Leta efter de nya tillväxtmarknaderna

Fondanalys Gapet i värderingar mellan utvecklade börser och nya tillväxtmarknadsbörser är nu den högsta på många år. Placera har en intressant fond för den som sprida riskerna och tror att det kan vara läge att investera i nästa generations tillväxtmarknadsländer.

Det globala investerarkollektivet har i nollräntans fotspår och med stöd av massiva penningmarknadsåtgärder investerat i riskfyllda tillgångar på hemmaplan.

De senaste tio åren har kapitalflödet till tillväxtmarknader och nästa generations tillväxtmarknader varit betydligt lägre än de tio föregående åren. Och mest drabbat är nästa generations tillväxtmarknader.

Samtidigt som börserna i de utvecklade länderna slagit nya rekordnoteringar har index för nästa generations tillväxtmarknader i princip gått i sidled det senaste decenniet. Värderingen är den lägsta på tio år på många av dessa tillväxtmarknader.

P/E-talet för MSCI Frontier Markets index som innehåller 28 länder och 89 bolag noterade på börser i nästa generations tillväxtmarknader värderas idag på 13,3. Det är historiskt lågt och lågt jämfört med globalindex som MSCI All Countries World index som idag har en P/e-tals värdering på hela 23,7. Nästa generations tillväxtmarknader erbjuder fortfarande en hög direkt avkastning på runt 4 procent. Efter den stora uppgången sedan mars landar nu direktavkastning på strax under 2 procent för globalt aktieindex.

MSCI Frontier Markets

Ökad protektionism, stora skattesänkningar och fortsatta stora återköp av aktier har sannolikt bromsat både de amerikanska företagens investeringar utomlands och investerarnas vilja att leta sig till mer riskfyllda investeringar utomlands.

Trots den minskade tillgången på utländskt kapital har det bara marginellt påverkat ländernas BNP-tillväxt. Den stora drivkraften för tillväxtmarknaderna och inte minst nästa generations tillväxtmarknader är inhemsk konsumtion. Konsumtionen på tillväxtmarknaderna tilltar i takt med att medelklassen blir allt större och allt fler lämnar fattigdomen. Nästan 1,1 miljarder människor över hela världen lämnade fattigdom från 1990 till 2015. Det är tydligt att länder som Brasilien och Kina har gjort en enorm resa från fattigdom.

Och en ny generation ekonomier genomgår nu samma omvandling. Det är unga tillväxtmarknader som Vietnam, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nigeria och Indonesien. Den här delen av världen kommer växa snabbast i framtiden men de utgör idag en mycket liten del av de flesta tillväxtmarknadsfonder.

Men visst finns det risker. Nästa generations tillväxtmarknader har högre risk än utvecklade marknader. Det är sämre likviditet på de lokala börserna vilket kan skapa problem för större investerare vid sämre marknadsklimat. Demokratierna är oftast unga och korruption finns och bolagsstyrningen är inte så utvecklad vilket skapar mindre genomlysta bolag. Det är betydligt färre analytiker och banker som följer bolagen.

De politiska riskerna är högre och ibland genomförs mindre genomtänkta regleringar. dessutom kan valutorna periodvis svänga mycket.

Men genom att sprida riskerna mellan flera unga tillväxtekonomier så är sannolikheten för en lugnare portföljutveckling större. Och inte minsa har oftast nya generationens tillväxtmarknader en ganska liten samvariation med Stockholmsbörsen eller de amerikanska börserna. Det innebär att en fond med fokus på nästa generations tillväxtmarknader kan vara ett bra sätt att minska de totala svängningarna i fondportföljen.

Jag tycker att man kan se nästa generations tillväxtmarknadsfonder som ett komplement till en traditionell tillväxtmarknadsfond. Och den låga relativvärderingen bör tala för nästa generations tillväxtmarknadsfonder på sikt.

Men alla länder är unika och har unika risker. Det är viktigt att förstå varje lands och bolagens unika förutsättningar, vilket talar för en aktiv förvaltning. Stora möjligheter innebär ofta även hög risk. Det innebär stora skillnader i kvaliteten på de noterade bolagen. Det ryms allt från välskötta marknadsledare till trötta halvstatliga bolag inom industri och råvarusektorn.

Placera rekommenderar att ta rygg på Tundra Fonder som framgångsrikt placerat på nästa generations tillväxtmarknaderna sedan 2013.

Spetsfonden Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK har avkastat betydligt mer än fondkategorin de senaste åren.

Tundra fonder är unik genom att vara en svensk fondspecialist på investeringar på nästa generations tillväxtmarknader. Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK förvaltas av Mattias Martinsson sedan starten i april 2013. Till sin hjälp har han ett investeringsteam på totalt 7 personer. Huvudkontoret ligger i Stockholms men de har lokala kontor och personal i både Pakistan och Vietnam.

Mattias Martinsson

Tundras investeringsprocess är utpräglad "bottom-up", vilket innebär att fonden investerar i bolag utan att ta hänsyn till något index och man är utpräglade stock pickers. Den egna analysen är en stor konkurrensfördel. Endast en liten bråkdel av bolag på de nya tillväxtmarknaderna har analytikertäckning från bankvärlden.

Investeringarna görs baserade på egen fundamental analys med fokus på kvalitetsbolag med bra tillväxt, gärna lokala marknadsledare. Man letar efter Vietnams ICA eller Nigerias Avanza. De föredrar att investerar i sektorer efter teman som befinner sig i strukturell tillväxt. Det innebär att bolagen kan rida på en strukturellt betingad tillväxt som normalt växer oberoende av konjunktur och de växer snabbare än BNP.

Hållbarhetsanalysen är en viktig del av investeringsprocessen. Fonden investerar inte i produktion och distribution av tobak, alkohol, vapen, pornografi eller kommersiell spelverksamhet.

Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i utvinning av fossila bränslen eller produktion där råvaran till stor del består av fossila bränslen. Även bolag som bryter mot FN-konventionerna exkluderas, såvida de inte initierar åtgärder inom 12 månader. Fondbolaget för en aktiv dialog med bolag som brutit mot konventionerna. Man föredrar att investera i bolag med en väl utvecklad syn på aktieägarvärde.

Fonden är koncentrerad och har idag 47 placeringar. Finanssektorn är fondens största investering just nu med 28 procent av placeringarna. Näst största är sektor är teknikbolag på 20 procent följt av hälsovårdsbolag på knappt 19 procent. Finanssektorn är underviktad. Tekniksektorn och hälsovårdssektorn har en stor övervikt mot både kategorisnittet av liknande fonder och jämförelseindex.

De tio största innehaven väger drygt 42 procent av fondens värde. Och de fem största innehaven väger tillsammans knappt 27 procent av portföljen. Det pakistanska teknikbolaget Systems är fondens största innehav följt av det vietnamesiska it-bolaget FTP. Inget innehav väger mer än 8,4 procent. Systems är fondens klart bästa bidragsgivare det senaste året med en avkastning på 277 procent.

Av fondens kapital är 23 procent investerat i Pakistan, vilket är en klar övervikt. Näst störst exponering har fonden mot Vietnam med 13 procent, en undervikt mot index.

Mattias Martinsson och teamet har lyckats riktigt bra med investeringsprocessen: Fonden har stigit betydligt mer än snittet av kategorin Tillväxtmarknader, nya – till en risk i nivå med kategorisnittet. Den aktiva förvaltningen är tydlig och från tid till annan avviker man mycket från jämförelseindex.

Fonden har fyra stjärnor på tre års sikt och på fem års sikt hos Morningstar och förvaltar idag 1,1 miljarder kronor. Produktens årliga avgift uppskattad av Avanza är på höga 2,9 procent, vilket är högre än kategorisnittet. För fjolåret landade den årliga avgiften på 2,6 procent.

Fondkategorin Tillväxtmarknader, nya hör till de dyrare fondkategorierna. Som investerare ska man dock vara medveten om att det är dyrare att handla och förvalta aktier på mindre utvecklade finansmarknader. Vilket göra att den årliga avgiften blir betydligt högre än vid förvaltning av exempelvis en Sverigefond.

Trots den höga avgiften så rekommenderar Placera köp av Tundra Sustaineable Frontier Fund inom vår kategori Spetsfonder. Vi gillar konceptet med en aktiv förvaltare som gör egen analys och avviker från sitt jämförelseindex.

Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK är ett utmärkt komplement till en billigare tillväxtmarknadsindexfond. Placera rekommenderar att anamma en lång sparhorisont på mellan 4–5 år med en liten del av den totala portföljen.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK Köp 177,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -