SaveLend Group
SaveLend Group - Förvärvet av Lendify godkänt av danska Finanstilsynet (Penser Access)

2023-06-08 11:00

Sparplattformen växer ytterligare
SaveLend Group består av en sparplattform under varumärket SaveLend samt en automatiserad faktureringsplattform genom dotterbolaget Billecta. I takt med att intresset för investeringar har ökat, ökar även efterfrågan på alternativa investeringsmöjligheter för att diversifiera riskerna. Genom SaveLends sparplattform erbjuds investerare enkel tillgång till kreditinvesteringar, vilket annars kan vara svårt för privatpersoner att nå. Sparande i krediter växer snabbt både i Sverige och i övriga Europa, där investerare generellt sett är mer bekanta med denna typ av investeringar. När sparplattformen växer ökar också möjligheterna att attrahera större kapital, vilket ytterligare förstärker dess potential.

Skapar tillväxt på ett ytterst kapitaleffektivt sätt
I början av april meddelade SaveLend att de förvärvar Lendify, Lunars P2P-verksamhet inom kreditlån. Igår meddelade danska Finanstilsynet att de har godkänt förvärvet. Förvärvet genomförs utan någon direkt köpeskilling vid övertagandet. Istället kommer intäktsdelning att ske baserat på de investerade krediterna i den förvärvade kundstocken. Genom förvärvet tillförs SaveLend bland annat ca 450 mkr i AUM, 17 000 aktiva investerare och varumärket Lendify.

Skalbarheten bör förstärkas av högre omsättning
Vi anser att Q1-rapporten visade att SaveLend rör sig i rätt riktning med både ökat resultat och förbättrat kassaflöde, vilket vi förväntar oss kommer att vara positivt innan årsskiftet. Rapporten tydliggör sparplattformens skalbarhet och förvärvet av Lendify bör synliggöra skalbarheten ytterligare. Tack vare den automatiserade plattformen förväntar vi oss att förvärvet inte ska medföra några betydande ökningar av rörelsekostnader, vilket kommer att stärka både resultatet och kassaflödet. Förvärvet är ett fortsatt steg i rätt riktning och visar att SaveLend kan skapa tillväxt på ett kapitaleffektivt sätt.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 08-06-2023 kl. 08:08: https://docs.penser.se/research/2177-A/yield_lendify_f_rv_rvet_godk_nt.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

SaveLend Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -