Vi avvaktar i Sweco

Aktieanalys Swecos aktie har tappat mark på börsen under sensommaren. Även med relativt högt ställda förväntningar på bolaget ser aktien inte direkt billig ut och vi håller oss på sidlinjen.

Teknikkonsulten Sweco har ägnat mycket av det senaste året åt att integrera fjolårets storaffär då svenska Vectura köptes för en knapp miljard kronor. Vectura är ett tidigare statligt ägt bolag med en stark position inom framför allt infrastruktur. I och med affären blir Sweco nordisk marknadsledare på området.

Affären ser hittills ut att, åtminstone finansiellt, ha varit framgångsrik. Kostnaderna för integrationen har utvecklats enligt plan samtidigt som synergierna gått lite snabbare än väntat att plocka fram och i det korta perspektivet därmed också landat lite högre än väntat.

Integrationen av Vectura har sysselsatt den svenska delen inom Sweco som under årets första halvår svarat för drygt 60 procent av omsättningen i koncernen och ungefär två tredjedelar av det underliggande rörelseresultatet.

Vid sidan om den svenska rörelsen har Sweco även verksamhet i Norge, Finland samt i Östeuropa och Ryssland. Sweco Norge har hittills i år svarat för cirka 20 procent av såväl omsättning som resultat medan Sweco Finland stått för runt 15 procent.

Swecos efterfrågan följer i stort den allmänna ekonomiska utvecklingen på de olika delmarknaderna med en viss eftersläpning. Efterfrågan i Sverige har visat på en viss förbättring under våren även om återhämtningen går relativt långsamt. Bostadsbyggandet är starkt och förväntas även den närmaste tiden svara för en stor del av bygginvesteringarna. Infrastrukturprojekten spås visa bra tillväxt främst tack vare statliga investeringar.

Det andra kvartalet påverkas negativt av kalendereffekter då påsken i år inföll i andra kvartalet medan den i fjol låg i första kvartalet. Räknat över första halvåret var den organiska tillväxten -1 procent samtidigt som rörelsemarginalen backade till 9,6 procent från 10,8 procent i fjol. Integrationen av Vectura är i och med årets andra kvartal klar och nu flaggar Swecos vd Tomas Carlsson för att fokus flyttar till att förbättra marginalerna.

I Norge har ekonomin dämpats något på sistone men Swecos efterfrågan betecknas ändå som stabil. Bostadsbyggandet har försvagats men det kompenseras av bra efterfrågan på infrastruktur och vatten och avlopp. Organiskt ökade Sweco Norge sin omsättning med 8 procent under första halvåret i år. Debiteringsgraden var lägre än i fjol och rörelsemarginalen föll till 8,1 procent från 9,6 procent för ett år sedan.

Den finska ekonomin är svag men för Sweco är efterfrågan stabil. Det är framför allt bygg- och fastighetsrelaterade tjänster som går bra och även industrikonsulttjänster ökar om än från en låg nivå. Organiskt ökade Sweco Finland omsättningen med 7 procent under första halvåret. Debiteringsgraden har förbättrats vilket lyft rörelsemarginalen till 7,4 procent från 5,2 i fjol.

Affärsområdet Sweco Centraleuropa rapporterar också en förbättrad lönsamhet för det första halvåret i år. Marginalen har stärkts till 2,0 procent från -3,9 procent i fjol. Organiskt var omsättningen oförändrad och resultatförbättringen beror huvudsakligen på en genomförd omstrukturering i Polen och Ryssland. Generellt är marknaderna i Centraleuropa fortfarande svaga och oron kring Ukraina gör läget än mer avvaktande.

Sammantaget var Swecos rapport för det andra kvartalet något under förväntan. Den underliggande rörelsemarginalen före avskrivningar landade på 7,4 procent vilket var lägre än snittprognosen på 7,7 procent inför rapporten i SME Direkts sammanställning. På sista raden var resultatet 4,5 procent lägre än väntat.

Debiteringsgraden i hela Sweco-koncernen var i det andra kvartalet 76,4 procent vilket var en ökning jämfört med första kvartalets 74 procent och något högre än vad de flesta väntat sig.

Sweco sammanfattar koncernens samlade marknadsläge under det andra kvartalet som försiktigt optimistisk jämfört med en trög start på året. Bostadsbyggandet är på många håll fortsatt bra och allt fler infrastrukturprojekt börjar nu upphandlas. Samtidigt konstaterar bolaget att återhämtningen sker långsamt och att det fortfarande finns gott om potentiella fallgropar längs med vägen.

Enligt SME Direkts sammanställning av analytikerestimat väntas Sweco i år rapportera en tillväxt på 12,7 procent. Den underliggande rörelsemarginalen före avskrivningar (ebita) väntas stärkas till 9,0 procent från 8,0 procent i fjol. Vinsten per aktie ökar i snittprognosen med nära 45 procent till 5,95 kronor.

För nästa år är förväntningarna en tillväxt på 6,4 procent och en ytterligare förstärkning av rörelsemarginalen till 9,7 procent. Vinsten per aktie stärks då med drygt 20 procent till 7,22 kronor. De prognoserna ger med dagens aktiekurs ett p/e-tal på 17,3 respektive 14,2 för de närmaste åren.

På nästa års estimat handlas Sweco med en premie på drygt 10 procent mot ÅF. Swecos vinsttillväxt väntas dock bli kraftigare än ÅF:s den närmaste tiden. En stark vinsttillväxt är förstås bra om den infrias. ÅF har å andra sidan fördelen av lägre ställda förväntningar vilket ger bättre utrymme för positiva överraskningar.

Sweco-aktien har åkt lite berg-och-dalbana på börsen i år. Sedan början av juli har kursen kommit ned 15 procent och i dagsläget är aktien i princip oförändrad sedan årsskiftet. Halvårsrapporten mottogs ljummet och på lite kortare sikt har vi svårt att se vad som ska ge fart åt aktien.

Med bra tillväxt, förbättrad lönsamhet och kraftiga vinstlyft redan fullt inprisade i aktien kan positiva överraskningar bli tuffa att leverera. För de närmaste kvartalen blir rekommendationen Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SWECO B Neutral 104,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -