En fond med fullt fokus på AI

Fondanalys Artificiell intelligens (AI) utgör en allt större del av våra liv. Det handlar om att lösa problem, skapa och ge större bekvämlighet, ökad produktivitet och förbättrad sjukvård. Placera har hittat en fond med fokus på olika typer av AI-bolag.

AI är idag det snabbast växande området att investera i inom tekniksektorn. Riskkapitalet har de senaste året flockats till AI-området. Och tillväxten spås fortsätta i flera år.

AI handlar om att få maskiner (datorer) att lära sig att tänka som en människa. I grunden är det maskiner (datorer) som tränas (med data) och målet är att de ska utföra uppgifter som normalt utförs av människor minst lika bra eller bättre (snabbare och mindre felmarginal). Maskinen ska bete sig mänskligt och det är data som gör maskinen smart. Alla sektorer och industrier kommer att påverkas av AI och bli omstöpta i någon form. Genom AI kommer företag att få bättre och snabbare beslutsstöd.

AI anses vara en av de största innovationsdrivarna världen har sett. Det driver på förändringar i alla branscher. Och inte minst nästa generations telekommunikationsnät 5G som erbjuder en klart högre kapacitet och bandbredd som möjliggör realtidskommunikation av data från miljarder mobila- och IoT-enheter. IoT-enheter eller saker som är uppkopplade, där är i princip alla våra saker. Det mest uppenbara är mobiler, TV, bilar, tvättmaskiner, robotgräsklippare, robotdammsugare och industrirobotar.

Tillämpningarna av AI är bred. Det görs med hjälp av AI snabba framsteg inom självkörande fordonsteknik. AI kan hjälpa till att minska olycksfrekvensen och förbättra rörligheten för grupper som äldre. Och inte minst utnyttja vägarna bättre genom att låta självkörande lastbilstransporter dominera vägarna på nätterna när de oftast är öde.

Det har fått en given plats inom läkemedelsutveckling. Nya läkemedel kan utvecklas snabbare. AI-drivna framsteg inom sjukvården kommer att leda till allt mer personliga lösningar, vilket förbättrar patientupplevelsen och det allmänna välbefinnandet. AI har redan visat sig vara en innovation som kan diagnostisera specifika medicinska tillstånd ofta mer exakt än mänskliga läkare. Och man kan upptäcka alvarliga sjukdomar som cancer tidigare, vilket minskar dödligheten och sänker kostnader för samhället.

Allt fler branscher lanserar AI-projekt i sina verksamheter för att påskynda den digitala omvandlingen. När fler arbetsflöden blir digitala öppnar det för AI att driva ännu högre nivåer av automatisering och produktivitetsförbättringar. Via kraften från AI kan företag nu automatisera många av processerna inom sina leveranskedjor och förbättra logistik.

Bredden med AI-tekniker är uppenbar. Det handlar även om tekniker för ansiktsigenkänning och identifiering som kan hjälpa till att upptäckta av bedrägerier och höja säkerheten.

AI-teknik kan reducera och minimera farliga och repetitiva arbetsuppgifter genom virtuella digitala arbetare. Det är inte bara inom tillverkningsindustrin utan även inom kontorsuppgifter.  

Redan idag används AI för att ge personliga finansiella lösningar. Det är främst AI-drivna robotrådgivare och för att bedöma låntagarnas kreditvärdighet. Företag runt om i världen arbetar också hårt för att hitta nya lösningar för att bekämpa och minska it-brottslighet. Genom att använda AI och maskininlärning för att automatisera hot detektering kan företag svara på direkta cyberhot mer effektivt än traditionella programvarudrivna metoder.

I våra hem kan vi få hjälp att med både säkerhet och inte minst optimera energiförbrukningen.

Listan är i det närmaste oändligt lång på förbättringar med hjälp av AI-tekniker. Jag gillar själv innovativa företag och nya tekniker som på sikt kan göra världen både bättre och säkrare.

För den som vill ta ett innovativt AI-bet har Placera tittat på fonden Allianz Global Artificial Intelligens. Fondens startade i maj 2017 och jag hade möjligheten under hösten 2018 att intervjua James Chen, en av förvaltarna. Men nu har fonden över tre års avkastningshistorik, vilket gör att jag passar på att titta närmare på fonden.

Allianz Global Artificial Intelligens AT EUR förvaltas av Sebastian Thomas, James Chen och Stephen Jue. Det ingår även tre aktieanalytiker i AI-teamet och de är stationerade i San Fransisco. Förvaltarna har lyckats riktigt bra och fonden placerar sig i den absoluta toppen av fondkategorin ny teknik både på tre år och det senaste året.

Sebastian Thomas, James Chen och Stephen Jue

AI handlar inte bara om rena teknikbolag. Idag finns det inget 100-procentigt AI-bolag. Men det finns många bolag som har börjat arbeta med AI inom olika delar av bolaget.

Investeringsprocessen handlar till stor del att identifiera framväxande företag som använder och investerar i AI för att betjäna alla sina intressenter och inte minst att det kommer till nytta för kunderna.

Investeringsprocessen är ”bottom down”. Man letar efter de bolag som man tror kommer att gynnas mest av AI-utvecklingen. Investeringsuniverset är stort och brett på mer än 1 000 bolag.

Förvaltarna delar upp bolagen på tre nivåer: Den första nivån handlar om företag som levererar infrastrukturen till AI. Det är allt från hårdvarutillverkare av halvledare, processorer, kretskort till mjukvarubolag. Nästa nivå är bolag som utvecklar mjukvara för att skapa nya tjänster som ger mervärde och nya intäktsströmmar för kunderna.

Den översta nivån innehåller flest bolag. Den innehåller bolag inom alla typer av industrier och sektorer. Bolag som idag arbetar med AI i någon form för att förbättra produktiviteten och skapa högre lönsamhet. Här hittar vi Tesla som använder mycket AI och robotar i tillverkningsprocessen. Utöver det använder Tesla AI för att utveckla självkörande bilar och tillverka batterier lönsammare och effektivare.

Teamet fokuserar på mellan 150 och 200 bolag som man gör en aktieanalys på. Viktiga faktorer är AI-teknologins påverkan på framtida tillväxt och lönsamhet. Bolagen ska uppnå tydliga fördelare med AI -teknologin. Förvaltarna är långsiktiga investerare och har en lång investeringshorisont.

Utifrån de tre olika AI-nivåerna sätter man ihop en diversifierad fondportfölj på mellan 40 – 100 bolag. Idag finns det 70 innehav i fonden.

Största sektor är teknikbolag med 49 procent, vilket är en klar undervikt jämfört med globalt teknikindex. Kommunikationssektorn är näst störst med 26 procent, vilket är det motsatta och innebär en betydande övervikt, i index väger sektorn bara 5 procent. Att förvaltarna avviker från ett brett globalt teknikindex är inte så överraskande då man letar efter AI-teknisk utveckling i de bolag man investerar i.

Bryter man ner fondens sektorinvesteringar till undersektorer består fonden till 26 procent av mjukvarubolag. 19 procent är hårdvarubolag inom halvledarindustrin och 14 procent finns inom interaktiv media.

Fondens största övervikt är i USA. De väger hela 95 procent jämfört med 71 procent i index. Totalt är fonden investerad i sex länder och Nederländerna är nummer två på 1,8 procent, vilket är storleken i index. Fonden har inga svenska eller nordiska investeringar.

Drygt 70 procent av fondens värde är placerat i stora bolag. 19 procent i placerade i medelstora bolag och resterande utgörs av småbolag.

Inget bolag väger mer än 6,5 procent och de tio största innehaven väger 38 procent, vilket ger en bra riskspridning. Los Gatos-baserade Roku som bland annat designar och tillverkar trådlösa ljudenheter är fondens största innehav, före Tesla.

Fjolårets bästa bidragsgivare var Tesla som hade en ppgång på hela 743 procent. Nästa bästa bidragsgivare var cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike, som hade en avkastning på närmare 325 procent.

Fonden har de tre senaste åren uppvisat en avkastningen som är högre än kategorisnittet. Fonden har haft otroliga 34,9 procent i genomsnittlig årsavkastning de tre senaste åren, jämfört med kategorisnittet på 22,3 procent. Detta till en risk som är högre än kategorisnittet, oavsett är det en riktigt bra prestation.

Den årliga totala produktavgiften är hög på drygt 2,2 procent vilket är högre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor hos Morningstar.

Placera tycker spetsfonden Allianz Global Artificial Intelligens AT EUR är köpvärd för den långsiktige fondspararen trots den höga avgiften. För att tillgodogöra sig förvaltarnas långsiktiga investeringsstrategi är en placeringshorisont på minst 3 till 5 år att rekommendera. Placera ser en investering i bolag som är tidiga med att utnyttja AI-teknologi som ett utmärkt komplement i en fondportfölj.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR Köp 2 843,91 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -