Köpläge i nedtryckta hållbarhetsjätten?

Aktieanalys Tomra har haft ett tufft börsår med en nedgång på nästan 50 procent. Aktien är intressant på nuvarande nivå.

Om mänskligheten fortsätter konsumera plast som idag kommer det år 2050 finnas mer plast i havet än vad det finns fisk. Endast 2% av världens årliga plastförpackningsproduktion återvinns och för att mätta hela världens befolkning kommer det 2050 behövas 70 procent mer mat än idag. För att lösa dessa problem krävs en beteende-förändring i världen och Tomra är en av spelarna som bidrar till en hållbarare ekonomi. 

Tomra grundades i Norge år 1972 och har idag cirka 4 600 medarbetare. Bolagets produkter och tjänster erbjuds genom tre olika affärssegment: Tomra Collection, Tomra Recycling Mining och Tomra Food. Bolaget är marknadsledare i samtliga verksamhetsområden. Under räkenskapsåret 2021 omsatte koncernen 11 miljarder norska kronor och börsvärdet uppgår idag till 50 miljarder kronor. 

Aktien har under en femårsperiod, trots nedgången, gått upp över 230 procent.

Inom affärsområdet Tomra Collection säljer bolaget pantmaskiner som används för återvinning av burkar och flaskor. Här genererar bolaget intäkter på två olika sätt. Den ena affärsmodellen är att Tomra säljer en pantmaskin till en återförsäljare (exempelvis Ica) som tar över ägandet av maskinen. Tomra tillhandahåller därefter service på den sålda maskinen.

Den andra intäktsmodellen (Throughput) är att Tomra äger pantmaskinen och erhåller en avgift per plastförpackning som hanteras. Genom affärsmodellen blir kassaflödet stabilare och nettonuvärdet, enligt Tomra, högre. Dock kräver throughput-modellen en större investering i början. 

Över 50 procent av årsomsättningen härstammar från affärsområdet och av koncernens totala rörelseresultat (ebita) kommer ungefär 60 procent härifrån. Idag finns mer än 80,000 installerade Tomra-pantmaskiner runt om i världen, varav 30,000 i Tyskland. Varje år går ungefär 42 miljarder dryckesförpackningar genom Tomras pantmaskiner.  

Tomra Collection

Det andra affärsområdet är Tomra Food där bolaget erbjuder sensorbaserade sorteringsmaskiner inom matindustrin. Maskinerna sorterar livsmedel vilket gör sorteringen enklare och mer högkvalitativ, mindre livsmedel går till spillo. Bland matvaror som går genom Tomras lösning finns bland annat potatis, avokado, kött och räkor. Kunder inom segmentet är exempelvis jättarna Tyson Food och Kraft Heinz. Runt 30 procent av bolagets omsättning kommer från området och står för 22 procent av det totala ebita-resultatet.  

Tomra Food

Inom segmentet Tomra Recycling Mining tillhandahåller bolaget en sensorbaserad maskin som används vid gruvdrift och avfallssortering. Tomras maskin sorterar exempelvis malm och mineraler vilket är ett miljövänligare alternativ än den traditionella metoden. Gruvindustrin förbrukar idag 2–3 procent av världens energi. Den sensorbaserade sorteraren kan minska energiförbrukningen med 15 procent. Dessutom är lösningen kostnadseffektiv för kunderna. Runt 30 procent av Tomras omsättning kommer från området och står för 22 procent av ebita.  

Tomra Recycling Mining

Balansräkningen ser stabil ut med en liten nettoskuld och nyckeltalet nettoskuld/ebitda uppgår till 0,7 vilket är bra.  

Tomras uppsatta mål fram till och med 2023 är att ha en genomsnittlig omsättningstillväxt på 10 procent och samtidigt uppnå en ebita-marginal på över 18 procent. Under de fem senaste åren har den översta raden i genomsnitt vuxit 10 procent årligen och under 2021 uppgick ebita-marginalen till 18 procent.  Idag ger Tomra-aktien en direktavkastning på nästan 1 procent.

I bolagets senaste kvartalsrapport uppgick försäljningen till 2,5 miljarder nok vilket motsvarar en tillväxt på nästan 10 procent. Ebita-resultatet uppgick till 240 miljoner nok. Tomra uppger att de fortsatt kommer påverkas av leveransförseningar och problem i värdekedjan.  

 

Tomra 2022e 2023e 2024e
Oms tillväxt,% 8,5 13 7
Ebit marg,% 14 15 16
Ev/sales 4,3 3,8 3,6
Ev/ebit 30 25 22

 

Trots börsnedgången är aktien fortfarande dyr. På innevarande år handlas Tomra till en ev/ebit-multipel på 30 vilket är lägre än femårssnittet på 40. En förklaring till att aktien är högvärderad är främst det underliggande köptrycket. Institutioner vill miljöprofilera sig och köper Tomra-aktier, på så sätt trycks aktiekursen upp.

Den långsiktiga trenden talar för Tomra och stora delar av världen har inte kommit i närheten så långt som Sverige och Tyskland inom exempelvis pantning. Samtidigt är investmentbolaget Latour största ägare med ett innehav som uppgår till cirka 20 procent av aktierna. Aktien börjar bli attraktiv för investerare som vill bygga en långsiktig position i bolaget. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Tomra Systems Köp 348,90 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -