Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och steg 1.2 procent till en slutnotering på 812 punkter. Kursen har brutit upp genom taket i den fallande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på medellång sikt. Detta signalerar i första hand om en svagare nedgångstakt, alternativt början på en mer horisontell utveckling.

Stöd- och motståndsnivån vid 806 punkter i den medellånga grafen har vid flera tillfällen testats men kursen återfinns åter över 806 punkter. Det förstärker den tekniska bilden medan ett brott ned under 806 punkter skulle försvaga den tekniska bilden. Under stödet vid 806 punkter finns stöd runt 768 punkter på kort sikt och 734 punkter på medellång sikt. Motstånd närmast vid 823 punkter på kort sikt och 910 punkter på medellång sikt.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 62. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 30. Det är därmed en övervikt av optimister på marknaden på kort sikt men på lång sikt är det fortsatt övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 395 köp och 83 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 83 procent. Köpandelen på årsbasis är också på 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

 

Aktiekursen till vindkraftbolaget Arise har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet då kursen har brutit upp genom sista motståndsnivån och nått en ny all-time-high nivå på 61.90 kronor. Det indikerar vidare uppgång. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 55.50 kronor.

En starkt positiv volymbalans indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva, vilket bekräftar den positiva trendbilden. Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt.

Arise är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp. 

 

Holdingbolaget MedCap som är ett verksamma inom medicinteknik ser tekniskt positiv ut. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar en bra utveckling för bolaget och att investerarna har varit villiga att betala högre och högre kurser för aktien.

Kursen har stöd vid cirka 198 kronor och motstånd vid cirka 225 kronor. Brott genom dessa nivåer signalerar vidare utveckling.

MedCap är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Köpintresset bland investerare varit avtagande i det högvolatila bioteknikbolaget Intervacc över en längre tid. Aktieägare har valt att godta allt lägre kurser för att sälja sig ur aktien. Sedan ett år tillbaka i tiden utvecklas därmed aktiekursen i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Aktier i fallande trender bör man undgå enligt Investtechs forskningsresultat.

Vidare nedgång indikeras och kursen har först stöd vid cirka 29.00 kronor och motstånd vid cirka 47.00 kronor.

Intervacc är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -