Svårt att hitta en trigger

Vår marknadssyn Utfallet i det franska presidentvalet och konjunkturåterhämtningen i EMU-området räddade aprilbörsen. Men ett lättrörligt investerarkollektiv och mindre utrymme för positiva överraskningar håller vår riskaptit i schack.

Den svenska aprilbörsen såg länge väldigt seg ut och rörde sig mest sidledes eller svagt nedåt men gjorde ett rejält ryck uppåt alldeles i slutet av månaden. Ungefär samma mönster kunde ses på de flesta av världens börser. Apriluppgången för den svenska börsen landar på runt 3 procent efter det senaste rallyt.

Det som slutligen fick det att vända uppåt var utfallet i första omgången av det franska presidentvalet där Emmanuel Macron och Marine Le Pen tog sig vidare till den andra valomgången. Börsindex för Europa steg med närmare 4 procent när utfallet blev känt. En förvånande stor uppgång, sett till att det här utfallet var det som de allra flesta prognoser pekade mot.

Emmanuel Macron

Men kanske visa av missbedömningarna inför Brexit-omröstningen och valet av Donald Trump till amerikansk president så tycks det som att investerarna hade tagit lite extra höjd inför ett överraskande utfall även i det franska valet. Och eftersom konjunkturen i EMU-området samtidigt visat på förvånande styrka, blev den positiva reaktionen därför betydligt starkare än väntat.

Nu väntar en andra valomgång den 7 maj och ett annat utfall än att Emmanuel Macron väljs till ny president med betryggande majoritet skulle sannolikt skicka finansmarknaderna in i något som närmast skulle kunna liknas vid ett chocktillstånd.

Samtidigt kan konstateras att Donald Trumps påverkan på de finansiella marknaderna har svalnat rejält. Hans senaste utspel om massiva skattesänkningar gled närmast obemärkt förbi. Så länge han inte presenterar mer detaljer kring bland annat finansiering och en plan för hur han ska få majoritet i kongressen för sina budgetförslag, riskerar det att så förbli.

Mycket av hans löften är dessutom redan inprisade i de amerikanska börskurserna så sannolikheten för bakslag är minst lika stor som chansen till ett förnyat börsrally, när Donald Trump väl kommer till skott.

På det internationella planet fortsätter dessutom de geopolitiska spänningarna att byggas upp. Men eftersom det i princip är omöjligt att spå det fortsätta förloppen eller göra kalkyler på de möjliga utfallen, så får det bli mer av en malande huvudvärk än ett skäl att kasta in handduken.

Händelseförloppen kommer visserligen att påverka investerarnas humör i det riktigt korta perspektivet, men blir det inte någon total katastrof ska den underliggande trenden med starkare global konjunktur och hygglig riskvilja kunna bli intakt.

Här på hemmaplan rör sig det mesta i rätt riktning ur ett finansmarknadsperspektiv. Svensk ekonomi fortsätter att gå starkt och befinner sig nu i något som mest är att likna vid en klassisk högkonjunktur. De inhemska faktorer som hittills drivit på tillväxten får nu extra draghjälp av en allt starkare omvärldskonjunktur. Det som framför allt sticker ut i det senare fallet är den snabba återhämtningen i EMU-området.

Dessutom fortsätter Riksbanken sina envetna försök att få upp inflationen vilket i förlängningen betyder både fortsatt låga räntor och troligen också en svag krona.

Att det numera vänt uppåt i Europa är också något som kunna skönjas i de svenska företagsrapporterna som målat upp en positiv bild av utvecklingen på Sveriges absolut viktigaste exportmarknad. Men även ECB tycks vara långt från en första åtstramning.

I USA står däremot centralbanken redo med nya räntehöjningar och på mötet i inledningen av maj är det sannolikt dags att börja kratta i manegen för en junihöjning. I alla fall är det signalerna som förmedlats av diverse företrädare för banken under de tidiga vårmånaderna. Det är framför allt arbetsmarknaden som står i fokus, och det är bara en överraskande svag sysselsättningssiffra för april som skulle kunna få Federal Reserve att börja tveka.

På politikområdet har vi under maj att se fram mot den andra omgången i det franska presidentvalet samtidigt som det börjar bli dags att ladda för det brittiska nyvalet den 8 juni och ett italienskt val. Detta kan tidvis komma att påverka riskaptiten negativt om förloppet inför det franska presidentvalet återupprepas.

Till den politiska sfären kan väl även OPEC-mötet den 25 maj sägas höra. Efter den senaste tidens oljeprisfall ökar pressen på organisationen att komma överens om nya produktionsneddragningar.

Men även om mycket ser bra ut, framför allt på konjunkturområdet, så tycker vi på Placera att det kan finnas skäl till viss återhållsamhet nu när vi går in i en normalt sett lite lugnare börsperiod.

Ett sådant skäl är att den svenska börsen redan gått upp med omkring 10 procent i år (inklusive utdelningar) och att mycket av den positiva utvecklingen därmed redan finns i kurserna. Sannolikheten för kortsiktiga vinsthemtagningar har ökat.

Börsutvecklingen inför och efter det franska presidentvalet är också ett tecken på ett lättrörligt investerarkollektiv som tar ut svängarna rejält i samband med enskilda händelser.

Samtidigt blir det allt svårare för makrodata att överraska positivt nu när förväntningarna skruvats upp. Det finns dessutom tidiga tecken på att amerikansk ekonomi kan komma att leverera konjunkturbesvikelser framöver.  De uppskruvade förväntningarna som valet av Donald Trump gav upphov till, riskerar att reverseras i takt med att han inte förmår leverera på sina vallöften.

På längre sikt är vi fortsatt övertygade om att aktiemarknaden är det absolut bästa placeringsalternativet och den globala konjunkturåterhämtningen, som ska vara motorn för börsen framöver, befinner sig dessutom bara i sin linda.

Skulle konjunkturen fortsätta att förbättras finns dessutom risk för stigande marknadsräntor med svag avkastning på räntemarknaden som följd.

Men på kort sikt har vi svårt att hitta en ordentlig trigger för ett förnyat börsrally och väljer därför en fortsatt något försiktig börsstrategi.

Vårt allokeringsförlag för maj blir därmed 50 procent aktier, 30 procent ränteplaceringar och 20 procent i alternativa investeringar.

För fondplaceringar och aktieplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda fonder i maj och tio köpvärda aktier i maj.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -