Tre frågor om hållbarhetsbetyg

Hållbarhet Patric Lindqvist förvaltar Handelsbankenfonden Hållbar Energi. Det är Sveriges största energifond och den mest populära Svanenmärkta fonden på Avanza. Trots det har fonden lägre hållbarhetsvärde än genomsnittet.

Handelsbanken Hållbar Energi är mörkgrön enligt disclosureförordningen, men rankas lägre än genomsnittet enligt hållbarhetsvärdet. Den har också den ifrågasatta branschen kolkraft.

Din fond är ett bra exempel på att miljömärkningen av fonder kan ge en ganska spretig bild av hur hållbar en fond är. Vad ser du för problem och möjligheter med de miljömärkningar som finns på marknaden idag?

”Det är både bra och dåligt. Det som är bra är att folk har ett intresse och vill göra rätt. Men det är ett komplicerat ämne och det blir ett ”det beror på”- svar när man helst vill ha ett ja eller nej.”

”Om man tar utsläpp, till exempel, så tenderar man att mäta det man kan mäta, vilket gärna blir det bolaget och leverantörerna släpper ut. Det gör att ett bolag som Shell kan se ganska bra ut eftersom man inte tar hänsyn till vad tjänsterna eller produkterna släpper ut under sin livslängd. Inte heller tas hänsyn till hur mycket utsläpp en produkt eller tjänst besparar."

Patric Lindqvist

Hur ser du på risken för greenwashing och att förvaltare väljer sina innehav utifrån att hamna rätt i de olika miljörankningarna?

”Den är stor. Idag går det i princip inte att säga att man som fondbolag inte tar hänsyn till hållbarhetsaspekter, och självklart finns det en risk att fonderna väljer bolag för att få ett visst betyg eller märkning. Det kan till exempel vara att man vill ha ett lågt kolidioxidavtryck och att man då köper banker och teknikbolag, eftersom de knappt ger något avtryck alls, men de löser heller inga problem.”

”Morningstar gör ju också vissa antaganden där man kan hamna helt fel. Ett exempel på det är ett bolag som jag ägt som tillverkar glas till solceller. Glastillverkning kräver massa energi och de flesta fall används tungeldningsolja, därför blir antagandet att även företaget i min portfölj gör det, men de använder naturgas och är därmed betydligt mer miljövänligt än konkurrenterna. Men det tar inte Morningstar hänsyn till, eftersom de antar att alla inom samma sektor gör likadant. Dessutom får ett sådant bolag liten, eller mycket liten bonus, för att produkten faktiskt är en del av lösningen.”

”Det kan också handla om vilken kategori bolagen hamnar i. Solcellstillverkning kan till exempel hamna i samma kategori som halvledartillverkning och litiumbrytning, som är helt avgörande för framfarten av en elektrifierad bilindustri, med koppargruvor. Om analysen då delvis bygger på vad kategorin släpper ut så kan detta också bli missvisande.”

”När det kommer till indexfonder är grundtanken bra med att det ska vara ”Paris aligned” och att man ska undvika högrisksektorer. Men detaljstuderar med detta så blir effekten att man viktar upp banker, it och konsumtion. Man kan fråga sig om det verkligen är de bolagen som ska rädda världen?”

Du har ju själv ett bolag i din fond där en del av verksamheten utgörs av kolkraft. Hur går det ihop med att vara en Hållbar energi-fond?

”Vi har vad vi kallar omställningsbolag och det är bolag som i grund och botten ställer om sin verksamhet från utsläpp till hållbarhet. Vi har ganska höga krav, det räcker inte att vara ett oljebolag och köpa en vindsnurra.”

”I fonden har vi ett bolag som heter Longyuan som vi definierar som just ett omställningsbolag. Man expanderar inte kolkraften utan bygger i stället vindkraft. När vi började investera var det 8 procent kolkraft och vi såg att med den expansionstakten skulle det snart bli under 5 procent och det här är något som vi gärna är med och finansierar. Det är dock inte något jag bestämmer, utan Handelsbanken Fonders hållbarhetsråd.”

”Det som varit kul är att omställningen gått fortare än vi trott och att vi varit väldigt engagerade i att bolaget nu gör en strukturaffär som kommer att leda till att andelen kol går ned till noll.”

”Jag tror att det är viktigt att jobba med lösningar, att man inte bara kan köpa Apple och tro att problemen försvinner. Det är det man bråkar om i Glasgow, vem som ska stå för pengarna och där är ju privata pengar från bland annat fonder en stor del av lösningen.”

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -