Pharma Equity Group
Registrering af kapitalforhøjelse i Pharma Equity Group A/S og gennemførelse af udbud af nye vederlagsaktier til aktionærerne i Reponex Pharmaceuticals A/S samt fortegningsretsmission og optagelse til handel af aktier (GlobeNewswire)

2023-03-24 11:24
  Pharma Equity Group A/S
Selskabsmeddelelse

 
  IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDENE SOM BESKREVET I DENNE SELSKABSMEDDLELSE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

 
   
  Årets meddelelse nr.: 16
Dato: 24. marts 2023
   
  Registrering af kapitalforhøjelse i Pharma Equity Group A/S ("Selskabet") og gennemførelse af udbud af nye vederlagsaktier til aktionærerne i Reponex Pharmaceuticals A/S ("Reponex") samt fortegningsretsmission og optagelse til handel af aktier

 
   

I forbindelse med Selskabets udbud af nye aktier udstedt til Reponex' aktionærer ("Vederlagsaktier"), nye aktier udstedt til Selskabets eksisterende aktionærer ("Fortegningsretsaktier") i en fortegningsretsemission samt optagelse til handel og officiel notering af såvel disse nye aktier som konverterede aktier som offentliggjort i selskabsmeddelelse af 27. februar 2023 og 21. marts 2023 kan det oplyses, at kapitalforhøjelse af Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 978.584.263 fordelt på 977.347.625 Vederlagsaktier à nominelt DKK 1,00 pr. aktie ved apportindskud af 100% af aktiekapitalen i Reponex, og 1.236.638 Fortegningsretsaktier à nominelt DKK 1,00 pr. aktie til en tegningskurs på DKK 1,00 pr. Fortegningsaktie, er gennemført.

 

Selskabets samlede aktiekapital udgør herefter nominelt DKK 1.022.963.883 aktier fordelt på 1.022.963.883 stk. aktier à nominelt DKK 1,00.

 

Vederlagsaktierne og Fortegningsretsaktierne har samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, herunder ret til udbytte for regnskabsåret 2022, fra registrering i Erhvervsstyrelsen d.d. Hvert aktiebeløb à nominelt DKK 1,00 giver således ret til én stemme på Selskabets generalforsamling.

 

Vederlagsaktierne og Fortegningsretsaktierne vil snarest muligt blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under samme ISIN-kode som Selskabets eksisterende aktier, DK0061155009, med forventet første handels- og officielle noteringsdag 28. marts 2023.

 

Selskabets vedtægter er blevet opdateret som følge af kapitalforhøjelsen og kan findes på Selskabets hjemmeside www.pharmaequitygroup.com

 

Yderligere information
   

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Peter Ole Jensen på e-mailadressen: peter.ole.jensen@pharmaequitygroup.com.

Med venlig hilsen

 

Pharma Equity Group A/S

 

På bestyrelsens vegne
   

Vigtig meddelelse

 

Prospektet og denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og øvrige investorer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af Tegningsretter eller aktier i Selskabet. Enhver beslutning om at købe eller erhverve Fortegningsretsaktier eller Tegningsretter i forbindelse med Fortegningsretsemissionen og/eller tegning af Vederlagsaktier i forbindelse med Transaktionen skal træffes uafhængigt af denne meddelelse og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet samt eventuelle ændringer og tillæg hertil.

 

De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål.

 

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabets aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

 

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i denne meddelelse, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte Prospekt eller udbudsmateriale.


Pharma Equity Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -