Välj din teknikfond med omsorg

Fondkommentar Teknikfonder har länge varit riktigt populära. Samtidigt har det varit ett stort tillflöde av nya teknikfonder. Placeras genomgång visar att få teknikfonder klarat av att klå jämförelseindex på kort sikt, men desto fler klår det på längre sikt.

Drygt hälften av teknikfonderna klarar av att klå kategorisnittet av liknande fonder – det visar att det är värt att välja rätt teknikfond.

Att stigande marknadsräntor, en galopperande inflation, recessionsrisk samt en rysk invasion av Ukraina inte varit den bästa mixen av faktorer för finansmarknaden är tydligt. Faktorer som påverkat finansmarknaden negativt genom höjda riskpremier och i synnerhet för snabbväxande teknik- och tillväxtbolag.

Den höjda riskpremien i kombination med stigande räntor har minskat vad investerare är villiga att betala för innovation som på sikt skapar tillväxt och framtida vinster inom tekniksektorn. Det har fått intresset för teknikaktier i år att sjunka betydligt hos de globala investerarna.

Teknikaktiernas nedgång avspeglar sig i avkastningen för teknikfonder. Årets snittavkastning för ”Branschfonder, ny teknik” som fonderna hör till landar på minus 22,4 procent. Det sticker inte ut då en majoritet av börserna tappat mycket i år. Stockholmsbörsen har inklusive utdelningar backat med knappt 24 procent under motsvarande period.

Det som får teknikfonderna att sticka ut är att en klar majoritet av fonderna investerar i USA-bolag som är noterade i dollar. Inte så konstigt då USA-bolag utgör närmare 80 procent av ett av de vanligaste jämförelseindexen för teknikfonder, MSCI ACWI Information Technology index.

I år har dollarn stärkts med 16 procent mot kronan, på 12 månader är uppgången ännu mer aggressiv på närmare 23 procent. Lyfter vi blicken landar dollaruppgången på knappt 13 procent för de tre senaste åren.

Om avkastningen räknas om till svenska kronor mildras nedgången betydligt för utländska dollarinvesteringar och inte minst MSCI ACWI Information Technology index. Utan dollarkudden för teknikfonderna skulle nedgången vara betydligt brutalare.

Det är tydligt att den starkare US-dollarn har lyft MSCI ACWI Information Technology indexets avkastning mätt i kronor. I år landar avkastningen mätt i kronor på minus 10,7 procent och för det senaste året lyckats dollaruppgången lyfta indexet till positiv avkastning.

Den aggressiva dollaruppgången det senaste året har gjort att en passiv indexinvestering i MSCI ACWI Information Technology index varit en bättre plats att parkera pengarna än en aktivt förvaltad teknikfond.

Det finns 34 fonder på Avanzas sparplattform ett urval jag har valt att använda. Att teknikfonder varit populära de senaste åren är extra tydligt då 74 procent av fonderna har en 3 årig historisk avkastning och bara hälften av teknikfonderna har en avkastningshistorik som är 5 år eller längre.

Det har således startat en uppsjö med teknikfonder under de senaste åren.

Fond i år
DNB Teknologi A −5,6%
DNB Fund Technology retail A −5,7%
Skandia Time Global −7,4%
Thematica – Future Mobility Retl SEK Acc −7,4%
Schroder ISF Digital Infras A Acc $ −9,2%
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR −10,1%
MSCI ACWI Information Technology Index −10,7%
Lannebo Teknik −15,7%
Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD −16,6%
BGF Future of Transport A2 −16,8%
White Fleet GP Bullhound GblEsportsR SEK −16,9%
GP Bullhound Global Technology A −18,6%
Jupiter Global Equity Gr Unc L USD Acc −19,2%
eSports Fund −19,2%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD −19,3%
Lannebo Teknik Småbolag −19,3%
Pictet-Digital R USD −19,9%
Swedbank Robur Technology A −21,1%
Augmented Reality Fund A −21,9%
Allianz Cyber Security AT USD Acc −22,3%
Morningstar kategorisnittet: Branschfond Ny Teknik −22,4%
Öhman Global Growth A −23,0%
Avanza World Tech by TIN −25,0%
Go Blockchain Fund A −26,7%
SEB Teknologifond −26,7%
UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc −27,2%
BGF World Technology A2 −27,2%
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR −27,3%
SEB Teknologifond D USD - Lux utd −27,7%
BGF FinTech A2 −28,1%
Swedbank Robur Ny Teknik A −28,3%
Franklin Technology A Acc USD −29,4%
PLUS Teknologi Sverige Index −30,4%
JPM US Technology A (acc) USD −30,6%
TIN Ny Teknik A −33,2%
BGF Next Generation Technology A2 −36,8%
Källa: Avanza den 12/7 -22 all avkastning i SEK  

 

Placera konstaterar att i år har bara en handfull teknikfonder lyckats klå MSCI ACWI Information Technology index. Men över hälften av urvalet har lyckats bättre än kategorisnittet. Att kategorisnittet har en klart lägre avkastning i år än jämförelseindex har sannolikt att göra med att fondkategorin bara innehåller en passivt förvaltad indexfond med inriktning på svenska teknikbolag.

Jämför man fondkategorier inom smala branschfonder med breda länderfonder är det oftast en betydligt högre representation av passiva indexnära fonder i den sistnämnda fondkategorin. De passiva fondernas avkastning representerar en större andel av fondkategorins snittavkastning.

I en turbulent och nedåtgående marknad tenderar indexfonderna att klara sig bättre än aktivt förvaltade fonder med stor avvikelse från index. Och vice-versa i en uppåtgående marknad.

I avkastningstoppen för i år hittar vi tre fonder som förvaltas av DNB:s teknologiteam; DNB Teknologi, DNB Fund Technology Retail A och Skandia Time Global som de förvaltar på uppdrag åt Skandia.

Förutom att de tre översta fonderna har samma förvaltarteam, sticker de ut med att ha den klart lägsta risken mätt som standardavvikelse i hela populationen av fonder. Fonderna placeras sig även i avkastningstoppen det senaste året.

Det är uppenbart att låg risk har betalat sig under det senaste året och i år. För de teknikfonder som haft det allra tuffast i år är fonder som investerar i små- och mindre innovativa teknikbolag med sämre lönsamhet och högre värdering. Precis den typen av teknikbolag som straffats extra hårt det senaste året.

BGF Next Generation Technology är den fond som har haft mest motvind i år. Fonden har backat närmare 37 procent. Världens största fondbolag Blackrock står bakom fonden. Fonden letar efter vinnare inom framtidsteman som artificiell intelligens, automatisering, robotisering och nya betalningslösningar.

Vi hittar den populära fonden TIN Ny Teknik i botten. Fonden har haft det tufft i år och backat drygt 33 procent. Båda fonderna återfinns även i botten när vi ser på avkastningen det senaste året. TIN Ny Teknik har bara 9 procent av fondens värde investerat i USA-bolag vilket inte gynnat avkastningen det senaste året.

Vi hittar även listans enda indexfond i botten. Det är PLUS Teknologi Sverige Index som backat drygt 30 procent i år. Fonden har bara investeringar noterade på Stockholmsbörsen och åtnjuter inte någon större valutafördel.

Fond 12 mån
Thematica – Future Mobility Retl SEK Acc 25%
MSCI ACWI Information Technology Index 4%
DNB Teknologi A 0%
Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD 0%
Skandia Time Global 0%
DNB Fund Technology retail A −1%
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR −1%
Lannebo Teknik −6%
BGF Future of Transport A2 −8%
Swedbank Robur Technology A −8%
Allianz Cyber Security AT USD Acc −10%
Jupiter Global Equity Gr Unc L USD Acc −10,%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD −12%
Lannebo Teknik Småbolag −14%
White Fleet GP Bullhound GblEsportsR SEK −14%
GP Bullhound Global Technology A −16%
Augmented Reality Fund A −18%
Öhman Global Growth A −19%
Morningstar kategorisnittet: Branschfond Ny Teknik −19%
Avanza World Tech by TIN −20%
UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc −21%
Franklin Technology A Acc USD −21%
SEB Teknologifond −22%
SEB Teknologifond D USD - Lux utd −22%
BGF World Technology A2 −23%
JPM US Technology A (acc) USD −23%
Pictet-Digital R USD −25%
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR −25%
Go Blockchain Fund A −26%
eSports Fund −30%
Swedbank Robur Ny Teknik A −32%
TIN Ny Teknik A −34%
BGF FinTech A2 −36%
BGF Next Generation Technology A2 −37%
Schroder ISF Digital Infras A Acc $ -
PLUS Teknologi Sverige Index -
Källa: Avanza 12/7 -22 all avkastning i SEK  

 

De senaste 12 månadernas avkastning är lite sämre än räknat från årsskiftet. Precis som i år skiljer det mycket i avkastning mellan jämförelseindex och kategorisnittet.

Bara en fond har lyckats klå index under det senaste året, men 53 procent av fonderna har lyckats bättre än kategorisnittet.

Thematica - Future Mobility Retail dominerar under det senaste året och har lyckats avkasta knappt 25 procent.

Fonden har 46 investeringar kring temat framtidens mobilitet och huvuddelen av bolagen är klassificerade som små tillväxtbolag. Den är klassad som en branschfond inom ny teknik av Morningstar.

Men för tillfället påminner fonden mer om en råvarufond då mer än två tredjedelar av fonden består av råvarubolag främst inom litiumproduktion. Ett bet som varit extremt gynnsamt då litiumpriset har stigit närmare 200 procent det senaste året.

Lyfter vi nu blicken och ser på avkastningen för de senaste tre åren, ändras spelplanen betydligt. Nu rusar avkastningen för fondkategorisnittet om jämförelseindex. Det skiljer 13 procentenheter till fondkategorins fördel.

Fond 3 år
Thematica – Future Mobility Retl SEK Acc 267%
Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD 85%
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 76%
Swedbank Robur Technology A 70%
Öhman Global Growth A 64%
BGF Future of Transport A2 62%
Lannebo Teknik 59%
Augmented Reality Fund A 56%
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR 56%
Skandia Time Global 55%
GP Bullhound Global Technology A 50%
DNB Teknologi A 50%
DNB Fund Technology retail A 49%
BGF World Technology A2 49%
Morningstar kategorisnittet: Branschfond Ny Teknik 47%
Swedbank Robur Ny Teknik A 46%
JPM US Technology A (acc) USD 43%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD 42%
Franklin Technology A Acc USD 41%
BGF Next Generation Technology A2 40%
MSCI ACWI Information Technology Index 34%
UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc 32%
TIN Ny Teknik A 31%
SEB Teknologifond 22%
SEB Teknologifond D USD - Lux utd 16%
BGF FinTech A2 7%
Pictet-Digital R USD 3%
Schroder ISF Digital Infras A Acc $ -
White Fleet GP Bullhound GblEsportsR SEK -
Jupiter Global Equity Gr Unc L USD Acc -
eSports Fund -
Lannebo Teknik Småbolag -
Allianz Cyber Security AT USD Acc -
Avanza World Tech by TIN -
Go Blockchain Fund A -
PLUS Teknologi Sverige Index -
Källa: Avanza 12/7 -22 all avkastning i SEK  

 

Det som är intressant är att precis som för de föregående mätperioderna är det fortfarande drygt 50 procent av fonderna som avkastar bättre än fondkategorisnittet. Samtidigt är det hela 76 procent av fonderna som lyckats klå jämförelseindex.

Det är tydligt att det handlar om att välja teknikfond med omsorg om man vill klå fondkategorins avkastning på både lång och kort sikt.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -