafettpinnen som styrelseordförande och ska i fortsättningen ha ett extra öga på frågor såsom ramavtal och förvärv.

Hans track-record är imponerande och bolaget har historiskt vuxit med i snitt över 50% per år, både organiskt och genom ett flertal förvärv. Tillsammans med den nya vd:n Peter Söderlind, tidigare COO för koncernen, vill Anders Brinck nu säkerställa att bolaget kommer leverera i linje med den uppsatta tillväxtplanen som innebär att genom organisk samt förvärvad tillväxt fördubbla verksamhetens storlek från 2020 till 2022. Det skulle innebära en omsättning på över 120 Mkr i årstakt innan slutet av 2022, samtidigt som rörelseresultatet (EBITA) ska nå 6-12 Mkr.

---

Dagens börsvärde kring 47 Mkr tar i våra ögon inte hänsyn till potentialen i bolaget och framstegen som man har gjort under de senaste kvartalen. Lyckas man nå de aviserade 120 Mkr i annualiserad omsättningstakt samt en EBITA på 6 - 12 Mkr vid slutet av 2022, innebär dagens kursnivå en värdering omkring 0,4 gånger EV/Sales och 5,6 gånger EV/EBITA.

Viktigt att komma ihåg är att siffrorna är baserade på en annualiserad nivå vid slutet av 2022 och kommer alltså inte vara de facto siffror för helåret 2022. Dessutom lär ett ytterligare förvärv även kräva ytterligare kapitaltillskott i form av nyemission. Icke desto mindre bör uppsidan i aktien vara betydande i takt med att nyhetsflödet fortsätter vara positivt. För den riskvillige kan SMG därför vara värd ett spekulativt Köp.

Detta är en förkortad version av analysen.

Fullständig analys kan läsas via direktlänken https://www.stockpicker.se/home/shortcut-media-positivt-momentum-talar-for-uppsida och på www.stockpicker.se

Analytiker;
Sebastian Lang, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att äga, både på kort och lång sikt.


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Shortcut Media - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -