Vägen till en silverinvestering

ETF/Fondanalys Flera läsare undrar hur man lättast investerar i ädelmetallen silver. Svaret är att det finns flera sätt, däribland en rad ETF:er. Placera visar alternativen.

Silver anses vara lillebror till guld, det handlas betydligt billigare och det går hela 76 silvermynt på ett guldmynt. De båda ädelmetallerna brukar följa varandra i pris, men det skiljer mer än man tror. Placera har analyserat marknaden för silverinvesteringar.

Silver är både en ädelmetall och en industrimetall, till skillnad från guld som endast har en liten industrianvändning. Silver har använts som betalningsmedel i fyra tusen år, vilket även är längre än guldmyntets användning. Men sedan silvermyntfotens avskaffande har det största användningsområdet för silver blivit som industrimetall, förutom att vara en ädelmetall för investeringar vid oroliga tider.

Silver används i nästan i alla större industrier och har sällsynt goda ledande egenskaper av elektricitet och värme. Det gör att metallen blivit en allt viktigare industriråvara de senaste åren med goda tillväxtutsikter.

Silver används inom flera snabbväxande områden: mobiltelefoner, solpaneler, bilbatterier till elbilar, läkemedelsindustrin, vattenrening samt som katalysator till flera kemiska processer. Kina är världens största silverkonsument före USA och Japan. Tillväxten som industrimetall är stor och efterfrågan väntas växa på medan investerings- och smyckesproduktion spås minska på sikt.

Priset för silver har ökat ordentligt i pris sedan millennieskiftet. Priset toppade 2011 och letade sig söderut efter det. Botten nåddes i januari 2016, men efter det har priset återhämtat sig. Det har inte varit något spikrak resa, silver är betydligt mer volatil än systermetallen guld. Silver brukar gå bättre än guld i uppåtgående marknad och tappa betydligt mer i pris när marknaden inte vill äga ädelmetaller.

Silverprisets utveckling jämför med guld

För den som vill investera i silver finns det flera vägar att gå. En sätt är att handla en ETF som placerar i fysiskt silver.

iShares MSCI Silver Trust (SLV) är den största fysiska ETF:n. Den förvaltar totalt 47 miljarder kronor i fysiskt silver som förvaras i London. När intresset ökar för SLV, så handlar fonden silvertackor för motsvarande belopp som investerarna vill köpa SLV-andelar för. Den handlar inga silverderivatkontrakt utan det är äkta vara som gäller, och exponeringen är mot silverpriset.

iShares är både pionjär och världen största förvaltare av ETF:er. Förvaltningsavgiften i fonden är 0,50 procent. Likviditeten i fonden är mycket bra och skillnaden mellan köp och säljkurs är liten. SLV är den största och mest likvida börshandlade fonden för fysiskt silver, vilket ger en viss stabilitet.

Ett annat alternativ är ETF:er som investerar i operativa silverbolag. Det finns två olika typer av bolag som ETF:erna investerar i. Det vanligaste är att investera i äldre och etablerade bolag som har gruvor i drift utspridda över världen, bra kassaflöden, en stabil balansräkning och inte minst utdelning att hämta.

Som investerare drar man även fördel av att bolagen har viss skuldsättning och bolagens tillgångar kan vara lägre värderade än deras marknadsvärde. Gruvorna har en given fast kostnad för produktionen, och det ger en viss hävstång i investeringen jämfört med att handla en produkt som placerar i rena silvertackor.

Det kan finnas politiska risker om bolaget utvinner silver i instabila länder. Allt detta gör att den här typen av ETF:er kan gå betydligt bättre än underliggande silverpris, och även det motsatta.

Volatiliteten är högre än det redan höga silverpriset. 

Global X Silver Miners ETF (SIL) investerar i huvudsak globalt i silverproducenter. Det finns fördelar med att handla aktier i börsnoterade silverproducenter då det oftast är mer likvid att handla än fysiskt silver.

ETF:en  investerar i silverbolag som är verksamma med exploatering, gruvbrytning och förädling.

SIL investerar i 28 bolag, 42 procent är småbolag. Medelstora bolag utgör knappt 37 procent. Den innehåller som sagt även en liten del prospekteringsbolag, vilket ger den en extra krydda.

Operativa silverbolag utgör den största sektorn på 35 procent, medan rena guldbolag utgör 10 procent. Det har att göra med att silver utvinns ofta vid guldbrytning. 85 procent av bolagen är verksamma i Nordamerika, följt av Sydamerika på 14 procent. Torontobörsen i Kanada är hemmaplan för knappt 45 av innehaven, följt av de amerikanska börserna på 30 procent. Mexico som är världens största silverproducent utgör 12 procent. 

De fem största innehaven väger tillsammans 53 procent. Flera av innehaven utvinner inte bara silver.

Global X grundades 2008 och har gett ut ett 50 tal ETF:er. Förvaltningsavgiften i fonden är 0,65 procent. Fonden är störst i kategorin på 3 miljarder kronor. Likviditeten i fonden är bra och skillnaden mellan köp och säljkurs –spreaden - är större.

I år har SIL avkastat i nivå med både SLVP och underliggande silverpris.

För den investerare som vill ha betydligt högre risk är valet ett nystartat förhoppningsbolag där det ska prospekteras och på sikt utvinnas silver. Här finns det risk att det inte är tillräckligt med utvinningsbart silver, tekniska och legala fördröjningar som kräver mer kapital än vad som finns i bolaget. Den som gillar utdelningar får oftast vänta och i stället vara beredd att skjuta in mer kapital i verksamheten.

ETFMG Prime Junior Silver ETF (SILJ) investerar efter Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Indexet riktar på ett trettiotal mindre silvergruvor och prospekteringsbolag. Bolagen är verksamma med prospektering, gruvbrytning,raffinaderier, återvinningsföretag och produktion.

Fonden låter de bolag som har tydliga silvergruvprojekt med potential få en större vikt än de bolag som även genererar intäkter från andra ädelmetaller.

SILJ investerar smalt, endast i 25 bolag. Det är en tydligt tilt mot små- och mikrobolag som utgör 52 procent respektive 48 procent. Det finns inga stora eller medelstora bolag, vilket gör att risken är betydande.

Den geografiska spridningen av portföljen skiljer sig från den förra ETF:n med en mycket högre koncentration till kanadensiska bolag på hela 82 procent.

De fem största bolagen väger 44 procent och p/e-talsvärderingen är skyhöga 800, då det består av många prospekteringsbolag som inte tjänar några pengar. Med den stora koncentrationen till små- och microbolag samt den höga värderingen så är risken mycket hög. Man kan se SILJ som en exotisk krydda i en portfölj.

ETF Managers Group har drygt 11 miljarder kronor i totalt förvaltat kapital. Förvaltningsavgiften i fonden är 0,69 procent. Fonden är minst i sammanhanget på 500 miljoner kronor i förvaltning vilket får anses som lite. Likviditeten i fonden är låg och spreaden är stor, vilket kan öka kostnaderna betydligt för handel i ETF:en.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -