Så hittar du till rätt vatten-ETF

ETF/Fonder Rent dricksvatten är en av vår tids främsta bristvaror. Men placeringsalternativ inom vattenindustrin finns det gott om. Därför är det viktigt att välja rätt.

Tillgången på färskvatten är konstant men efterfrågan ökar dramatiskt. Den utvecklingen väntas fortgå i decennier. Anledningen är främst befolkningstillväxt och en global ökning av matproduktionen. Urbaniseringstrenden gör att flera människor måste samsas om samma lokala resurser. Det kräver en modernisering av infrastrukturen, som länge varit eftersatt.

Det gäller inte minst i USA. The American Society of Civil Engineers har gjort bedömningen att det i Amerika kommer det att krävas satsningar i storleksordningen 1 triljon dollar för att modernisera färskvattenförsörjningen, samt ytterligare 3 miljarder dollar för att hantera spillvatten det närmaste 20 åren.

Det går inte att investera direkt i färskvatten. I alla fall inte via råvarumarknaden, på samma sätt som i guld eller majs. Därför är det enklast att istället att köpa in sig indirekt via verksamheter och infrastruktur för färskvattenförsörjning.

Det finns flera börsnoterade vattenbolag att investera direkt i. Men när det kommer till långsiktiga trender är det riskfyllt att välja endast ett bolag, istället för flera i samma sektor. Återigen är därför börshandlade fonder det mest attraktiva valet, och det saknas inte sådana alternativ.

Placera har tittat på sex stycken ETF:er som passar till temat färskvatten. De skiljer så en hel del åt. Vår favorit ger global exponering och övervikt i stora bolag.

Powershares Global Water Resources (PIO)

ETF:en innefattar 43 stycken innehav, varav de tio största står för mer än hälften av portföljvärdet. Portföljen ger en bred exponering mot den globala industrin kring rent vatten.

Men bolagskoncentrationen gör att ETF:en inte skuggar sitt jämförelseindex slaviskt (Nasdaq OMX Global Water Index). Andelen, i amerikanska mått mätt, stora och medelstora bolag är högre i ETF:en än i indexet. Det innefattar många fler småbolag. Till de större innehaven i fonden hör Veolia, Ecolab och Gebrit.

Exponeringen är lika stor mot amerikanska som europiska företag, strax över 40 procent av portföljen i vardera. Men den rymmer också 12 procent Asien och 3 procent Latinamerika.

Handelsvolymerna i ETF:en är hyggligt små. Under måndagens första börstimme hade omsättningen hunnit stiga till ungefär 300 000 svenska kronor. För det flesta småsparare är det inget problem, men om det blir trångt i dörren av någon anledning kan den lägre likviditet bli ett bekymmer.

Ser vi tillbaka har PIO inte varit någon raketplacering senaste fem åren. ETF:en har stigit knappt 9 procent. Men under 2017 har tempot i uppgången tagit bättre fart. På tio månader har värdet stigit med mer än 20 procent.

Snittpriset på bolagen i portföljen är inte billigt, drygt p/e 25. Men med tanke på investeringarna som måste ske i sektorn är det kanske överkomligt. Hur som helst tror vi att intresset för långsiktiga placeringar i industrierna kring rent vatten bara kommer öka. Och med en riktigt lång placeringshorisont har ETF:en en given plats i portföljen.

Powershares Water Resources (PHO)

PHO är den amerikanska varianten av vårat toppval. Bland de största innehaven återfinns Ecolab, som alltså finns i båda fonderna. Men i övrigt är det helt andra bolag som utgör de största placeringarna. Totalt innehåller portföljen 37 innehav.

Största innehaven

HD Supply Hold (8%), Roper Tech (8%), Danaher Corp (8%), Waters Corp (7%), Ecolab (7%), Pentair (4%), A.O Smith Corp (4%), IDEX Corp (4%), Xylem Inc (4%), Toro Co (4%). Källa: Finance Yahoo.

First Trust Water (FIW)

First Trusts vatten-ETF skuggar ett annat index, nämligen ISE Water Index, ett likaviktat index med bolag listade i USA. Portföljen rymmer 37 bolag. ETF:en har en mindre andel investerat i varje enskilt bolag jämfört med PHO och PIO.

Största innehaven

Pentair (4%), A.O Smith Corp. (4%), Roper Tech (4%) IDEX Corp (4%), Danaher Corp. (4%), Xylem (4%), Agilent Tech. (4 %), American Water Works (4%), IDEXX Labs (4%), Ecolab (4%)

Guggenheim S&P Global Water (CGW)

Guggenhiems ETF skuggar S&P Water Index, som rymmer 50 bolag. ETF:en äger dock 53 bolag med ett genomsnittligt p/e-tal på 30. De flesta känns igen från tidigare nämnda fonder. Men viktningarna är annorlunda.

Största innehaven

Gebrit AG (8%), American Water Works (8%), Veolia (6%), Pentair (5%), Danaher Corp (5%), Idex Corp (4%), United Utilites Group (4%), Suez (3%), Svern Trent (3%)

Summit Water Infrastructure (WTRX)

ETF:en ska följa Summit Zacks Global Water Index, vilket innefattar mellan 30 och 50 amerikanska och globala bolag med kopplingar till vattenindustrin. Viktning och sammansättning utvärderas kvartalsvis. Summits ETF sticker ut mest i sällskapet, inget av fondens tio största innehav återfinns i någon av de andra vatten-ETF:erna.

Största innehaven

Kemira (5%), China Water Affairs (5%), YTL Power (4%), Enercare (4%), Polypipe (4%), Forest Water (4%), TTW (4%), Andritz (4%), Conway (4%), Pennon (3%).

Tortoise Water Fund (TBLU)

Tortoise ETF följer ett eget index, Tortoise Water Index. Fonden rymmer 34 bolag, var av de 10 största står för 57 procent av portföljvärdet. Några nya namn dyker upp, men de största innehaven är bekanta.

Största innehaven

Xylem (8%), Pentair (8%), A.O Smith (8%), Aqua America (8%), American Water Works (7%), Cia de Sanemaneto Basico (6%), Aegion Corp (4%), Calgon Carbon (3%), Valmont Ind. (3%), Rexnord Corp (3%)

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -