Tre fondportföljer att ta rygg på

Fonder Har du svårt att komma igång med fondsparandet och behöver en knuff i rätt riktning? Jag har tidigare skrivit om tre enkla förslag på fondportföljer som jag nu passar på att genomföra några fondbyten i.

Tanken är enkel; jag har valt ur tre olika fondportföljer med olika risknivå och avgiftsnivå som förhoppningsvis ger fondinspiration. Du kan välja att investera efter fondportföljerna rakt av eller byta ut några av fonderna till andra favoritfonder.

Min första fondportfölj är ”snåljåpens” fondval. Ett fondval för den prismedvetne fondspararen. Här är priset i fokus. Det gör att jag har botaniserat bland indexnärafonder som hör till de billigast förvaltade på fondmarknaden.  

Tanken med Snåljåpen är att skapa en bas med billiga och bra förvaltade indexnära fonder. Fondportföljen består av ett antal fonder som följer index på olika regioner för att få en bra riskspridning. Fondportföljen kommer aldrig att klå index, för fonderna har en förvaltningskostnad som drar ner avkastningen. Men nu handlar det inte om att klå index utan följa index och veta vad du får för pengarna.

I snåljåpens fondportfölj gör ett fondbyte. Under vintern släppte Avanza en ny indexfond för Europa som hör till de billigaste. Den årliga förvaltningsavgiften är på låga 0,17 procent. Fonden tas in istället för SPP Aktiefond Europa som har en årlig förvaltningsavgift på 0,20 procent.

Förutom Europafondbytet har jag kvar övriga tre aktieindexfonder och räntefonden. Basen är Spiltans Räntefonden Sverige är den enda fonden i portföljen som är aktivt förvaltad, men till en avgift i nivå med en indexnärafond.

Jag har valt att låta räntefondens andel var på 40 procent av snåljåpens fondportfölj. Du justerar risknivån enkelt genom att öka eller minska räntefondens andel. Vill du ta mer risk minskar du räntefondens andel och vice versa.

De övriga tre indexfonderna omfattar regionerna USA och Sverige samt en globalfond. De fyra indexfonderna får en vikt på 15 procent vardera. Totalt landar den årliga totalavgiften på låga 0,11 procent. Fondernas totala avgifter spänner från 0 för Avanza Zero till 0,20 procent för Länsförsäkringar USA Indexnära. Visst är valet av Länsförsäkringar USA indexnära 0,03 procent dyrare än den billigaste USA fonden. Fonden följer ett av världens mest etablerade aktieindex; S&P 500 index och exkluderar bolag som inte följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar.

Nästa fondportföljen - ”latmasken” - är skapad för den fondsparare som kan tänka sig att ta lite högre risk och ger möjlighet till högre avkastning än index. Här har jag valt en blandning av indexnärafonder som jag kryddar med några bra och väl valda aktivt förvaltade spetsfonder.

Jag satsar på samma regioner som i snåljåpens fondportfölj. Den enda skillnaden är att jag ökar risken genom att aktiefondernas andel ökas till 17,5 procent per region från 15 procent. Då har jag valt att ha en 30 procentig vikt för räntefonden, vilket är en minskning med 10 procentenheter jämfört med Snåljåpens fondportfölj. Även här går det utmärkt att öka eller minska räntefondens del för att justera risken i den egna portföljen.

Jag tar in Fidelity European Dynamic Growth Fund, en aktivt förvaltat europafond. Fonden förvaltas sedan november 2008 av Fabio Riccelli. Han har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren såväl som på 5 år och inte minst i år. Risken i fonden mätt som standardavvikelse är i nivå med kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation. Men avkastningen kommer inte gratis utan hör till de dyraste.

Jag passar även på att ta in Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Fonden ett unikt alternativ för den som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda. Fonden har avkastat närmare 360 procent sedan starten 2012, vilket är betydligt mer än en bred svensk indexnära fond som under samma period levererat en avkastning på drygt 200 procent. Den goda överavkastningen till en årlig totalavgift på 0,28 procent.

Genom det två fondbytena så lyckas jag faktiskt få ner den årliga totalavgiften från 0,75 procent till 0,65 procent per år.

För den som vill ökar risktagandet och vill ha möjligheten att få en högre avkastning än index i sin fondportfölj finns sedan tidigare ”fondatleten”. Fondatleten har högre risk och en bas med bra aktivt förvaltade spetsfonder. Samtidigt ökar jag aktiefondernas andel till 20 procent vardera och minskar räntefondensandel till 20 procent.

Jag tar in Öhman Etisk Emerging Markets A som är en indexnära fond. Det är en bred tillväxtmarknadsfond med omfattande hållbarhetsanalys i investeringsprocessen. Fonden förvaltas så indexnära som möjligt. Efter den rigorösa investeringsprocessen har en stor del av de ursprungliga 1 400 bolagen i indexet exkluderats. Totalt investerar fonden i mellan 200–300 bolag fördelade på olika branscher.

TIN Ny teknik är en nordisk innovationsfokuserad fond. Fonden förvaltas av radarparet Erik Sprinchorn och Carl Armfelt. De investerar i bolag som har en stor innovationskraft. De flesta av bolagen är verksamma inom de tre olika temana mjukvarubolag, hälsovårdsbolag och digitala varumärken. Men de har mandat att investera i innovativa bolag inom andra mer traditionella sektorer. Det är i stora delar vad förvaltarna framgångsrikt fokuserat på tidigare. Ambitionen är att investera ungefär en tredjedel inom varje område.

En av de bästa aktivt förvaltade Sverigefonderna är Spiltan Aktiefond Stabil. Fonden har de senaste tre- och fem åren haft en betydligt högre avkastning än Morningstars fondkategori Aktiefonder Sverige till en lägre risk.

Fonden förvaltas av Erik Brändström sedan starten 2002. Erik hör till de förvaltare som förvaltat sin Sverigefond längst och han har gjort det riktigt bra. Sedan 2008 hjälper Pär Andersson till med förvaltningen. Det är en fond med grundlig analys och fokus på välskötta bolag. Förvaltarna är tydliga med att bolagen ska uppnå Spiltans sju investeringskriterier för att vara intressanta som investering - förståelig verksamhet, förutsägbar verksamhet, långsiktigt uthållig verksamhet, höga marginaler och räntabilitet, stabilt kassaflöde, ärlig och rationell ledning samt bra ägarstruktur, och en stabil historik.

Visst finns det en baksida med aktivt förvaltade fonder. En är som bekant avgiften som stiger betydligt. En annan är att under enskilda år kan avkastningen ta stryk då en aktiv fondförvaltare kan avvika mycket från index.

Placera tycker det är motiverat att betala högre fondavgifter för genuint aktivt förvaltade fonder som levererar bra riskjusterad avkastning. Totalt landar den årliga totalavgiften på 1,37 procent per år för fondatleten.

Alla tre fondportföljerna ger dig en bra grund för fondsparande i flera år. En enkel tummregel är att ju fler aktivt förvaltade fonder man investerar i ju oftare krävs utvärdering. För att säkerställa att förvaltaren fortfarande levererar som det är tänkt. Det kan vara på sin plats att se över fondportföljen en gång per år.

För dig som vill lära dig mer om fonder så hänvisar vi till Placeras fondskola, vill du själv botanisera bland Placeras favoritfonder läs vidare här.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -