Scandi Standard är på bättringsvägen

Aktieanalys Ett starkt kvartal i Sverige och Danmark förtogs för Scandi Standards del av fortsatta problem i Norge. Utvecklingen går dock åt rätt håll för bolaget och direktavkastningen lockar.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Kycklingproducenten Scandi Standard har haft ett svängigt första år på börsen. Bolaget introducerades i mitten av förra sommaren till 40 kronor per aktie men kursen letade sig snabbt uppåt och var i slutet av året nära 60 kronor. Sedan har dock bolagets problem i Norge blivit allt mer påtagliga och hittills i år har kursresan varit betydligt mer avslagen. Så sent som i början av förra veckan var aktien nere under 43 kronor.

Scandi Standard bedriver verksamhet i Sverige, Danmark och Norge under varumärkena Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane. Bolaget är marknadsledare i Sverige och Danmark och nummer två i Norge. Huvuddelen av Scandi Standards försäljning sker till dagligvaruhandeln men restauranger och storhushåll är också en viktig kundkategori. Bland annat är McDonalds en stor och viktig kund.

Försäljningen av kyckling har de senaste åren hållit en snabbare tillväxt i Skandinavien än dagligvaruhandeln i stort. Sedan millennieskiftet är snittet 3,6 procent om året. Tillväxten drivs av faktorer som hälsomedvetenhet, ekonomi och produktutveckling. Fortfarande äter vi dock mindre kyckling per capita i Norden än på många andra håll i Europa.

Den senaste tidens nedgång i Norge beror för Scandi Standards del på förlorade leveranserna till Ica Norge i samband med att Ica lämnade landet i fjol. Hela kycklingmarknaden i Norge har även fått sig en knäck av rapporter i media om dålig hantering av kycklingkött och höga bakteriehalter. För Scandi Standard har det sammantagit inneburit ett säljtapp på 18 procent under första halvåret i år.

Att just Norge tappat så mycket är olyckligt eftersom landets höga importtullar gör att priserna, och därmed normalt sett också lönsamheten, är betydligt högre där än i Sverige och Danmark. Norge har därför tidigare varit en viktig vinstmotor inom Scandi Standard.

Under det första halvåret i fjol svarade Norge exempelvis för 25 procent av omsättningen inom koncernen men hela 42 procent av rörelseresultatet. Första halvåret i år är motsvarande siffror 20 procent av omsättningen och knappt 14 procent av rörelseresultatet. Det är ett kännbart tapp.

Scandi Standards justerade rörelsemarginal i Norge föll till 3,4 procent i det andra kvartalet jämfört med 9,2 procent i fjol. Producenterna i Norge har minskat sina lager med prispress som följd och mixen i försäljningen har dessutom varit ogynnsam i kvartalet vilket ytterligare bidragit till marginalpress.

Glädjande för Scandi Standards del är dock att bolaget nu har börjat leveranser enligt ett nytt avtal med Coop Norge, som i fjol tog över många av Ica Norges butiker. Det rör sig om cirka 370 butiker vilket kan jämföras med de 550 Ica-butiker som Scandi Standard tidigare levererade till. På sikt har bolaget hopp om att komma tillbaka till sina forna lönsamhetsnivåer i Norge men åtminstone innevarande år ut kommer det att finnas en fortsatt press på marginalerna i landet.

Om den norska marknaden är trög för närvarande så går det som tur är desto bättre i Sverige och Danmark. Omsättningen ökade i kvartalet med 8 procent i Sverige och valutajusterat med 6 procent i Danmark. I båda länderna förbättrades lönsamheten påtagligt jämfört med i fjol. Bättre effektivitet i produktionen och en relativt sett starkare efterfrågan på kylda produkter i stället för frysta har bidragit till de stigande marginalerna.

I Sverige ökade det justerade rörelseresultatet med 42 procent jämfört med i fjol och i Danmark blev förbättringen 39 procent om vi exkluderar valutaeffekter.

Scandi Standard har varit aktivt på förvärvsfronten under det första halvåret. Dels har bolaget tagit klivet in på den finska marknaden genom köpet av en lokal producent. Den verksamheten går numera under namnet Kronfågel Oy. Kapacitetsutnyttjandet i den finska anläggningen är bara cirka 20 procent så verksamheten väntas gå med förlust i år.

I Sverige har dessutom avtal tecknats om förvärv av den tredje största producenten i landet, Lagerbergs. Den affären granskas nu av konkurrensmyndigheterna.

Sammantaget blev utfallet i Scandi Standards andra kvartal relativt oförändrat jämfört med i fjol. Omsättningen ökade 3 procent och det justerade rörelseresultatet steg 1 procent. På sista raden skedde dock en stor förbättring tack vare betydligt lägre finansieringskostnader. Justerad vinst per aktie steg 86 procent.

För innevarande år väntar sig analytikerna i snitt en tillväxt på 4,4 procent och en ökning av rörelseresultatet på 2,2 procent. Vinsten per aktie väntas landa på 3,16 kronor.

För 2016 är förväntningarna en tillväxt på dryga 9 procent och en klar förbättring av lönsamheten. Rörelsemarginalen väntas stiga nästan en procentenhet till 6,5 procent och vinsten per aktie tar då ett rejält skutt uppåt. Snittprognosen är 4,26 kronor vilket är 35 procent mer än i år. P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 14,9 respektive 11,0.

Prognoserna för de närmaste årens utdelningar ger direktavkastningar på 4,1 respektive 5,3 procent.

Problemen i Norge har tyngt Scandi Standard-aktien en tid nu men läget i landet tycks åtminstone inte längre förvärras. Problemen i Norge kommer att kvarstå en tid till, men det är inprisat i kursen vid det här laget. Det nya avtalet med Coop kommer att bidra till en stark tillväxt nästa år och om Scandi Standard kan lyfta marginalerna som väntat ser aktien billig ut. Utvecklingen i Sverige och Danmark är stark och de långsiktiga trenderna talar fortfarande för bolaget.

Scandi Standard är välinvesterat och har gott om ledig kapacitet för framtida tillväxt. Utdelningsutrymmet väntas vara bra och direktavkastningen de kommande åren ser klart attraktiv ut. Sammantaget tycker vi Scandi Standard är värd en investering.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Scandi Standard Köp 47,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -