Etrion har mer att hämta i Latinamerika

Aktieanalys  Solenergiföretaget Etrion meddelade under torsdagen att den sedan länge planerade satsningen på solenergi i Chile nu äntligen blir av och aktien stiger kraftigt på nyheten.

Först och främst kan vi konstatera att projektet i Chile har varit på tapeten under en längre tid. Ett par nyheter fanns dock i pressmeddelandet. Solparken kommer att få en kapacitet på 70 megawatt, vilket är väsentligt mer än de 8,8 MW som företaget tidigare kommunicerats.

Anläggningen kommer att ägas till 70 procent av Etrion, de övriga delägarna är energiföretaget Total som får en ägarandel på 20 procent samt en lokal partner som kommer att äga 10 procent. Etrions andel blir därmed 49 megawatt.

Tillskottet på 49 MW i kapacitet kan jämföras med den nuvarande effekten på 60 MW som företaget har på den italienska marknaden. Etrion har därmed tagit ett stort steg mot målet att nå en effekt på 200 MW inom de närmaste åren.

Upplägget i Chile skiljer sig från det i Italien. Företaget har i Italien ett20-årsavtal med ett italienskt statsägt kraftbolag för 100 procent av produktionen.

Avtalet täcker därmed hela återbetalningsperioden för investeringen. Det pris som betalas innebär en premie jämfört med övrigt elpris. En rimlig bedömning är att livslängden på anläggningarna är ytterligare 10 år, vilket kommer att ge bra kassaflöden. I Chile kommer elförsäljningen att ske helt på marknadsmässiga villkor.

Att företaget väljer Chile är ingen slump. Energipriserna är höga och energibehovet i landet är stort. Samtidigt är antalet soltimmar i landet bland de högsta i världen. Investeringskostnaden för den nu aviserade utbyggnaden uppges till 200 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 1,3 miljarder kronor med nuvarande dollarkurs.

Av investeringen finansieras 70 procent med lån från den amerikanska utvecklingsbanken OPIC, resterande finansieras av medlemmarna i konsortiet. Etrions andel av finansieringen blir därmed 140 miljoner dollar varav 42 miljoner dollar betalas via att lån från familjen Lundin.

Anläggningen kommer att byggas på ett 133 hektar stort markområde som arrenderas av den chilenska staten på långtidskontrakt. Elproduktionen är helt utan subsidier från chilenska staten, elen kommer att säljas på spotmarknaden till marknadsmässiga villkor.

Byggstart är planerad till sista kvartalet år 2013 och anläggningen beräknas kunna börja producera el senast under det första kvartalet år 2015. Den årliga produktionen beräknas till 200 GWh, vilket räcker att försörja cirka 60 000 människor med elektricitet.

Vi räknar med att detta projekt kommer att följas av flera projekt i Chile samt sannolikt även i andra latinamerikanska länder.

Vad innebär då detta resultatmässigt för företaget? Svaret är att vi inte vet eftersom inga siffror avseende produktionskostnader nämns i pressmeddelandet.

Under årets första sex månader omsatte företaget 26,7 miljoner dollar samt redovisade ett resultat på 3,4 miljoner dollar efter skatt. Resultatet påverkades positivt med 8,9 miljoner dollar hänförbart till kassaflödessäkringar. Justerat för detta redovisades en förlust på 5,5 miljoner dollar.

Vår bedömning är att även år 2014 kommer att vara förlustbringande, inte minst på grund av ökade finansieringskostnader till följd av projektet i Chile. För år 2015 finns det däremot goda möjligheter att företaget kommer att uppvisa positiva siffror. Hur stor en eventuell vinst kan bli går dock inte med tillgänglig information att säga.

Vd Marco Northland flaggade även för att utdelning kan bli aktuellt från och med verksamhetsåret 2015. Vi är långt ifrån övertygade om att så blir fallet. Lundinbolag delar sällan ut pengar samtidigt som en fortsatt expansion sannolikt kommer att omöjliggöra utdelningar under ett antal år framåt.

Efter dagens kursrusning i aktien anser vi dock att mycket av potentialen i det chilenska projektet är inprisat i kursen. Vi sätter därmed en Neutral rekommendation på aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Neutral 3,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -