Alzinova
Positiva topline-resultat från den kliniska fas Ib-studien - Alzinova (Penser Future)

2023-12-01 10:00

Fortsatt god tolerabilitet och accepterad säkerhetsprofil
Alzinova meddelade under veckan positiva topline-resultat från den kliniska fas Ib-studiens A-del med vaccinkandidaten ALZ-101. Studien mötte det primära målet avseende säkerhet och tolerabilitet efter 20 veckor. Studiedata visade att ALZ-101 har fortsatt god tolerabilitet och accepterad säkerhetsprofil och en hög frekvens av immunrespons. Inga fall av ARIA-E och ett fall av ARIA-H detekterades i behandlingsgrupperna. Studien inkluderade även sekundära och explorativa effektmått relaterade till immunrespons och biomarkörer. Explorativa effektmått avseende behandlingens effekt på biomarkörer och kognition kommer att ingå i den fullständiga analysen av studiedata vilken förväntas vara klar under Q1'2024.

Studiedesign
Den dubbelblindade randomiserade fas Ib-studien inkluderade 26 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Studien, som är indelad i två delar, undersöker två olika dosstyrkor av ALZ-101, 125 och 250 μg samt placebo. I studiens A-del behandlades 20 av patienterna med vaccinet ALZ-101 och sex patienter med placebo. Topline-resultaten är baserade på analys efter den första behandlingsdelen då alla patienter fick fyra doser under 20 veckors behandling.
 
Lägger en god grund för den planerade fas II-studien
Vi ser mycket positivt på beskedet och ser fram emot att följa bolagets utveckling inom de kommande åren. Tidigare har bolaget haft ett pre-IND möte med FDA och erhållit positiv återkoppling på det planerade kliniska utvecklingsprogrammet med ALZ-101. Även EMA har lämnat ett positivt besked angående vidare planering av ALZ-101-programmet. Dessa förberedelser och det positiva beskedet lägger en god grund för den planerade fas II-studien med ALZ-101.

Läs den fullständiga uppdateringen, publicerad 01-12-2023 kl. 08:57: https://researchdocs.carnegie.se/research/2023/12/01/alz20231201.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Alzinova - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -