En läkemedelsfond för framtiden

Fondanalys Megatrender skapar stark tillväxt i hälsovårdssektorn. Placera rekommenderar en läkemedelsfond med tydligt framtidsfokus.

Hälsovårds- och läkemedelssektorn är komplex, bitvis volatil och skapar många möjligheter med stor potential. Den hör till en av de absolut mest dynamiska och innovativa sektorerna. Samtidigt är den kanske den sektor som är mest övervakad och kontrollerad med en uppsjö av regler och starka myndigheter.

Hälsovårdssektorn har en bra tillväxt som drivits av ett allt större vårdbehov. Sektorn växer snabbare än den globala tillväxten. Den står för en allt större andel av globalt BNP. I USA är sjukvårdens andel runt 19 procent av BNP, i OECD-länderna är genomsnittet lägre på 12 procent.

På tillväxtmarknaderna är andelen betydligt lägre, bara 5 procent i Kina och fyra procent i Indien. Tillväxten inom sektorn är stark när länderna blir allt rikare och utökad sjukvårdsförsäkring är ett naturligt steg i landets utveckling. Det leder till att sjukvårdens andel av BNP ökar snabbt, vilket ger en stor potential.

En stor underliggande efterfrågan på hälsovård i kombination med en sektor som har hög innovation skapar en tydlig vinsttillväxt, vilket gjort att hälsovårdsaktier gett en bra överavkastning.

Det globala hälsovårdsindexet som har längst avkastningshistorik, MSCI World Health Care index, startade sin beräkning den sista december 1994. Det visar att hälsovårdssektorn har avkastat väsentligt mer än globalt aktieindex.

Indexet har avkastat i genomsnitt 11,6 procent per år, vilket är en överavkastning på 3 procentenheter per år jämfört med globalt aktieindex. Det är en skillnad som över tid skapar en stor överavkastning. Det som är extra intressant är att avkastningen har levererats till en lägre risk mätt som standardavvikelse.

Två starka megatrender indikerar fortsatt starka tillväxtutsikter för vårdsektorn: Stigande levnadsstandard globalt och en åldrande befolkning.

En åldrande befolkning med en klart längre livslängd ger en allt större andel äldre i befolkningspyramiden. Det skapar en betydligt större efterfrågar på sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster.

Det kombinerat med snabb ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna samt ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar som övervikt, diabetes och högt blodtryck kräver mer och bättre läkemedel.

Det är starka drivkrafter och trender som kommer driva medicinsk forskning framåt och öka digitaliserings- och teknikgrad för en effektivare sjukvård.

Digitalisering innefattar förutom effektiviseringar nya teknikområden som artificiell intelligens, automatisering och robotisering. Det är områden som inte minst hjälper till att skapa nya förutsättningar inom läkemedelsutveckling. Det skapar nya förutsättningar inom exempelvis kirurgi och inte minst inom olika former av sjukdomsanalys och diagnostiseringar.

Hälsovårdssektorn erbjuder en bra och strukturell tillväxt och en defensiv exponering. Tillsammans med nya produktlanseringar, hög förvärvsaktivitet och en stark demografisk strukturelltrend bör det vara en attraktiv placering för den långsiktige. Lägg till att läkemedels- och biotekniksektorn värderas på historiskt låga nivåer förhållande till hela aktiemarknaden, trots en hög vinsttillväxt.

Hälsovårdsbolagen är ofta komplexa och det ställer höga krav på dig som investerare att hitta rätt bolag. En genväg som är värd att ta är att ta rygg på etablerade hälsovårdsfondförvaltare. Utbudet av hälsovårdsfonder är stort.

Placera har hittat en aktivt förvaltade läkemedelsfond med stor fokus på digitalisering och medicinska framsteg.

Fondita Health Care placerar som många av fondbolagets aktivt förvaltade fonder i bolag som har goda framtidsutsikter som gynnas av långsiktiga teman. Ett tema är ett avgränsat område som förväntas ha högre avkastning än jämförelseindex över en längre period. De två viktigaste teman för fonden är främjande av välbefinnande, och hälsa. De två temana drivs av tre framtida drivkrafter, en åldrande befolkning, ökad välfärd och teknologisk utveckling.

Fonden förvaltas av Tom Lehto och Markus Larsson sedan fondens start i juni 2018. De har precis lyckats få ihop 3 års avkastningshistorik, vilket är mitt nålsöga för att ser närmare på en fond. Fondens avkastning placerar fonden i den absoluta toppen inom branschfonder, läkemedel med en årlig avkastning på 17,8 procent. Det är betydligt mer än kategorisnittet för läkemedelsfonder som når upp till en genomsnittlig årsavkastning på 7,7 procent.

Tom Lehto och Markus Larsson

Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de bolag man tror på.

Investeringsprocessen är systematisk. Investeringsuniverset omfattar runt 2000 bolag. Antal investeringsbara bolag sjunker i takt med att de måste uppfylla ett antal kvantitativa kriterier, att en majoritet av omsättningen kommer från fondens två huvudteman. Bolagens produkter och tjänster ska bidra till främjande av hälsa och välbefinnande.

Etablerade bolag behöver inte vara marknadsledare men de ska vara verksamma på en marknad med stark efterfrågan. Bolag på nya marknader som är mindre etablerade ska ha en intressant tillväxtpotential.

Förvaltarna lägger stor vikt på ägarbilden, ledningens kunskap och kompetens samt vilja att följa de stora strukturella förändringarna. De genomför många fysiska och digitala möten med bolagsledningen, konkurrenter och analytiker.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad portfölj på mellan 35 och 45 bolag. Fonden är koncentrerad och de tio största investeringarna utgör vanligtvis omkring 40 procent av fondförmögenheten. 

De tio största innehaven väger knappt 40 procent. Tyngst i fonden väger två schweiziska bolag, Siegfrid Holding som är verksamma inom utveckling av läkemedelssubstanser och Base baserade Straumann Holding som leverera tandimplantat och utrustning för tandreglering och tandvård. Fonden en klar övervikt i båda bolagen jämfört med index.

Storleken på innehaven faller ganska snabbt för de 10 bolagen. Största innehavet väger runt 6 procent. Tre innehav ligger mellan 4 och 5 procent. Resterande innehav väger mellan 3 och 4 procent. Det ger en bra och balanserad riskspridning.

Det är en global hälsovårdsfond med lutning mot Norden och Europa, vilket landfördelningen visar.

Den amerikanska närvaron i fonden är så stor som är brukligt i läkemedelsfonder. Men först på andra plats är USA-bolagen på drygt 22 procent. Schweiz är största land med 24,6 procent. Tredje störst är tyska bolag på 17 procent. Fonden har en tydlig undervikt i USA-bolag och stor övervikt i Schweiz, Tyskland och Danmark i förhållande till både index och kategorisnittet.

Vi hittar total tre svenska bolag i fonden som tillsammans väger 7,8 procent, vilket gör Sverige till femte största investeringsland för fonden. Störst är fondens innehav i Medicover som är verksamma inom servicetjänster inom hälsovård och diagnostik och räknas som ett bolag som ger ökad välfärd. Där finns också Tobii som levererar tekniska lösningar för eye tracking och strålterapibolaget Elekta som båda räknas av förvaltarna som teknologisk utveckling. AstraZeneca finns i fonden men är klassificerat som ett brittiskt bolag.

Fonden utgörs till 56 procent av stora bolag. Medelstora bolag väger en tredjedel och resterande del består av småbolag. Snittbörsvärdet för fondens innehav är ett marknadsvärde på 13 miljarder euro. Och fonden har en tydlig lutning mot tillväxt- och kvalitetsbolag.

Största tema i fonden är främjande av hälsa som motsvarar en vikt på 78 procent. Bryter man ner fondens innehav i det som förvaltarna kallar framtida drivkrafter är bolag inom teknologisk utveckling störst på 51 procent. En åldrande befolkning väger 31 procent och resterande 26 procent är investeras i ökad välfärd.

Förvaltarna har lyckats riktigt bra med förvaltningen. I år är fonden i topp med 27,6 procents avkastning, vilket är mer dubbelt upp mot snittavkastningen för fondkategorin.

Även på längre sikt är fonden en riktig vinnare. Fonden har stigit med 63 procent de senaste tre åren, vilket är näst bäst i klassen och betydligt mer än kategorisnittets avkastning på 40 procent. Risken mätt som standardavvikelse är 16,3 procent jämfört med 13,8 procent för kategorisnittet. Trots den högre risken har fonden har skapat en väldigt bra riskjusterat hög avkastning, vilket är en imponerande prestation.

Den årliga totala produktavgiften är 2 procent vilket är högre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor på tre års sikt hos Morningstar. Fonden förvaltar idag runt 800 miljoner kronor.

Placera tycker Fondita Healthcare är köpvärd för den långsiktige fondspararen. Placera ser en investering i en defensiv hälsovårdsfond som ett utmärkt komplement i en fondportfölj.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fondita Healthcare B Köp 1 764,23 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -