Systemair
Fortsatt god organisk tillväxt - Systemair (Penser Access)

2023-06-09 11:00

God organisk tillväxt, men något avvaktande guidning
Systemair möter en fortsatt god efterfrågan i fjärde kvartalet, och en förbättring i försörjningsled gör att bolaget fortsätter arbeta ned orderstocken i kvartalet. Samtidigt är den organiska tillväxten varierande mellan marknader. Norden redovisar en sekventiell försvagning av den organiska tillväxten och växte med 5%, samtidigt som Västeuropa växer 15% i Q4. Av total organisk tillväxt om 13% var ca 5% prishöjningar. Omsättningen om 3 128 mkr var i stort i linje med våra estimat om 3 100 mkr. Systemair kommunicerar samtidigt att orderingången är något avtagande, men att man ser goda tillväxtmöjligheter på flera marknader.

Engångsposter präglar rörelseresultatet
Rörelsemarginalen var 23,5% i kvartalet, där de dominerade faktorerna var realisationsvinsten från affären med Panasonic Heating & Ventilation, men även två andra engångsposter i Norge och Turkiet. Justerat rörelseresultat var 282 mkr (230 mkr), motsvarande en marginal om 8,9% (8,6%), i stort i linje med våra förväntningar om 9,0%.
 
Föranleder justeringar
Vi gör justeringar för att reflektera förväntningar på en mer avvaktande marknad framöver, men adderar även omsättningen från förvärvet i Storbritannien från mars. Vi ser ett nytt motiverat värde om 90–92 kr per aktie (93–95 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 09-06-2023 kl. 08:32: https://docs.penser.se/research/2182-A/sysr20230609.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Systemair - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -