Tech-fonden som hittar globala vinnare till kontrollerad risk

ANNONS GP Bullhound Global Technology Fund sällar sig till de toppnoterade fonderna för 2021 i Morningstars branschkategori ny teknik. Samtidigt har avkastningen nåtts till en lägre risk än andra fonder i samma kategori. Just riskhanteringen menar förvaltaren Inge Heydorn kommer bli en vattendelare för tech-fonder framåt. Och framtidsutsikterna för branschen ser fortsatt mycket ljusa ut enligt GP Bullhound.

Med en uppgång under 2021 på över 30 procent är GP Bullhound Global Technology Fund en av de bäst presterande fonderna i Morningstars branschkategori ny teknik. Men framför allt har fonden nått avkastningen till ett lägre risktagande än andra fonder i samma kategori. 

Fonden hamnar på en femma i Morningstars sjugradiga riskskala, medan en övervägande del av de toppresterande konkurrenterna får en sexa eller sjua. Innebörden av detta är att fonden förväntas svänga 10–15 procent per år, i stället för de 15–25 procent eller mer som förväntas av fonderna i riskklass sex och sju.

Köp GP Bullhound Global Technology Fund här

Riskspridning över teman nyckel till framgång GP Bullhound Global Technology Fund investerar i tech-bolag globalt och sprider riskerna över fyra till fem stora teman som man ser ska driva tillväxten i sektorn framåt. Nyckeln för att reducera risken i portföljen ligger i att investera i bolag med starka balansräkningar och hitta teman som sinsemellan har en relativt låg samvariation, förklarar förvaltaren Inge Heydorn.

 - Man skulle kunna tro att allt inom tech rör sig på ett liknande sätt, men det är bara delvis sant. Genom att investera i stora bolag och sprida riskerna geografiskt samt över olika teman kan risken reduceras drastiskt. Investeringsstrategin ger oss även möjlighet att uttrycka vår vy på branschens olika delar på ett effektivt sätt. 

För närvarande investerar fonden över fyra teman: molntjänster, dataspel/esport, halvledarutrustning och digitala plattformar. Och enligt GP Bullhound, som är förvaltningsbolaget bakom fonden och som understödjer fondens strategi med analys, finns det en rad trender som spelar in i dessa teman.

- Vi ser trender inom en rad områden. Inom digital hälsa tror vi att det kommer ske stora förändringar för att förbättra och förlänga människors liv genom teknik och mjukvara. Vi kommer också se en fundamental omdaning av finansiella system och tjänster där de traditionella bankerna utmanas av automation och robotisering inom exempelvis betaltjänster och handel med aktier. Vi tror också att decentralisering av ägande, likt det vi ser inom kryptovalutor, kommer fortsätta förändra samhällen framåt. Cybersäkerhet och skiftet från mänskligt kodad mjukvara till artificiell intelligens och maskininlärning är andra starka trender där ny teknik kommer ha en avgörande betydelse för vår framtid, säger Per Roman som är managing partner på GP Bullhound.

Gedigen analys bakom bolagsval 

Global Technology Funds starka avkastning under året förklaras till stor del av framgångsrika bolagsval. Bakom dessa val finns en gedigen analys där Inge Heydorns långa erfarenhet som tech-analytiker kombineras med det Londonbaserade finanshuset GP Bullhounds analyskapacitet. GP Bullhound är en världsledande rådgivare till de allra största tech-bolagen i världen när det gäller företagstransaktioner och har över 100 anställda på nio olika kontor världen över. 

- GP Bullhound har en lång erfarenhet av att investera i globala tech-bolag och har tidigt varit med som investerare många av dagens storbolag som Amazon, Paypal och Facebook. Att som förvaltare ha tillgång till deras analysfunktion skapar enorma synergier som också återspeglas i att fonden lyckats väldigt väl i sina bolagsval, säger Inge och fortsätter:

- Vi bygger våra egna analysmodeller och tenderar att vara mer aktiva än den genomsnittliga tech-fonden när vi har en syn som stärker att bolagen kommer komma in svagare än estimat. Samtidigt är vi nitiska i hur vi övervakar våra innehavs marknader, kunder och konkurrenter på daglig basis. 

Bland fondens toppositioner finns idag den holländska halvledartillverkaren ASML, det Singapore-baserade e-handels- och gamingbolaget Sea Limited och mjukvarujätten Microsoft. Även grafikkortstillverkaren Nvidia tillhör toppinnehaven - ett innehav som rusat med 150 procent under året. 

- Såväl ASML som Nvidia gynnas av den komponentbrist som råder i världen just nu, och Nvidia har dessutom en unik position inom sina grafikkort mot gamingmarknaden. Trots kraftiga uppgångar under året tror jag det finns mer att hämta. Vår position i Sea Limited har utvecklats starkt under året och vi fortsätter att se bolaget som en vinnare inom sina nischer.

Selektivitet och riskhantering framgångsfaktorer framåt

När GP Bullhound-teamet blickar framåt vidhåller de en väldigt positiv syn på tech-sektorn, men understryker att bolagsval och riskhantering kommer vara helt avgörande för framgångsrik förvaltning. 

- De stora trender vi ser inom tech är i många avseenden strukturella och kommer fortsätta skapa stora vinster för bolagen inom sektorn framåt. Men det gäller att fokusera på bolag med starka balansräkningar som går att räkna på. 

- Man bör ha en riskspridning inom sektorn och undvika aktier med alltför låg likviditet. På så sätt kommer man klara sig igenom även tuffare perioder för tech-bolagen på börsen. Vi har haft en lång period bakom oss där det mesta gått upp, när klimatet blir tuffare tror jag att just riskkontroll blir den avgörande faktorn för vilka tech-fonder som lyckas långsiktigt. Här känner vi oss väldigt bekväma med vår position, avslutar Inge och Per.

Köp GP Bullhound Global Technology Fund här

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -