Fastator
ANALYS Fastator Säljer del i Företagsparken för 955 mkr (Analysguiden)

2023-09-21 13:50

Innehavet i Studentbostäder tyngde resultatet i Q2 och fokus framåt ligger på refinansiering av lån. Aktien handlas till 80% rabatt mot det redovisade substansvärdet och motiverat värde justeras till 8 kronor.

Innehavet i Studentbostäder tyngde resultatet i Q2
Fastator rapporterade en omsättning på 249,1 mkr under Q2, ned från 359,0 mkr under Q2 2022. Förvaltningsfastigheter i dotterbolag uppvisade en värdeförändring på +2,0 mkr jämfört med +94,9 mkr under motsvarande period föregående år. Resultatet från intressebolag och joint ventures var -117,2 mkr, jämfört med +148,9 mkr föregående år. Större delen av det negativa resultatet i Q2 beror på den fallande aktiekursen i Studentbostäder där Fastators innehav tappade 50 mkr i värde. I övriga bolag är värdetappet ca 4–5%, vilket kan ses som mer rimligt. Värdet av förvaltnings- och utvecklingsfastigheter i dotterbolag var 1 905,1 mkr, upp från 1 704,2 mkr i Q2 2022. Ökningen härrör till Fastators förvärv av GenovaFastator, som äger en handelsfastighet med tillhörande tomtarea i Nacka. För Fastator koncentreras arbetet i nuläget på refinansiering av utestående lån. Styrelsen har beslutat att se över samtlig finansiering för att få fram den bästa helhetslösningen för framtiden.

Fokus på refinansiering av utestående lån
Fastators arbete under sommaren har varit fokuserat på refinansiering av utestående lån, med en obligationsskuld om SEK 1,5 miljarder uppdelad i tre lån med rullande löptider. För att minska den totala skuldsättningen planerar Fastator att avyttra vissa tillgångar, vilket kräver tid och tålamod för att realisera fullt värde. Styrelsen utvärderar även all finansiering för att finna den mest optimala lösningen framåt. Bolaget har 30 augusti sålt aktier i Företagsparken för ca 955 mkr. Köpare är två av de nuvarande aktieägarna i Företagsparken och efter transaktionen minskar Fastators ägande till 25%. Köpeskillingen motsvarar den senaste emissionskursen i Företagsparken vilket verifierar substansvärdet i bolaget.

Ny riktkurs 8 kr baserad på relativvärdering
Fastator har ett nära förestående obligationsförfall om 500 mkr i september 2023. Bolaget säger sig ha tagit viktiga steg framåt i de förhandlingar som pågår för att nå den helhetslösning man eftersträvar. Aktien handlas idag till en rabatt på ca 80% i förhållande till det redovisade substansvärdet på 20,22 kr per aktie. Detta är långt över det historiska snittet på ca 30%. En jämförelse med ett urval andra noterade fastighetsbolag ger vid handen att värderingen relativt rapporterat eget kapital för dessa i median är 0,68. Vi applicerar denna multipel på Fastators substansvärde samt en extra riskpremie på 40% då bolaget kan komma att behöva vidta åtgärder för att stärka sin balansräkning. Vår nya riktkurs för bolaget är 8 kr.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer:

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer

Fastator 230921analys


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Fastator - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -