Svacka ger köpläge i Autoliv

Aktieanalys Kinaoron har åter slagit klorna i Autoliv-aktien som tappat rejält de senaste dagarna. Vi tror oron bedarrar även denna gång och ser fortsatt aktien som köpvärd.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Autolivs kursutveckling har varit rejält svängig de senaste 18 månaderna. Optimism och oro har avlöst varandra och aktien har åkt berg och dalbana. På sistone har den ekonomiska inbromsningen i Kina varit en källa till oro då mycket av tillväxtförhoppningarna i Autoliv och hela fordonsindustrin fokuseras till just Kina.

Vid sin kapitalmarknadsdag i höstas presenterade Autoliv prognoser som visar att produktionen av personbilar väntas hålla en ökningstakt på runt 5,5 procent om året i Kina de kommande fem åren. Det kan jämföras med en sammanlagt ökning på runt 1 procent om året på de mogna marknaderna i Västeuropa, Nordamerika och Japan.

Alla hot mot Kinas framtidsutsikter slår därför mot Autoliv-aktien. Autoliv har investerat en hel del i landet de senaste åren och Kina svarar redan för 16 procent av intäkterna i koncernen.

Även om Autoliv ligger i framkant när det gäller utveckling av säkerhetsprodukter så är det de gamla säkerhetsbältena och krockkuddarna som fortfarande står för runt 85 procent av intäkterna i bolaget. På de mogna marknaderna är dock krockkuddar och säkerhetsbälten sedan länge standard i alla bilmodeller så försäljningen växer inte mer än i takt med fordonsproduktionen. På tillväxtmarknader finns fortfarande även en tillväxt i de traditionella produkterna för Autoliv.

I år har dock Autolivs försäljning av krockkuddar fått sig en rejäl skjuts av konkurrenten Takatas haveri. Bolagets gasgeneratorer som ska blåsa upp kuddarna har visat sig felaktiga och miljontals bilar har tvingats återkallas. Autoliv har tidigare räknat med att sälja cirka 20 miljoner extra gasgeneratorer till följd av Takatas problem.

I det tredje kvartalet 2015 noterade också Autoliv en underliggande tillväxt på nästan 10 procent i försäljningen av krockkuddar. Tillväxten drivs just av ersättningsprogrammet till Takata och det märks särskilt tydligt i Japan där Autoliv såg en underliggande försäljningstillväxt på 15 procent i kvartalet.

Totalt sett uppgick den organiska försäljningstillväxten för Autoliv i tredje kvartalet till 8,4 procent. Utvecklingen var stark för flera av produktområdena, inte minst framtidsområdet Aktiv säkerhet fortsatte att öka starkt. Den underliggande försäljningsökningen i kvartalet blev 34 procent vilket var bättre än Autoliv själva väntat sig.

Aktiva säkerhetsprodukter är sådana som syftar till att helt undvika olyckor till skillnad från passiva säkerhetsprodukter som träder in när olyckan är ett faktum. Det är ett område på stark frammarsch och Autoliv är väl med i framkant av utvecklingen. Bolaget säger sig få ungefär 30 procent av de uppdrag man budar på inom området. Branschen för aktiva säkerhetsprodukter är än så länge rätt fragmenterad och Autoliv har redan genomfört några förvärv och säger sig vara öppna för fler.

Autoliv är inte precis någon förvärvskanon men i sitt tillväxtmål för de kommande åren finns potentiella förvärv med som en komponent. Huvudmålet är att nå 12 miljarder dollar i omsättning till år 2020. Det innebär en årlig omsättningstillväxt på cirka 7 procent vilket är en procentenhet mer än vad marknaderna väntas växa med.

Omsättningen väntas dock kunna nå 15 miljarder dollar på samma tid om Autoliv dels är aktiva på förvärvsfronten och dels är framgångsrika i att utveckla nya affärer.

Tillväxten ska ske med fortsatt god lönsamhet och målet för rörelsemarginalen är att den underliggande ska ligga mellan 8-9 procent. Det är oförändrat från det tidigare målet och aningen lägre än vad som väntas bli utfallet för 2015. Autolivs egen prognos för helåret är en justerad marginal på cirka 9,5 procent.

Bolaget räknar med att bland annat behöva fortsätta investera en hel del i forskning och utveckling inom aktiv säkerhet. Det händer som bekant även en hel del inom förarlösa bilar och där har Autoliv bland annat ett samarbete med Volvo Cars. Totalt väntas mellan 6 och 6,5 procent av omsättningen att investeras i forskning och utveckling de kommande åren.

Autoliv har kraftig motvind från valutaeffekter för tillfället och bolagets rapporterade omsättning och resultat är lägre än för ett år sedan. Enligt SME Direkt väntas vinsten per aktie för 2015 backa ett par procent till 4,95 dollar.

Under 2016 väntas däremot tillväxten ta bra fart. De rapporterade intäkterna spås öka med nära 12 procent och den justerade rörelsemarginalen väntas fortsätta hålla sig väl över Autolivs eget riktmärke. Snittprognosen ligger på 10,0 procent. Vinsten per aktie tar i så fall ett skutt på drygt 45 procent till 7,22 dollar.

P/e-talet för 2016 ligger med nuvarande dollar- och aktiekurs på 15,8 och det väntas falla till 14,2 på 2017 års vinstestimat. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 10,4 gånger 2016 års väntade rörelseresultat.

Den förnyade oron för kinas ekonomi och valuta har fått börserna ordentligt på fall under årets första handelsdagar. Autoliv har påverkats och aktien är ned nästan 10 procent under 2016. Dock ska kommas ihåg att aktien rusade uppåt efter börsturbulensen i höstas. Kanske sprang aktien lite väl fort och långt.

Autoliv själva ser långsiktigt på sin verksamhet i Kina men justerar ändå sin tillverkningskapacitet för att bättre kunna motstå kortsiktiga fluktuationer i produktionen. De långsiktiga utsikterna för Autoliv ser fortfarande ljusa ut, inte bara i Kina. Bolaget framstår som mycket välskött och stärker sina redan starka marknadsandelar ytterligare i spåren av Takatas haveri. Fortsatta tillväxtmöjligheter finns både geografiskt och i nya produkter och som en långsiktig investering gillar vi fortfarande Autoliv-aktien.

Värderingen är inte anmärkningsvärt hög och det har de senaste åren varit rätt att köpa Autoliv-aktier när de har en svacka. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Autoliv SDB Köp 970,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -