Cereno Scientific
Cereno Scientific beviljas första patentet i Indien för läkemedelskandidaten CS1 genom sin tredje patentfamilj (Cision)

2023-11-28 15:50
Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett bolag som utvecklar innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att läkemedelskandidaten CS1:s tredje patentfamilj har erhållit ett patent i Indien. Detta stärker och breddar de immateriella rättigheterna (IPR) för Cerenos Fas II-läkemedelskandidat CS1, som utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).

”Detta är det första beviljade patentet i Indien för vår CS1-patentportfölj, vilket stärker läkemedelskandidatens globala IPR. Indien är en stor läkemedelsmarknad och är ett värdefullt tillskott till vår patentportfölj. Expansionen av CS1:s patentportfölj spelar en avgörande roll i utformningen av den kommande kommersiella strategi, vilken även kommer att stärkas av robust klinisk data”, säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

 

CS1:s tredje patentfamilj har titeln ”Delayed Release Pharmaceutical Formulations Comprising Valproic Acid, and Uses Thereof ”. Det tilldelade patentnumret är 557709, och kommer att gälla till och med 2037. Den tredje patentfamiljen har tidigare beviljats ​​i Australien, Israel, Japan, Mexico, Ryssland och USA.

 

Läkemedelskandidaten CS1 utvärderas för närvarande i en Fas II-studie i PAH. Studien rekryterar aktivt patienter vid 9 specialistkliniker i USA, och två nya kliniker planeras att öppna. En prövar-initierad patientfallstudie utförd på den första patienten som slutfört studien på den klinik som prövaren är baserad visade på övertygande effektdata. Under 12 veckors behandling med CS1 visade patienten en 30% minskning av lungtryck och en 20% ökning av hjärtminutvolymen. Patientens status förbättrades från NYHA/WHO funktionsklass II till funktionsklass I i slutet av behandlingsperioden, vilket innebär att hon nästan hade normal funktionell fysisk kapacitet med CS1. Ett initiativ för datakvalitetskontroll (DQCR) genomfördes som bekräftade användbarheten av CardioMEMS HF System (Abbott Inc.) och visade att CS1 har en kliniskt meningsfull minskning av lungtryck, en nyckelmarkör för PAH-sjukdomsbördan. De initiala resultaten är dock ingen garanti för det slutgiltiga studieresultatet. För närvarande förbereds en begäran om utökad tillgång till CS1 (även kallat "compassionate use") efter förfrågan från patienter och prövare i studien. Studien är utformad för att randomisera 30 PAH-patienter och top-line resultat från Fas II-studien beräknas rapporteras under andra kvartalet 2024.

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tove Bergenholt, Director IR & Communications

E-post: tove.bergenholt@cerenoscientific.com

Telefon: +46 732-366 246

 

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under andra kvartalet 2024. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för antitrombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning hos människor. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.


Cereno Scientific B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -