ASML har tillväxten framför sig

Rapportkommentar Halvledarutrustningstillverkaren ASML fortsätter att imponera i en stökig omvärld och levererade överraskande starka siffror för det andra kvartalet. För den långsiktige placerare ser framtiden ovanligt ljus ut.

En omsättningstillväxt på 35,1 procent till 5 431 miljoner euro jämfört med fjolårets 4 020 miljarder euro, var klart bättre än analytikernas förväntningar på 5 260 miljoner euro. Bruttomarginal kom dock in lite sämre än förhandstipsen på 49,1 procent mot väntat 49,5 procent.

Nettoresultatet blev 1 411 miljoner euro jämfört med fjolårets 1 038 miljarder euro, analytikerkonsensus låg på 1 380 miljarder euro. Resultat per aktie hamnade på 3,54 euro vilket motsvarar en ökning med 40,5 procent mot fjolårets 2,52 euro.

Marknadens recessionsoro syns inte ASML:s faktiska siffror och bolaget har en rekordstor orderstock att beta av. Orderingången på 8 461 miljoner euro fortsätter att imponera och kom också in högre än analytikerna hade förutspått. Enligt bolagets vd Peter Wennink ger den stora orderingången som var rekord för ett enskilt kvartal en väl tilltagen kudde om kommande recession blir djupare än förväntat.

ASML sänker sin försäljningsprognos för helåret. Bolaget spår nu en ökning med 10 procent, vilket är en halvering från en tidigare prognos om en ökning på 20 procent. Bruttomarginalen väntas landa på mellan 49 och 50 procent. Tidigare kommunicerat var en bruttomarginal på 52,1 procent.

Sänkningen av årets försäljningsprognos beror på att bolaget ökat antal snabba leveranser till kunder, större påfrestningar än väntat i leverantörskedjorna och stigande inflation på insatsvaror.

Snabba leveranser innebär enligt ASML att kunder får sin leverans utan att alla tester är gjorda. Testerna genomförs i stället hos slutkunden vid montering och totalt sparar man totalt fyra veckor. Kunderna vill ha snabba leveranser för att kunna möta den stora efterfrågan på halvledare.

Men samtidigt så försenas faktureringen vilket sänker årets försäljning och skjuts fram till 2023, enligt bolaget så handlar det om totalt 2,8 miljarder euro som försenas till 2023. Det motsvarar den halverade försäljningsprognoser i år.

Prognosen för bruttomarginalen sänks för andra gången i år först från 53 procent till 52 procent och nu till mellan 49 och 50 procent. Det är en konsekvens av den senare lagda faktureringen som till stor del hänförs till EUV systemet som är bolagets högmarginalprodukt.

Bolaget ser inflationen, störningarna i frakt- och leverantörskedjorna som övergående och sänker inte bolagets långsiktiga bruttomarginalmål på mellan 54 och 56 procent för 2025.

Utsikterna från bolagets vd Peter Wennink i samband med rapporten är på kort sikt blandade. Vissa kunder visar tecken på en minskad efterfrågan inom vissa konsumentdrivna marknadssegment som PC och mobiltelefoner, men efterfrågan är fortsatt stark och drivs av globala megatrender inom fordonsindustrin, högpresterande datorer och grön energi.

På lång sikt ser bolaget med tillförsikt på en stark efterfrågan då den digitala transformeringen fortsätter.

Omställningen av världens bilflotta från fossila bilar till elbilar skapar en betydligt större efterfrågan på halvledare från bilindustrin. Den starka trenden för förnyelsebar energi skapar också en enorm efterfrågan på halvledare. Vind- och solkraft tillsammans med så kallade smarta elnät kräver stora mängder sensorer och halvledare jämfört med traditionell energi.

Med en kursnedgång på 25 procent sedan årsskiftet, har ASML i likhet med övriga stora halvledarbolag fått se sin aktie tryckas ned av en serie olika orosmoment när investerarna sålt ut teknikaktier. Men sedan årets bottennotering för aktien den 5 juli har aktien lyft med närmare 30 procent.

Estimaten för ASML bör justeras ner för 2022 och upp för 2023 efter rapporten. Försäljningen i år spås enligt bolaget landa på 20 500 miljoner euro viket är en omsättningsökning på 10 procent, vilket är i linje med bolagets prognos. Nästa år förväntas omsättningen öka betydligt med drygt 26 procent, enligt analytikernas förväntningar. Den genomsnittliga omsättningstillväxten under perioden 2021 till 2024 ligger på 15 procent per år.

I år väntas en vinst per aktie på 13,3 euro, vilket är en minskning från 2021. 2023 väntas ett rejält lyft till 19,8 euro per aktie. En trend som fortsätter även 2024 till 23,80 euro. Vinsten per aktie spås ha en högre tillväxt än omsättningen och landar på igenomsnitt 19 procents årlig tillväxt.

ASML 2021A 2022E 2023E 2024E
Omsättning, MEUR 18 611 20 500 25 900 28 500
Omsättningstillväxt, % 33,1% 10,1% 26,3% 10,0%
Rörelsemarginal, % 34,9% 31,3% 35,5% 36,7%
Rörelseresultat EBIT, MEUR 6 503 6 425 9 200 10 450
Nettovinst, MEUR 5 702 5 293 7 696 8 912
Vinst/aktie, EUR 14,00 13,30 19,80 23,80
Utdelning 5,50 5,64 7,20 8,50
Källa: Factset        

 

ASML:s utdelning spås öka till 5,64 euro. Det ger en direktavkastningen för ASML-aktien är på 1,1 procent respektive 1,4 procent året efter. Ledningen är tydliga med att kassaflödet i första hand används för att investera i ökad produktionskapacitet för att möta kundernas efterfrågan.

I andra hand är målet att öka den årliga utdelningen har man överskott av kapital genomför bolaget aktieåterköp vilket man gjort historiskt. Nytt för i år är att bolaget överger halvårsutdelning och börjar från och med det tredjekvartalet med kvartalsutdelning.

Värderingsmått        
P/E-tal 37,5 39,5 26,5 22,1
Direktavkastning 1,0% 1,1% 1,4% 1,6%

 

Värderings ligger p/e-talet på strax över 39 i år och drygt 26 för kommande år men som sjunker till 22 för 2024 års analytikerprognoser.

Vi tycker att vinstprognoserna inte ligger för högt och även om recessionen blir djupare än förväntat är orderboken rekordstark. Värderingen för kommande års vinstutsikter känns inte utmanande. Och vad gäller den digitala transformeringen och ökat elektrifieringen så är det också en fantastisk möjlighet för en marknadsledare som ASML att stärka sina positioner ytterligare.

Vi har haft en positiv syn på ASML sedan tidigare och rapporten ändrar inte det. Det är ett välskött bolag, med vissa problem i år, men som det närmaste året har en bra chans att komma ur det och belönas med en högre värdering. För en placerare med lång investeringshorisont är aktien ett intressant långsiktigt köpa.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ASML Holding NV Köp 527,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -