Värdefonden som letar billiga guldkorn

Fond Placera har pratat med Jonas Edholm som förvaltar fonden Skagen Focus. Fonden har stått emot börsnedgången bra och är endast ner sju procent i år. Edholm berättar om hur han hittar de lågt värderade aktierna.

Jonas Edholm

Berätta om fonden och vad ni har för investeringsstrategi.

"Skagen Focus, som jag förvaltar med min kollega David Harris, är en global utpräglad värde fond med en konträr inriktning, vilket betyder att vi ofta går mot strömmen och har ett krav på substantiell rabatt till vårt prismål för aktien. I regel letar vi aktier där få investerare letar för tillfället, det är där vi hittar de riktigt billiga prislapparna. Fokuset ligger på små-och medelstora bolag men vi har även en del större bolag och idag uppgår antalet innehav i portföljen till runt 50 stycken. Vår geografiska exponering styrs enbart av vart vi finner de oförtjänt billiga aktierna. Oftast är dessa bolag inte speciellt omtyckta och täcks av få eller inga analytiker."

Hur fungerar investeringsprocessen? 

"För att finna dessa billiga guldkorn och en aktie som passar in i portföljen så är det ofta med hjälp av screening, analys av ekosystem kring bolag eller att vi har en investering vi tidigare gjort förarbetet på men som vid det tillfället varit för dyrt." 

"Vi inleder vårt värderingsarbete med att jämföra ett så kallat Enterprise Value (vad kostar ett i praktiken skuldfritt bolag) i relation till vad bolaget faktiskt äger i balansräkningen där vi omvandlar aktieinnehav, fastigheter och andra tillgångar i balansräkning till ett nuvarande värde, så kallat Replacement Value. Denna relation kompletteras sedan med en analys av bolagets normaliserade intjäning, det vill säga vad bolaget antingen tjänar över en konjunkturcykel eller nuvarande intjäningsnivåer, som sätts i relation till ett avkastningskrav.  Denna analys resulterar i ett prismål för aktien.  Vi gillar tillväxt men tar ingen hänsyn till potentiellt orealistiska tillväxtantaganden i värderingsanalysen utan ser endast till den stadigvarande intjäningsförmågan. Med den här konservativa värderingsmodellen kräver vi att uppsidan i aktiepris ska vara minst 50 procent på 2-3 års sikt. Utöver detta måste vi kunna identifiera minst tre katalysatorer på tre års sikt som kan omvärdera aktien. Aktien kan ofta gå från att vara billig till att bli mindre billig, det brukar oftast räcka för en bra avkastning.", säger Jonas Edholm. 

"Om aktien når vårt prismål går den ur portföljen. Vi flyttar den likviden till en ny position som vi bedömer har en uppsida på minst 50 procent. Om det inte händer något med aktien på tre år sedan investering har vi hamnat i en "value trap" och då säljs positionen. Nu när globala aktiemarknaden kommit ner en del blir vårt investeringsuniversum större och det är lättare att hitta substantiella uppsidor idag än ifjol."

Berätta om några innehav i fonden. 

"En av de större innehaven i fonden är det franska dataspelsproducenten Ubisoft. Bolaget har genomgått en fas där de investerat väldigt tungt i ett antal nya spel, exempelvis kommande Avatar, Star Wars och ett antal kommande så kallade Free To Play spel. Ubisoft har delvis därför haft en dålig resultatutveckling de senaste åren. Det är en av de få kvarvarande aktörerna som äger sitt eget "content" i flera olika starka spel och det har förekommit en konsolideringsvåg inom denna sektor där sannolikt även Ubisoft kan komma att involveras längre fram givet aktiens låga värdering. Inom sektorn har exempelvis Microsoft köpt ut Activision och Sony gjort ett antal uppköps av studios under de senaste åren."

"Ett annat bolag vi har i portföljen är klädtillverkaren Levi Strauss som har ett av världens starkaste varumärken. Aktien har tagit rejält med stryk i och med att de konsumentrelaterade bolagen gått dåligt på grund av framförallt högre räntor och en risk för recessions i nästa år. När vi köpte aktier i bolaget handlades den till ca tio gånger framåtblickande vinst och lite över bokfört värde vilket är extremt billigt för denna typ av bolag. Levis håller även på att diversifiera sina intäktsströmmar från jeans och använder sitt starka varumärke att bredda sin verksamhet. De växer framförallt genom egna butiker och den senaste rapporten var bra och vi ser en rejäl uppsida i aktien från vår inträdespunkt. "

"Vårt tredje största innehav i portföljen är den amerikanska biografkedjan Marcus Corp. Förutom biograferna driver de även premium hotell och bolaget är delvis familjeägt. Under pandemin hade bolaget det tufft och aktien har fått en alltför låg värdering. Under ett scenario att intjäningen normaliseras, vilket vi tror är sannolikt, handlar aktien på mycket attraktiva nivåer. Bio är fortsatt ett förhållandevis billigt sätt att underhålla sig på och det har definierats ett fönster på 30-45 dagar innan streaming av de större filmproduktionsbolagen."

"Vitesco är en producent av “skeletten” och relaterade komponenter till bilar. Bolaget har nyligen spunnits av från Continental och har gått under radarn för många investerare. Vitesco har en ledande position inom deras segment avseende elbilar och har fått stora ordrar från bland annat Renault och Hyundai. Aktien värderas som de enbart är fokuserade mot traditionella bilar vilket inte stämmer och handlar ungefär två gånger framtida operativt kassaflöde. Intressant är att orderboken har bra momentum samtidigt som ägarfamiljen Schaeffler köpt fler aktier."

"Vi har även ett filippinskt nickelbolag i form av Nickel Asia corp. De är brytare av nickelmalm och malmen är nödvändigt för att kunna producera nickel. Nickel används både till produktion av rostfritt stål och till batterier till elfordon. Intressant är att nickelmalm finns i stort sett endast på två ställen i världen, det ena är Indonesien och de andra är Filippinerna. Filippinerna har i stort sett monopol på att leverera nickelmalm till Kina och närliggande regioner eftersom det är ett förbud på export från Indonesien. Aktien handlas runt fem gånger sitt kassaflöde och är delvis familjeägt. Mycket få analytiker täcker bolaget. Aktien är väldigt lågt värderad och elektrifieringstrenden talar även för nickel. I fonden har vi även två kopparbrytare, kanadensiska Ivanhoe Mines och spanska Atalaya Mining. Även dessa är bolag som är billiga på nuvarande nivåer och dessutom gynnas av elektrifieringstrenden. "

"Avslutningsvis vill jag säga att värderingarna i portföljbolagen är väldigt låga just nu. Vi har en uppsida till våra prismål aggregerat över portföljen som är i linje med vad vi såg på pandemibotten i början på 2020."

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -