SyntheticMR AB
SyntheticMR meddelar uppskattad nettoomsättning 12 miljoner kronor (21,2) för andra kvartalet 2024 beroende på organisationsförändringar i USA. Omsättningsmålet för 2024 förväntas därmed inte uppnås (Cision)

2024-07-09 21:31

Kostnaderna för andra kvartalet förväntas ligga i paritet med samma period förra året, vilket därmed också gäller för hela första halvåret 2024. Detta utfall är resultatet av god kostnadskontroll och effektiviseringar i verksamheten globalt. Alla siffror är preliminära och oreviderade. Den fullständiga delårsrapporten för det andra kvartalet kommer att publiceras den 27 augusti 2024, som tidigare meddelats.

"Av erfarenhet vet vi att vår verksamhet ibland har stora svängningar över kvartalen. Efter fyra raka kvartal av försäljningsrekord har vi nu påverkats negativt av oförutsedda händelser i organisationen. Detta har lett till att ett antal säljprocesser har hämmats. Situationen är isolerad till dotterbolaget i USA. Övriga prioriterade regioner fortsätter utvecklas väl. Positivt i sammanhanget är också att responsen från marknaden i Nordamerika såväl som globalt för vårt erbjudande är oförminskat stark," säger Ulrik Harrysson, VD, SyntheticMR.


 


Denna information är sådan som SyntheticMR AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-09 21:31 CET.


SyntheticMR - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -