Divio Technologies
ANALYS Divio: Tillväxtrenden håller i sig (Analysguiden)

2023-12-01 09:35

Fortsatt MRR-tillväxt som tangerar historiska toppnivåer och en välfylld kassa skapar utrymme för tillväxtsatsningar. Värderingsrabatten är hög och vid vändning kan uppsidan bli stor.

Fortsatt tillväxt & MRR tangerar historisk toppnivå
Nettoomsättningen i Q3 kom in på ~5,0 mkr (4,5). Det var lägre än våra förväntningar vid 5,7 mkr. Avvikelsen härleds till en svagare försäljning inom konsultsegmentet. På koncernnivå summerades tillväxten till 11% på årsbasis. Prenumerationsintäkterna växte med 12% till 4,8 mkr (4,3) och konsultintäkterna minskade med 45% till 0,1 mkr (0,3). Den sistnämnda är slagig mellan kvartalen och Q3 är historiskt sett ett svagare kvartal. Prenumerationsintäkterna utgörs av månatligt återkommande intäkter, MRR, vilka växte med 7%. Kvartalet utgör det tredje raka med sekventiell tillväxt och MRR är nu uppe på historiska toppnivåer kring 151 tusen dollar. Det är positivt. Skillnaden i tillväxt mellan MRR och prenumerationsintäkter, fem procentenheter, utgörs sannolikt av valuta. Det är dock inget Divio specificerar i rapporten.

Välfylld kassa skapar utrymme för tillväxtsatsningar
Under de senaste kvartalen har Divio varit framgångsrika med att hålla nere kostnaderna. I kvartalet kom bruttomarginalen in bättre än förväntat. Sannolikt en effekt av en låg andel av konsultintäkter med lägre marginal. Dock kom personalkostnader in på 5,8 mkr (3,8). Det avvek kraftigt jämfört med våra estimat på 4,3 mkr. Inte helt oväntat då ledningen har flaggat för ytterligare rekryteringar, i kvartalet anställde Divio exempelvis Fredrik Hansson som ny CPO. Vi räknade dock med att det ytterligare rekryteringar låg något kvartal bort. Rörelseförlusten ökade till 3,6 mkr (2,3). Vi räknade med 2,3 mkr och avvikelsen förklaras av lägre försäljning och högre personalkostnader. Att nå svarta siffror har varit viktigt för Divio, då injektioner av externt kapital har varit kostsamt sedan räntenivåerna skruvades upp. Nu har bolaget dock erhållit en förskottsbetalning på 21 mkr samt 5 mkr via warranter. Kassan summeras vid utgången av kvartalet till 20,8 mkr. Det är bra och ger tillräckligt med utrymme för tillväxtsatsningar till dess att svarta siffror uppnås.

Hög värderingsrabatt efter tre kvartal med tillväxt
Förskottsbetalningen som erhållits motsvarar flera års tjänster. Det signalerar en styrka i affärsmodellen och vittnar om att Divio är värdeskapande för deras kunder. Efter kvartalet sänker vi våra omsättningsprognoser för 2024 och 2025 med ~10%. Personalkostnaderna ökade och ledningen avser att investera mer i produktutveckling samt fortsatt stärka personalstyrkan. Det gör att vi justerar upp våra kostnadsantaganden framåt och räknar med positivt ebitda-resultat under H2-25. Vår kassaflödesmodell indikerar ett motiverat värde vid 0,3 kronor. Vår jämförelsegrupp handlas i snitt strax under 2,5x 2023 års försäljning. Med dom premisserna bör Divio handlas strax under 40 öre. Mot rådande kursnivå motsvarar det en rabatt på ~70%. Med tre raka kvartal av växande MRR, nya kunder och en solid kassa framstår värderingsrabatten lite väl tilltagen. Motiverat värde sätts vid 0,3 kronor och Analysguiden ser ytterligare kundavtal och kvartalsrapporter som triggers som kan minska värderingsgapet.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer:

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer

Divio Q3 2023


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Divio Technologies B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -