Guldfonden en favorit som håller

Fondanalys Guldpriset har haft en tynande tillvaro i år. Guldet som prissätts i dollar har under året tappat knappt 1 procent i värde. Här är en fond som sprider risken i portföljen.

Den senaste veckans Italien-oro har gjort att investerarna åter börjat efterfråga guld. Det visar statistik från den amerikanska investmentbanken Bofa Merrill Lynch och ETF-leverantören ETF Securities. Enligt ETF Securities var efterfrågan på guld ETF:er den senaste veckan den högsta på 33 veckor. Även Bofa Merrill Lynch ser en högre aktivitet och efterfrågan på guldinvesteringar bland sina kunder den senaste veckan.

Frågan är om det är en början på en ny trend med stigande guldpris eller bara ett hack i kurvan. Hur som helst så kan en guldfond hjälpa till att sprida risken i portföljen. För den som funderar på guldfond som investerar i stabila ädelmetallbolag, så har Placera en gammal fondfavorit som fortfarande håller.

Blackrock World Gold A2 förvaltas av Evy Hambro och Thomas Holl med bas i London. De har varit förvaltningskollegor sedan 2008 och utgör de ett av finansmarknadens starkaste råvaruteam. De förvaltar totalt fem råvaru-och ädelmetallfonder med ett kapital på 110 miljarder kronor.

Evy Hambro och Thomas Holl 

De har en aktiv och analysdriven investeringsprocess, och letar i huvudsak efter välskötta bolag med en dokumenterat bra ledning. Teamet fokuserar i huvudsak på gruvproducenter med låga kostnader, hög kvalitet och stark balansräkning.

En viktig del i bolagsletandet är företagsbesök, där man får träffa bolagsledningen och gör rena gruvbesök. När man investerar i gruvbolag som är spridda över jorden och ofta verksamma i mindre politiskt stabila länder är den politiska risken är en viktig faktor vid bolagsanalysen.

Förvaltningsarbetet handlar om att hitta guldbolag, men de har även mandat att investera upp till 25 procent i andra ädelmetallbolag. Det handlar om närliggande ädelmetallbolag som silvergruvor, platinaproducenter och diamantbolag. Men fonden har de senaste åren i genomsnitt bestått av 80 procent guldbolag.

Som komplement till bolagsanalysen gör teamet en strategisk analys av råvaruprisernas utveckling. Den är en viktig del i valet av bolag och fondportfölj.

Förvaltarna har en koncentrerad portfölj som för närvarande består av 45 bolag. Det är ett hanterbart antal när man arbetar med aktiv förvaltning och spenderar mycket på företagsbesök. De delar in fondens investeringar i tre segment som inte utgår från bolagsstorleken utan på likviditet i aktien och den tro man har på aktien.

De största investeringar är de som man tror extra mycket på och har en tydlig övervikt. En sådan investering är mellan 5 och 10 procent per bolag. Totalt har fonden fyra bolag som kvalar in i den kategorin.

En typisk mellan investering sker till 2 och 5 procent och i dags läget har man 14 investeringar här. De minsta investeringarna är i mindre likvida aktier och oftast under 2 procent av fondens värde och innehåller nu 27 bolag.

Den genomsnittliga investeringsperioden i bolagen är knappt tre och ett halvt år jämfört med kategorisnittet på två år. Det är en bra indikation på hur lång investeringshorisont man bör ha för att tillgodo göra sig förvaltarna investeringsstrategi.

Torontobörsen och Londonbörsen som är två av världens mest råvaru- och energitunga börser är hemvist åt 68 procent av fondkapitalet. Australien utgör den tredje största landet på knappt 15 procent.

Förvaltarna föredrar att investera i medelstora och små bolag. De ser man på fondens fördelning där medelstora bolag utgör 37 procent och småbolag 27 procent.

Fonden har ökat sin exponering mot så kallade royalty- och streaming bolag. Det är bolag som erbjuder rörelsekapital till andra gruvbolag som utvecklar ett projekt. Som betalning får royalty- och streamingbolaget andel av gruvbolagets framtida ädelmetall produktion - till ett förutbestämt pris när avtalet träffas.

Royalty- och streamingbolagen påminner mycket om ett investmentbolag inom gruvsektorn utan egen produktion. Intressant att om det är stora svängningar i ädelmetallpriser kan de bli stora vinnare eller förlorare.

Den stora skillnaden mot att investera i en ädelmetallfond istället för att köpa underliggande tillgång mot guldpriset är att gruvbolag fungerar som en hävstång på metallpriset. Det är tydligt när man ser risken mätt som standardavvikelse. Blackrock World Gold har det senaste året en standardavvikelse på 32 procent, vilket är mer 30 procent högre än guldprisets standardavvikelse.

Gruvbolagens hävstång beror på bolagens balansräkning och skuldsättningsgrad samt produktionskostnaden för att bryta guld. Det gör att fondernas utveckling kan skilja mycket mot guldpriset över tid. Tänk på att vid uppgångar går oftast ädelmetallfonderna betydligt bättre och vice versa vid större guldprisfall.

Fonden har fyra stjärnor av fem möjliga hos Morningstar och förvaltar i dag 34 miljarder kronor. Förvaltningsavgiften ligger på 2 procent per år, vilket inte är billigt. Det är dock i nivå med kategorisnittet för ädelmetallfonder.

Placera rekommenderar köp på spetsfonden Blackrock World Gold. Vi ser den som ett komplement för att sprida risken i en fondportfölj med en liten andel av portföljens värde. Fonden kan även fungera som en krockkudde när det är oroligt på världens finansmarknader.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
BGF World Gold A2 Köp 239,01 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -