Coala-Life Group
Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för drygt 40% av anslutna patienter (MFN)

2023-01-28 14:00

Coala Life meddelar idag att bolaget tecknat omförhandlade avtal som inbegriper 12 kliniker och ca 1 500 uppkopplade patienter avseende bolagets utökade tjänst för Managed RPM i USA. Coala Life meddelade den 13 december 2022 att den utökade tjänsten innebär att intäkterna per patient där tjänsten utökas kommer att öka med ca 50%.

”Vi är sedan några veckor igång med att teckna avtal om den utökade tjänsten med våra anslutna kliniker. I natt svensk tid tecknades omförhandlade avtal omfattande 9 kliniker och tidigare har omförhandlade avtal tecknats med 3 kliniker. Planen är att samtliga patienter ska vara anslutna under Q1 2023. Dagens avtal visar att vi håller ett högt tempo i den processen vilket är mycket tillfredsställande”, säger Dan Pitulia, vd för Coala Life Group.

Den utökade tjänsten innehåller en mer omfattande analys och rapportering. Även inkluderat en viss förstärkning av bolagets kvalificerade personalstyrka beräknas intäktsökningen leda till ökade nettomarginaler. Den utökade tjänsten baseras i grunden på samma avtal som tidigare men med en reviderad och utökad prislista. Avtalen började att distribueras och förhandlas med anslutna kliniker med början i januari och diskussioner med samtliga kunder är igång, planen är att ha detta klart inom ramen för Q1 2023.

Om oss

Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare och återförsäljare av medicinsk utrustning. Bolaget grundades 2015 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget fokuserar på B2B-lösningar inom distansövervakning av patienter (eng. managed Remote Patient Monitoring), där man bland annat erbjuder amerikanska vårdgivare en plattformslösning, för att på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt kunna övervaka höga volymer av patienter på distans som lider av kroniska sjukdomar. Bolaget erbjuder en helhetslösning och lyfter det administrativa arbetet från klinikerna gällande bland annat uppföljning, 24/7 övervakning, samt ersättningsprocessen från statliga- och privata vårdförsäkringsbolag. Patienterna som Coala Life följer, lider ofta av diabetes, övervikt och/eller kardiovaskulära sjukdomar. 
För mer information se www.coalalife.com

För mer info, kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com
Richard Roa, CFO Coala Life AB
+46 70 816 61 45, richard.roa@coalalife.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Coala Life är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-28 14:00 CET.


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Coala-life Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -