Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index startade vecka 49 med en svag uppgång på 0.39 procent. Indexet stängde därmed på 978 punkter. Trendbilden är positiv på medellång sikt. Kursen för indexet har brutit ned genom stödet vid 1000 punkter vilket försvagar den tekniska bilden. På kort sikt testas nu stödet runt 977 punkter och närmaste stöd härunder är vid 910-913 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står i 34. Detta har medfört en omsvängning från övervikt av optimister till övervikt av pessimister bland de kortsiktiga investerarna. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 45.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 573 köp och 164 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 78 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 75 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Vi närmar oss tiden för potentiella nyårseffekter. Tidigare år har aktier med hög risk gått mycket bättre än andra aktier under en period av några veckor runt nyår. Det kan gälla årets förloraraktier, småbolag, och volatila aktier. Eller helst aktier med alla tre egenskaperna samtidigt. Sådana aktier kan vara potentiella nyårsraketer, och tidigare år har några av dem verkligen tagit fart i slutet av december och början av januari. De senaste åren tror vi oss dock ha sett att nyårseffekten kommer tidigare och tidigare. Många av aktierna har stigit bra redan i december samtidigt som det inte har funnits mycket bränsle kvar till januari. Så var det i anslutning till förra årsskiftet.

Vi vet förstås inte när nyårseffekten kommer i år, och inte ens om den kommer. Statistiken och Investtechs erfarenheter från tidigare år tyder dock på att det är fördelaktigt att sitta i små bolag, och gärna av den volatila typen i december och början av januari. Statistiskt anses det vara neutralt mellan stabila, lågvolatila aktier, och riskaktier under perioden från mitten av november till mitten av december. Läs här om förra årets nyårsraketer, med beskrivning av statistik och strategi.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör dock att rekommendationen snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Solenergiföretaget Midsummer har haft en volatil utveckling det senaste året med snabba kursuppgångar och fall. Över tid har dock bottnar och toppar i stort sett varit högre och högre och Investtechs algoritmer har identifierat en stigande trendkanalen på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender indikerar att köpintresset bland investerare ökar vilket är en signal om vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka återfinns stöd vid cirka 15.00 kronor och kursen återfinns därmed en bit ovanför närmaste stödnivå, vilket också är en starkt köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat. En positiv volymbalans bekräftar den positiva trendbilden.

Midsummer är positiv på Investtechs insideranalys med flera köp bland insiders det senaste året. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden till teknikbolaget Autoliv ser bra ut då kursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender är en teknisk köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen har även brutit upp genom motståndet vid cirka 886 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. En positiv volymbalans bekräftar den positiva trendbilden och indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva och har fortsatt tro på aktien.

Autoliv SDB är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Holdingbolaget MedCap som är ett verksamma inom medicinteknik har flera negativa tekniska signaler. Kursen har brutit den fallande trendkanalen nedåt på kursdiagrammet för medellång sikt. Detta signalerar ökande pessimism och att det finns ett överskott av säljare, vilket indikerar ytterligare nedgång enligt Investtechs trendforskning.

Den 28 september i år identifierade Investtechs automatiska algoritmer den senaste säljsignalen från en rektangelformation (REC) vid brottet ned genom stödet runt 196 kronor som därmed ombildades till en ny motståndsnivå. REC-formationen signalerar en vidare nedgång och det saknas stöd i kursdiagrammet. Aktien har ett RSI-värde under 30 med ett starkt negativt momentum som också bidrar negativt till den tekniska bilden.

MedCap är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys och av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler på marknaden. Företaget erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för alla aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar företagets datorer trendkanaler, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer i kursdiagrammen för alla aktier på Stockholmsbörsen, och dessa ritas in i gursdiagrammen. Investtech har forskat på vad som har skett efter signaler från dessa tekniska indikatorer och har omfattande statistik för signaler från exempelvis trender och volymutveckling.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -