Aktierna som sänker inflationen

Börs Den höga inflationen kommer att skynda på kostnadssänkande åtgärder som ökad digitalisering, automatisering och produktionshöjande åtgärder. Många av dessa tekniker är deflationistiska. Här är aktierna som möjliggör lägre inflation.

Hög inflation när det gäller arbetskraft, leverantörskedjor och energi skyndar på investeringar i kostnadssänkande åtgärder.

De strukturella förändringar vi nu upplever demografiskt och inom energileveranser kommer att utgöra en bas för tekniker som sänker kostnaderna och ökar produktiviteten, skriver investmentbanken Morgan Stanley i en rapport.

Banken spår att företag vars produkter eller service är deflationistiska till sin natur kommer att värderas upp så länge som dessa bolag har rejäla barriärer mot konkurrenterna.

När kostnaderna för både arbetskraft och kapital stiger kommer företag sannolikt att investera mer i framtida tillväxt jämfört med att till exempel göra återköp av egna aktier.

De allt högre löne- och kapitalkostnaderna innebär risk för lägre vinstmarginaler. För att motverka detta kommer företag att tvingas satsa på kostnadssänkningar och ökad produktivitet.

Under de senaste 20 åren har produktivitetstillväxten i USA dessutom sjunkit. Som ett exempel på hur en deflationsspiral kan se ut nämner banken T-Forden som lanserades för ungefär hundra år sedan.

Innan T-Forden kom kostade en bil i genomsnitt motsvarande 80 000 dollar. Under de kommande 18 åren efter att T-forden lanserades skulle priset på en ny bil sjunka med hela 95 procent. Bakom prisnedgången låg helt och hållet nya effektivare produktionsmetoder.  

Ur ett historiskt perspektiv påminner situationen i USA mycket om tiden direkt efter andra världskriget, då fokus riktades mot infrastrukturinvesteringar.

Vilka bolag är det då som spås kunna gynnas av utvecklingen?

Inom automation och robotar är det framför allt japanska Fanuc som är dominerande. Fanuc är ledande inom automatisering av fabriker. Bolaget har under lång tid vidmakthållit en hög tillväxt.

Inom automation när det gäller mjukvara listar banken Appian, Salesforce, Servicenow och Uipath som möjliggörare.

När det gäller mobilitet och logistik ser banken köplägen i bolag som Arcbest, Tesla, US Express och XPO.

Inom cleantech faller valen på energibolaget Cheniere, vätgasaktien Plug Power och solenergiaktien Sunrun.

Inom diagnostik och framtagande av nya terapier tror banken på bolag som Veeva, Eurofins och Schrodinger.

Inom nya material spår man att bolagen Wolfspeed och II-IV kommer att vara ledande.

När det gäller halvledare är det framför allt jätten TSMC som framhålls.

Inom mjukvara i USA och Europa är det bolagen Microsoft, Autodesk och SAP som kommer att dominera.

Inom mjukvara för att stödja logistikkedjor ses bolag som Snowflake, Palantir och C3 som intressanta.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -