"Inte säkert det faller så mycket mer"

Börs LONDON. Vi kommer att få se sämre tider, men även om det blir sämre ekonomiskt så betyder det inte att marknaderna kommer att falla så mycket mer. Det sa Karen Ward Chief Market Strategist på J.P. Morgan Asset Management i ett föredrag.

”Investerarna är och har nu länge varit medvetna om riskerna och marknaderna har redan fallit väldigt mycket. S&P 500 har haft sin sämsta start på flera decennier och marknaderna har redan tagit ut väldigt mycket negativt."

”Inflationen är på 40-årshögsta i USA och på sin högsta nivå hittills inom eurozonen. Det här har fått både aktier och obligationer faller unisont. Den klassiska 60/40-portföljen har haft sitt sämsta år sedan 1962.”

Frågan nu är om det kommer att bli bättre eller om det kommer att bli ännu värre på marknaderna.

”Det är klart att det fortsatt finns utrymme för mer nedsida på marknaderna. Frågan man måste ställa sig är dock om man tror på en mild recession med något lägre efterfrågan eller om man tror på en svår depression. Tror man på det senare scenariot så kan börserna mätt från toppen falla mellan 30–50 procent.”

Det finns dock två skäl till att Karen Ward inte tror att vi kommer att få en långvarig nedgång i ekonomin. Det ena är att världens och särskilt Europas regeringar har förlorat rädslan att ta nya skulder.

”Senast i samband med pandemin försvann den rädslan. Det talar för att efterfrågesidan kommer att förbli intakt.”

Det andra argumentet går att söka i historien.

”När vi tittar på världsekonomin så ser vi inte de typer av obalanser som normalt sett ger mångåriga problem. Saker som till exempel extensivt byggande eller extrem spekulation. Den typen av problem ger ofta djupa depressioner och nedgångar på aktiemarknaderna på 30–40 procent. Vi tror alltså inte att vi kommer att få se det nu.”

Ward tror att den amerikanska centralbanken kommer att mjukna i sitt tonläge under det andra halvåret.

”Centralbankerna har gett oss så mycket stöd under de senaste åren. Nu drar de snabbt tillbaka likviditet från marknaderna för att tvinga fram minskad efterfrågan som i sin tur kan komma att orsaka en recession. Centralbankerna och särskilt FED har ett tufft språk. Det måste de ha när inflationen är så hög. Det är deras jobb att få ner inflationen. Vi tror dock att så småningom kommer inflationen att börja lätta och då kommer tonen i deras uttalanden att successivt mjukna igen. Det tror vi kommer att hjälpa marknaderna under den andra halvan av 2022.”

För Europas del tror Ward att största risken inte är priset på energi utan tillgången på energi som kan komma att bli kritisk i vinter.

”Konflikten i Ukraina är en stor risk. Särskilt om vi kommer att få se problem med gasleveranserna till Europa. Det är svårt att se ett scenario där råvarupriserna faller tillbaka. Problemet i världsekonomin finns på utbudssidan. Det tillsammans med kriget i Ukraina får råvarorna att stiga ännu mer gör att vi har ett stort inflationsproblem.”

Ward tror att Kina kommer att lämna nolltoleransen mot covid och börja leva med sjukdomen.

”Att stänga ner ekonomin i månader är inte hållbart. Det kommer inte att gå på några veckor men det kommer att hända under den andra halvan av året. Det i sin tur kommer att lätta på inflationstrycket globalt. Kina har dessutom utrymme att gasa på eftersom inflationen där inte alls är lika hög som i väst", säger Karen Ward.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -