Fastpartner
ANALYS Fastpartner: Fokus på stärkt finansiell stabilitet (Analysguiden)

2023-06-09 11:35

Fastpartner ökade driftnettot i Q1 men högre räntekostnader bidrog till ett minskat förvaltningsresultat. Analysguiden sänker riktkursen till 77 kr baserat på en relativvärdering.

Ökade räntekostnader tyngde resultatet i Q1
Fastpartners hyresintäkter ökade 13,8% under Q1 till 556,2 mkr. Driftnettot ökade 13,9% till 375,3 mkr och överskottsgraden steg till 67,5%. Förvaltningsresultatet för Q1 minskade med 24,6% till 185,7 mkr, främst på grund av högre marknadsräntor. Vid utgången av Q1 uppgick fastigheternas marknadsvärde till 35,8 mdkr och det rullande förvaltningsresultatet till ca 740 mkr på årsbasis. Det långsiktiga substansvärdet per aktie (EPRA NRV) uppgick till 107,60 kr. Som en effekt av förändrade förutsättningar att hitta finansiering har Fastpartner reviderat sina långsiktiga finansiella mål. Man sänker målsättningen för det rullande årliga förvaltningsresultatet 2025 till 1 100 mkr från tidigare 1 500 mkr.

Har likviditet för obligationsförfall 2023 och 2024
Fastpartner har under Q1 lagt stort fokus på att stärka sin finansiella stabilitet. Man har förlängt löptider på befintliga banklån samt utökat lånevolymen i bank för att kunna använda till att lösa bolagets obligationsförfall under 2023 och 2024. Man har därmed likviditet för att hantera samtliga skuldförfall de kommande 24 månaderna, vilket överstiger de likviditetskrav Moody’s ställer för en Investment Grade-rating. Styrelsen för Fastpartner har tidigare även sänkt utdelning på bolagets A-aktie till 0,50 kr för att stärka bolagets finansiella ställning.

Riktkurs sänkt till 77 kr baserat på relativvärdering
Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i de sex kärnmarknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Gävle. Då i stort sett samtliga hyresavtal är indexreglerade medför uppräkningen av KPI-index en betydande tillväxt i bolagets hyresintäkter. Efter Q1-rapporten behåller vi våra estimat för hyresintäkter och driftnetto oförändrade, men sänker våra antaganden om positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Vi sänker även vårt antagande om finansnettot för 2023 och 2024. Vi sänker även vår riktkurs för Fastpartner till 77 kr (tidigare 92). Detta motsvarar en rabatt på 28% mot rapporterat substansvärde, vilket är i linje med hur ett urval andra noterade fastighetsbolag handlas i dagsläget.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-fastpartner-fokus-pa-starkt-finansiell-stabilitet

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Fastpartner D - I dag

{point.key}

Fastpartner D - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -