Coala-Life Group
Teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjades till cirka 45 procent och Coala Life tillförs cirka 6,2 MSEK (MFN)

2023-09-25 18:00

Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptioner”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under första kvartalet 2023. Totalt utnyttjades 74 803 059 Teckningsoptioner för teckning av 24 934 353 nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 45 procent. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 11 september 2023 till och med den 22 september 2023. Tre (3) Teckningsoptioner berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Coala Life till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Totalt utnyttjades 74 803 059 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 45 procent av samtliga Teckningsoptioner, för teckning av totalt 24 934 353 nya aktier i Bolaget. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Coala Life därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 0,68 MSEK.

Tecknare av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner erhåller interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom tre veckor.

Antal aktier, röster och aktiekapital
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier och röster i Coala Life med 24 934 353, från 289 198 447 till 314 132 800 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 6 233 588,25 SEK, från 72 299 611,75 SEK, till 78 533 200 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner, uppgår utspädningen till cirka 7,94 procent baserat på antalet aktier i Coala Life efter utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
________________________________________

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB

+44 7849 257 532, dan.pitulia@coalalife.com

Robin Danielsson Källmark, Interim CFO Coala Life AB

+46 72 188 84 09, robin.danielsson.kallmark@coalalife.com

Om oss
________________________________________

Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare och återförsäljare av medicinsk utrustning. Bolaget grundades 2015 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget fokuserar på B2B-lösningar inom distansövervakning av patienter (eng. managed Remote Patient Monitoring), där man bland annat erbjuder amerikanska vårdgivare en plattformslösning, för att på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt kunna övervaka höga volymer av patienter på distans som lider av kroniska sjukdomar. Bolaget erbjuder en helhetslösning och lyfter det administrativa arbetet från klinikerna gällande bland annat uppföljning, 24/7 övervakning, samt ersättningsprocessen från statliga- och privata vårdförsäkringsbolag. Patienterna som Coala Life följer, lider ofta av diabetes, övervikt och/eller kardiovaskulära sjukdomar.

För mer information se www.coalalife.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier i Bolaget och Teckningsoptioner har endast skett genom det prospekt och tilläggsprospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 6 februari 2023 respektive den 14 februari 2023.

Om oss

Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare och återförsäljare av medicinsk utrustning. Bolaget grundades 2015 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget fokuserar på B2B-lösningar inom distansövervakning av patienter (eng. managed Remote Patient Monitoring), där man bland annat erbjuder amerikanska vårdgivare en plattformslösning, för att på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt kunna övervaka höga volymer av patienter på distans som lider av kroniska sjukdomar. Bolaget erbjuder en helhetslösning och lyfter det administrativa arbetet från klinikerna gällande bland annat uppföljning, 24/7 övervakning, samt ersättningsprocessen från statliga- och privata vårdförsäkringsbolag. Patienterna som Coala Life följer, lider ofta av diabetes, övervikt och/eller kardiovaskulära sjukdomar. 
För mer information se www.coalalife.com

För mer info, kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+44 7849 257 532, dan.pitulia@coalalife.com
Robin Danielsson Källmark, Interim CFO Coala Life AB
+46 72 188 84 09, robin.danielsson.kallmark@coalalife.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -