En köpvärd marknadsledare

Aktieanalys Den amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock håller på att närma sig 10 000 miljarder dollar i förvaltat kapital, vilket gör bolaget till marknadsledare. Det finns flera trender som talar för att äga Blackrock-aktien.

Blackrock är framgångssaga och en enorm maktfaktor på alla världens börser. Bolagets karismatiske och framsynte VD och medgrundare Larry Fink har styrt bolaget från starten 1988.

Larry Fink

Bolaget startade med runt 9 miljarder kronor i förvaltning under riskkapitalbolaget Blackstone Groups överinseende. Grundidén var nytänkande kring riskhantering för att uppnå en bättre ränteförvaltning med kunden i fokus.

Blackrock blev snabbt populära och hade en stark tillväxt under hela 90-talet. Mitt under IT-yran 1999 börsnoterades Blackrock, det förvaltade kapitalet hade då växt till 1 500 miljarder kronor. Precis efter börsnoteringen kom IT-kraschen, men det gynnande bolaget då efterfrågan för stabila och mer riskfria finansprodukter ökade.

Under första hälften av 00-talet genom förde man två viktiga och banbrytande affärer som förändrade inriktningen på den tidigare obligationsinriktade firman.

2006 lyckades man köpa loss kapitalförvaltningen MLIM av den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch och i ett slag fördubblade Blackrock det förvaltade kapitalet. Och man breddade verksamheten med ett stort antal aktivt förvaltade aktiefonder förutom mer obligationsfonder.

Men det absolut viktigaste förvärvet och en stor del av Blackrocks framgång de senaste tio åren var köpet av IShares. Mitt under brinnande finanskris 2009 köpte Blackrock kapitalförvaltaren Barclays Global Investors från den skadeskjutna brittiska banken Barclays. Ishares - en av pionjärerna inom det snabbväxande segmentet börshandlade fonder /ETF:er - var en division inom Barclays Global Investors.

När bolaget rapporterade för årets andra kvartal, var årets totala nettoinflöde av kapital hela 253 miljarder dollar. Tillväxten var stark inom i stort sett alla områden. Kombinationen av starkt nettoinflöde och börsuppgångar världen över gjorde att Blackrocks förvaltade kapital vid halvårsskiftet landade på 9 500 miljarder dollar.

Det är en summa lika stor som hela den globala riskkapital- och hedgefondsindustrin tillsammans.

Blackrock har som många andra kapitalförvaltare en affärsmodell med tydliga skalfördelar. Ökade volymer i form av mer förvaltat kapital kräver mycket små kostnadsökningar, vilket ökar lönsamheten. Blackrocks rörelsemarginal vid den senaste kvartalsrapporten landade på 45 procent, vilket är i nivå med ett snabbväxande teknikbolag.

Det är svårt att inte imponeras av Blackrock, som trots sin storlek kan generera en omsättningstillväxt på 25 procent för årets första halvår. Analytikerna räknar med en lugnare omsättningsökning för resterande delen av året.

Idag genomgår kapitalförvaltningsindustrin en stor omvandling, när kapitalet går från dyr aktiv till billig passiv indexförvaltning. Det påverkar många aktörer, men vi tror att Blackrock hör till vinnarna. Bolaget har en stor fördel mot konkurrenterna genom kombinationen av både en stor aktiv och en passiv förvaltningsdel. Blackrock är marknadsledare vilket gör att de kan hantera prispressen bättre när investerare växlar från aktiv förvaltning med högre marginaler till billigare passiv förvaltning. Och inte minst har Blackrock en stor närvaro hos de absolut största instutitionerna och även bland privatsparare.

Samtidigt har den tidigare lite dystra synen på kapitalförvaltningsindustrin nu förbytts i en mer positiv syn.

Allt fler sparar globalt och inte minst millennialsgeneration har börjat spara i fonder, det skapar en strukturell medvind. Och i takt med en större och mer medveten medelklass på tillväxtmarknaderna öppnas privatsparandet upp. Blackrock lanserade nyligen sina första fonder på den kinesiska sparmarknaden. En sparmarknad som spås ha en hög tillväxt när den kinesiska medelklassen ökar sitt månadssparande och breddar det till fondsparande.

De analytiker som bevakar Blackrock räknar med att försäljningsestimaten i år landar på 19 259 miljoner dollar, viket är en omsättningsökning på närmare 19 procent. Nästa år förväntas omsättningen fortsätta öka med drygt 8 procent. 2023 är estimaten på 22 843 miljoner dollar. Den årliga genomsnittlig försäljningstillväxten under perioden motsvara en 12-procentig tillväxt.

Affärsmodellens dynamik och skalbarhet är tydlig ju längre ner vi ser i resultaträkningen.

Rörelseresultatet förväntas växa från fjolårets 5 695 miljoner dollar till 9 351 miljoner dollar 2023. Det motsvara en årlig tillväxt på 18 procent. Den starka utvecklingen för rörelseresultatet skapar en marginalexpansion. Rörelsemarginalen prognostiseras öka från 35 procent till närmare 41 procent 2023.

Nettovinsten spås växa med i genomsnitt närmare 14 procent per under perioden 2020 till 2023. Det gör att p/e-talet på 26 för fjolårets vinst, sjunker ner till aptitliga 18 på 2023 års vinst per aktie. Det är lägre än det historiska snittet som ligger runt 21.

Värt att notera är att rörelsemarginal och nettovinstmarginalen är högre än både Apple och Google.

Direktavkastningen i aktien väntas uppgå till 2,0 procent respektive 2,1 procent de närmaste åren. Men det förstärks av att bolaget genomför aktieåterköp för motsvarande 300 miljoner dollar per kvartal.

Placera gillar Blackrock som är en dominant och marknadsledare med mycket höga marginaler och med de attraktiva utsikterna tycker vi att aktien är köpvärd. I år har aktien avkastat som USA:s breda aktieindex.

För den som söker en långsiktig utländsk investering inom finansindustrin med strukturell medvind tycker vi att fondjättens aktie pryder sin plats i aktieportföljen.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
BlackRock Köp 844,31 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -