Byggmax har mer att ge

Aktieanalys Byggmax-aktien har pressats av en rad olika faktorer i år. Vinsttillväxten är för närvarande svag men för en lite tålmodig investerare är svackan ett bra köptillfälle.

Med en kundstock bestående till ungefär 80 procent av hemmafixare blir sommaren och semestertiderna den absoluta höjdpunkten på året för Byggmax. Andra och tredje kvartalet står normalt sett för runt två tredjedelar av årsomsättningen.

I fjol var det tredje kvartalet urstarkt för Byggmax och de jämförbara butikerna ökade försäljningen med hela 14 procent. Det är tuffa siffror att matcha och årets försäljning var också mer eller mindre oförändrad i jämförbart bestånd.

Byggmax har dock som bekant varit aktiva på förvärvsfronten och tillskottet av Skånska Byggvaror och Buildor resulterade i en försäljningsökning på drygt 24 procent i tredje kvartalet.

I våras sänkte Byggmax sitt lönsamhetsmål ett snäpp med hänvisning till förvärv, framtidssatsningar och en allmänt lägre lönsamhet inom den snabbväxande e-handelsdelen. I det tredje kvartalet enskilt rapporterade dock bolaget förbättrad lönsamhet.

En stärkt norsk krona under perioden lyfte bruttomarginalen vilket även spillde över på rörelseresultatet. Byggmax har även jobbat med att få ned kostnaderna inom alla delar av koncernen efter de senaste förvärven.

Långsiktigt finns dock en press på marginalerna inom Byggmax, bland annat från den växande e-handeln. E-handel svarar i dagsläget för cirka 20 procent av omsättningen inom koncernen.

Den del av sortimentet som bara återfinns på nätet, kallat beställningssortimentet, har inte samma bruttomarginaler som butikssortimentet så koncernens marginaler späds ut när mixen i omsättningen förskjuts till att innehålla en högre andel beställningsvaror.

Effekten motverkas av att butikerna samtidigt förbättrat sina bruttomarginaler. Det beror på att Byggmax infört ett nytt butikskoncept som innebär ett utökat sortiment och ett bättre utnyttjande av butiksytorna.

De tillkommande varorna i butikerna har som regel bra marginaler. Byggmax kallar det nya konceptet för Byggmax 2.0 och det är numera infört i hela beståndet.

Byggmax har genom åren varit väldigt aktiva och påhittiga när det gäller att utveckla sin verksamhet och hitta nya tillväxtområden. Förmedlingen av hantverkstjänster till fasta priser är ett exempel på det. När det gäller utnyttjandet av nätet både för e-handel och som informationskanal ligger bolaget också långt före flertalet konkurrenter.

Externa faktorer är dock i slutändan också en avgörande faktor för kundtillströmningen till Byggmax. Den kanske viktigaste faktorn för hemmafixandet är bostadspriserna och antalet bostadsbyten.

Efter införandet av amorteringskrav på bolån i somras är bostadsmarknaden lite i ett vänteläge om riktningen framöver. Prisuppgångarna tycks i varje fall ha tappat tempo.

Oavsett utvecklingen på bostadsmarknaden så flaggar Byggmax i sin rapport för att järn- och bygghandeln i Sverige har tuffa jämförelsetal i det fjärde kvartalet i år. Tillväxttakten under slutet av året väntas därför bli lägre än vad som varit fallet hittills. Även i Norge och Finland är marknadsutsikterna lite osäkra för tillfället.

Snittprognosen enligt databasen Factset är en tillväxt för Byggmax i år på 30 procent och nästa år på 9,5 procent. Rörelsemarginalen väntas falla en procentenhet i år till 7 procent men sedan stabiliseras på den nivån och öka något under 2018.

Vinsten per aktie väntas landa på 4,27 kronor i år och på 4,76 kronor under 2017. P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 14,5 respektive 13,0.

Köpen av Skånska Byggvaror och Buildor har helt finansierats med banklån och skuldsättningen har ökat med cirka 1 miljard sedan i fjol. Justerat för nettoskulden värderas rörelsen i Byggmax till 11,2 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Den ökade skuldsättningen var orsaken till att Byggmax sänkte utdelningen i våras vilket gjorde aktiemarknaden rejält besviken. Förväntningarna på de kommande årens utdelningar ger i dagsläget direktavkastningar på 3,9 procent respektive 4,5 procent.

Byggmax aktie har inte precis rosat marknaden i år. Kursen är ned nästan 30 procent sedan årsskiftet. Sänkt utdelning, sänkta finansiella mål och vd Magnus Agervalds beslut att lämna bolaget är några av faktorerna som pressat aktien.

Magnus Agervalds tio år vid rodret har varit mycket framgångsrika för bolaget. I mitten av november tar istället Mattias Ankarberg över vd-posten. Han kommer närmast från H&M.

Förutom att få förvärven ordentligt på plats och utvinna de tänkta synergierna från dessa kommer Mattias Ankarberg inom kort att få leda arbetet att ta Byggmax in på nya marknader. Butiksutrymmet i framför allt Sverige och Norge börjar helt enkelt ta slut. Danmark har nämnts som en möjlighet liksom flera andra nordeuropeiska marknader.

Det finns en del orosmoln kring järn- och bygghandeln som har några riktigt starka år bakom sig. Vi tror dock inte på någon krasch på bostadsmarknaden och intresset för hemmafixande och inredning lär stå sig många år till.

Byggmax affärsmodell har varit mycket framgångsrik och bolaget har vuxit snabbt de senaste åren och stärkt sina marknadsandelar. På högst rimliga förväntningar på de kommande åren ser värderingen attraktiv ut och direktavkastningen är fortfarande bra.

Byggmax går nu in i lågsäsong de närmaste kvartalen men för den lite längre portföljen tycker vi att aktien på dagens nivåer ser fortsatt köpvärd ut. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Byggmax Group Köp 61,25 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -