Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) var upp 0,2 procent under måndagen och stängde på 740 punkter. Indexet utvecklas i en brant fallande trend på medellång sikt, och försvagas tekniskt av brott ned genom stödet vid 807 punkter. På nedsidan får vi numer förhålla oss till 730 punkter där nästa stöd finns. Eventuellt brott genom denna nivå skulle ge ny säljsignal. Närmaste motstånd finns vid 768 punkter i den korta grafen.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 21. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 19. Det är därmed en ordentlig övervikt av pessimister bland investerarna på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 549 köp och 101 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 84 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

B-aktien till hygien- och hälsobolaget Essity har fått köpsignal från rektangelformation efter en stark utveckling senaste tiden. Aktien som är en av de minst volatila på Stockholmsbörsen, har rört sig horisontellt sedan slutet av april. En stark volymbalans signalerar om aggressiva köpare som pressar på och vill in i aktien. Detta stärker köpsignalen tillsammans med ett positivt momentum, indikerat av ett 21-dagars RSI på 64. 296 kronor är motstånd, motsvarande drygt sju procent upp från dagens kurs. Stöd närmast vid 250-260 kronor.

Essity B är positiv på insiderhandel och tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.   

 

SaltX Technology som utvecklar energilagringslösningar, utvecklas i en brant stigande trend på kort sikt. En stark volymbalans signalerar om att köparna är aggressiva och pressar på för att komma in i aktien under dagar med kursuppgång. Detta stärker trendbilden och signalvärdet av brottet genom 5,10 kronor, noterat efter måndagens handel. Motstånd ovanför dagens kurs finns vid 6,10 kronor. 5,10 kronor är numer stöd vid reaktion ned. En etablering ovanför denna nivå skulle stärka de tekniska utsikterna. 

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp. 

 

Radarsensorbolaget Acconeer uppvisar svaga tekniska utsikter framöver. Aktien utvecklas i en fallande trend på kort- och medellång sikt, och försvagas tekniskt av brott genom stöden vid 50-55 kronor. Nästa stöd finns intill 39 kronor; närheten till denna nivå gör att nedsidan kan vara begränsad. Brott genom stödet ger dock en ny stark säljsignal med potentiellt stor nedsida mot 24 kronor. De negativa tekniska signalerna får stöd av en maximalt negativ insiderhandel efter flera sälj under juni. Detta indikerar att aktien är fundamentalt dyr och att risken i aktien därmed får anses som förhöjd. 

Aktien är tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont)..  

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend. 

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -