Concentric pumpar upp elektrifieringen

Aktieanalys Med Haldex på väg bort från börsen är frågan om även bolagets tidigare avknoppning Concentric är en uppköpskandidat. Förutsättningarna finns, men bolaget är köpvärt även på egna meriter.

Så var det snart bara en kvar. När fordonsunderleverantören Haldex delades upp i tre olika bolag för drygt tio år sedan hamnade fyrhjulsdriften Traction raskt i händerna på BorgWarner. Haldex själva, som fokuserar på bromslösningar, har under åren varit föremål för flera olika friare men nu ser det ut som att det till slut blir SAF-Holland kommer att suga upp Landskronabolaget.

Kvar på börsen finns då det tredje bolaget, pump- och hydraulikspecialisten Concentric med rötter i Birmingham i Storbritannien. Inte för att det är ett oattraktivt eller dåligt skött bolag utan tvärtom för att värderingen ofta har återspeglat motsatsen.

Det är inte många fordonsunderleverantörer som kan skryta med att ha en rörelsemarginal som rört sig mellan 19-23 procent trots att omsättningen tidvis varierar kraftigt i den här cykliska branschen, och det har belönats med tidvis höga multiplar.

Bolagets blygsamma storlek, med en årsomsättning i fjol på 2,1 miljarder kronor, och de utpräglade industriella produkterna gör att Concentric har förblivit ett ganska anonymt börsbolag. Detta trots höga ambitioner och hög kvalitet på utförandet.

I sammanfattning kan man dela upp Concentrics produkter på två kategorier – produkter för motorer och produkter för hydraulik. Det handlar om exempelvis pumpar för smörjmedel, bränsle och kylmedel samt kugghjulspumpar, kraftaggregat och i allt större utsträckning elektriska pumpar.

Kunderna finns i fyra olika segment: Lastbilar, Entreprenad, Industri samt Lantbruk. Historiskt har Europa och Lastbilar varit den tongivande kombinationen medan Entreprenad och Industri har vägt tyngre i Nordamerika.

Bilden ovan, som visar helåret 2021, är dock i snabb förändring till följd av det stora strategiska förvärv som gjordes i slutet av fjolåret. Concentric köpte då amerikanska EMP vilket dels ökar exponeringen mot USA kraftigt men framför allt innebär det en turbo-effekt för den pågående ambitionen att öka andelen försäljning som kommer från elektriska pumpar.

Kundernas omställning från fossildrift till andra alternativ är bara i sin linda i den tunga fordonsindustrin och det är ännu oklart vilken teknik som blir dominant. Troligen är svaret en kombination av batteri och bränsleceller när det gäller eldrift, parallellt med att alternativa och renare bränslen används i förbränningsmotorer.

Det intressanta för Concentrics del är att många av de nya teknikerna kommer att kräva elektriska pumpar som är mer avancerade än tidigare. Mekaniska pumpar som kunde drivas av förbränningsmotorns rotation behöver framöver ersättas med elektrifierade produkter som utrustas med styrkort och programvara, vilket även ökar möjligheten att samla in och ta vara på data för att optimera processerna. Det här innebär att försäljningsvärdet per fordon kommer att öka rejält i takt med omställningen.  

Köpet av familjeägda EMP framstår som ett klockrent steg för att säkra en plats som viktig underleverantör i den här omställningen. Och till ett pris strax över bolagets omsättning på motsvarande 1 miljard kronor är det inte förvånande att Concentrics aktiekurs rusade med 17 procent när affären presenterades i oktober i fjol.

Kursen fortsatte sedan upp i likhet med övriga börsen under den febriga avslutningen på 2021 innan kurvan vände ned igen. Idag står kursen 30 procent lägre än vid årsskiftet och till och med några kronor under vad aktien stod i före köpet av EMP presenterades.

En kursutveckling som dels speglar att värderingarna generellt har gått ned på börsen, dels att ränte- och inflationsoron har övergått till en recessionsoro som riskerar att dämpa efterfrågan hos Concentrics kunder.

I bolagets egen rapportering lyser dock recessionen med sin frånvaro så här långt. Förvärvstillväxten är en stor faktor förstås då EMP vid köptillfället var ungefär hälften så stort som Concentric. Valutan och prishöjningar gör också sitt, men även den underliggande volymtillväxten har varit god.

Totalt ökade omsättningen med 116 procent i andra kvartalet och den organiska ökningen var 25 procent, varav hälften var volym och den andra hälften prisökningar som bidrar till att kompensera för kostnadsinflationen. Rörelsemarginalen föll samtidigt ganska ordentligt ner till 16 procent. EMP:s lägre lönsamhet ger en utspädande effekt men även fördröjningar i prishöjningscykeln och negativ påverkan från nedstängningarna i Kina spelade in.

Den enorma omsättningstillväxten innebär trots det att vinsttillväxten också skjuter iväg uppåt i kvartalet, och även för helåret i år. Såväl de marknadsbedömningar som Concentric pekar på, som analytikernas prognoser för bolaget indikerar sedan en utplaning i tillväxten.

Även om verkligheten i fordonsbranschen sällan rör sig sidledes och även om risken för en lågkonjunktur är högst närvarande så är bedömningen inte orimlig. Kunderna har i många fall feta orderböcker som de kan jobba mot i flera kvartal och även Concentrics orderingång fortsätter så här långt att ligga en bit över faktureringsnivån.

Med utplanande omsättning och en rörelsemarginal som sakta men successivt börjar ta igen tappet från EMP-förvärvets utspädande effekt väntar en ganska blygsam vinstutveckling kommande 1-2 år. Sen kommer det förhoppningsvis ta fart igen och på ännu längre sikt hägrar kombinationen marginalhöjningar och elektrifierad tillväxtpotential.

  2021A 2022E 2023E 2024E
Omsättning, Mkr 2115 3970 3966 4177
Rörelsemarginal (ebit)  20,9% 16,8% 17,3% 18,5%
Vinst/aktie, sek 8,9 13,6 13,5 15,4
Utdelning/aktie, sek 3,8 4,0 4,3 4,5
Källa: Infront        

 

Den fallande aktiekursen och den högre vinsten i år innebär att p/e-talet nu är nere kring 14 för innevarande års och nästa års vinstprognoser. Skuldsättningen är visserligen högre än på senare år till följd av det lånefinansierade köpet av EMP, men det är inte alarmerande högt på något vis. Och när försörjningskedjorna lättar upp igen bör ett bra kassaflöde kunna frigöras som jobbar ned skulden snabbt.

Uppköpsfaktorn då? Eftersom Concentric tillhör klubben av så kallade herrelösa bolag, där ingen äger mer än 10 procent av aktierna, och ägarlistan består mestadels av fondbolag, så är bolaget öppet för ett övertagande ur den aspekten. Positionen med ökad exponering mot eldrift och en välskött underliggande verksamhet bör rimligen kunna locka större industriella aktörer om priset skulle bli för lågt.

 

10 största ägare Kapital
Nordea Fonder 8,30%
Swedbank Robur Fonder 6,63%
Handelsbanken Fonder 6,22%
Första AP-fonden 6,14%
Lannebo Fonder 5,64%
Allianz Global Investors 5,46%
AMF Pension & Fonder 4,94%
Fjärde AP-fonden 4,81%
Cliens Fonder 3,75%
Vanguard 3,14%
Källa: Holdings  

 

Som aktieplacerare är det största argumentet för att avstå Concentric just nu att tajmingen kan bli konjunkturmässigt fel. Den attraktiva värderingen måste helt enkelt ställas mot risken för ett tuffare 2023 där volymerna viker och vinsten backar.

Men utan den riskbilden så hade inte heller aktien tryckts ned som den redan gjort i år, och på den här nivån tycker vi att den strategiskt förbättrade marknadspositionen inom icke-fossil-drivna fordon tillsammans med vetskapen om hur bra man har klarat tidigare nedgångar väger över.

Bortom nuvarande konjunkturoro kan elektrifieringen och en breddning av marknaden ge riktigt bra tillväxtmöjligheter för Concentric. I väntan på det är uppköpsoptionen och den låga värderingen ett fullgott skydd på nedsidan.

Aktien är köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Concentric Köp 195,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -