Fonderna som minskar risken

Fondanalys Efterfrågan på bra ränteplaceringar är stor nu när reporäntan är negativ. Därför har Placera har plockat fram tre intressanta företagsobligationsfonder.

Vill du ha ett räntesparande med högre risk än ett bankkonto, men samtidigt med större avkastning? Då kan en företagsobligationsfond som investerar i svenska och nordisk företag vare ett alternativ.

Sedan fastighets- och kreditbubblan brast i USA och utlöste en global finanskris hösten 2008, har mycket hänt som ändrat spelreglerna på räntemarknaden.

Före finanskrisen skötte aktiemarknaden och de stora bankerna till stor del företagens finansiering. Med nya regelverk efter finanskrisen har likviditetskraven och kapitalkraven höjts för banker och försäkringsbolag. Höjda krav har i sin tur fått kostnaden att stiga för företagslån hos bankerna, samtidigt som företagen hittat nya billigare finansieringskällor i form av företagsobligationer.

Sedan 2011 har företagen i allt större utsträckning ersatt banklån med just företagsobligationer. Bankerna ser nya möjliga intäkter i form av avgifter vid emissioner av företagsobligationer samtidigt som det inte belastar bankens balansräkning på samma sätt som lån.

Den nordiska företagsobligationsmarknaden har haft en stadig tillväxt och blivit både mer omfattande och bättre genomlyst. Den strukturella tillväxten för företagsobligationer ser ut att fortsätta spår bland annat Sveriges Riksbank i en rapport.  

Det är tydligt att tillväxten på företagsobligationsmarknaden har varit god när man ser att utbudet i Morningstars fondkategori ”Räntefonder – företag SEK obligationer” innehåller hela 58 fonder.

Placera har tre favoriter bland företagsobligationsfonder med fokus på nordiska företag, fonderna har olika risknivå.

Den fond som har lägst risknivå är den gamla Placerafavoriten Carnegie Corporate Bond A. Niklas Edman och Maria Andersson förvaltar fonden som har belönats med fem stjärnor hos Morningstar. Det är en aktivt förvaltad fond som långsiktigt lånar ut pengar till svenska och nordiska företag.

Maria Andersson och Niklas Edman

Riskklassen är enligt Morningstar på 2 av 7, vilket är lägre än de två andra fonderna. Ungefär 50 procent av portföljen utgörs av bolag med hög kreditvärdighet och resterande del placeras i högavkastande obligationer.

Inget innehav svarar för mer än 2,5 procent av hela portföljen. De tio största innehaven utgör knappt 20 procent av portföljens värde, vilket ger en bra riskspridning. Sverige utgör 50 procent av är fondens exponering, och obligationer utgivna i utländska valutor valutasäkras mot svenska kronor.

Under 2017 har fonden stigit 2,7 procent, vilket är klart bättre än kategorisnittet på 1,6 procent. Förvaltningsavgiften är 0,95 procent per år.

 

Favoriten bland företagsobligationsfonder med lite högre risk är Safe Play som ägs av Case. Fondens huvudförvaltare är Tom Andersson som förvaltat fonden sedan starten 2011 och belönats med fem stjärnor hos Morningstar. Tom Andersson är dessutom kontorschef för Case i Växjö, och den som tillsammans med tennisspelaren Stefan Edberg grundade Case.

Tom Andersson

Fonden placerar i företagsobligationer med fokus på stabila nordiska bolag oftast med hög kreditvärdighet så kallad investment grade. Halva portföljen består av bolag med hög kreditvärdighet och största sektor är finansbolag följt av bygg och fastighetsbolag.

Det är en väldiversifierad portfölj med cirka 144 innehav. Inget innehav är större än 1,8 procent och de fem största innehaven utgör drygt 7,2 procent av fondens värde. Safe Play tillhör riskklassen 3 av 7 enligt Morningstar. Huvuddelen av placeringarna, drygt 53 procent, är investerade i obligationer utställda av svenska bolag.

Förvaltningsavgiften är 1 procent per år, samt en rörlig avgift på 15 procent per år av fondens avkastning över jämförelseindex OMRX-T bill. Under fjolåret blev den totala avgiften 1,3 procent. De senaste fem åren har fonden avkastat 27 procent vilket är betydligt högre än kategorisnittet på 11,7 procent.

I en normaliserad räntemarknad har Safe Play som övergripande mål att nå en avkastning på 4–5 procent per år med begränsad risk.

 

Spiltan Högräntefond förvaltas av erfarna Lars Lönnquist och Nicklas Segerdahl. Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobligationer, men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden placerar i nordiska bolag men tar ingen valutarisk.

Nicklas Segerdahl och Lars Lönnquist

Fonden gör selektiva investeringar i framförallt medelstora svenska börsnoterade företag. Innehaven är väldiversifierade med 55 låntagare och inget innehav väger mer än 4 procent. Den har haft den högsta risken av de tre fonderna de tre senaste åren mätt som standardavvikelse. De största innehaven är fastighetsbolagen Heimstaden och Kungsleden.

Andelen värdepapper med rörlig ränta (FRN - Floating Rate Note) uppgår till över 90 procent.  Då är räntan bunden i tre månader varefter den justeras utifrån gällande Stiborränta, som i sin tur påverkas av Riksbankens reporänta. Det gör att fonden kan fortsätta skapa avkastning för när räntorna börjar stiga.

Förvaltningsavgiften är lägsta av de tre fonderna  på 0,75 procent och har fyra stjärnor hos Morningstar.

 

Placeras rekommendationer av företagsobligationsfonder riktar sig till fondsparare som vill ha låg risk i sitt sparande och sprida riskerna i sin portfölj. En företagsobligationsfond med högre förväntad avkastning fungerar som ett bra komplement till en fond med statsobligationer.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Case Företagsobligationsfond Safe Play A Köp 131,63 -
Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap Köp 413,47 -
Spiltan Högräntefond Köp 108,49 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -