Wyld Networks
Wyld Networks: Skalar upp för massleverans - Mangold (Mangold Insight)

2023-06-09 08:33

Den virtuella satellitsnätsoperatören Wyld Networks ("Wyld") har fyllt på sin orderbok vilken nu uppgår till totalt cirka 91,5 miljoner kronor, varav 14,4 miljoner kronor avser dataintäkter. Under det första kvartalet 2023 var intäkterna lägre än väntat om 1,3 (4,0) miljoner kronor vilket föranlett en revidering av helårsprognosen. Mangold bedömer fortsatt att bolaget kommer börja leverera order i volym under det tredje kvartalet 2023. Bolagets kostnader ökar i en förväntad takt och lämnas oförändrade för 2023.

Bolaget bedöms vara välkapitaliserat för att ta sig till lönsamhet 2024. Teckningsoptioner av typ TO3 tecknades till 97,1 procent vilket bedöms som högt givet rådande marknadsklimat. Totalt inbringades cirka 16,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Mangold bedömer att kassan kommer räcka til l förväntad lönsamhet 2024 givet att intäkterna börjar skala ordentligt under det andra halvåret 2023. Bolaget hade cirka 10,0 miljoner kronor i kassan vid slutet av det första kvartalet vilket tillsammans med emissionen samt FoU-stödet motsvarar cirka 30 miljoner kronor.

Mangold har sänkt intäktsprognosen och EBIT-marginal för 2023. Mangold ser fortsatt att bolaget är undervärderat men sänker riktkursen till 27,00 (29,00) kronor per aktie på 12 månaders sikt. För att riktkursen ska nås behöver Wyld leverera i betydande volym under det andra halvåret 2023.

Mangold


redaktion@finwire.org
© Copyright

Wyld Networks - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -