Börsuppgångar i - nästan - hela världen

Makrokommentar Riskaptiten på finansmarknaden har återvänt på bred front under sommaren. Vår genomgång visar att en överväldigande majoritet av världens börser gått upp sedan inledningen av juli. I flera fall rör det sig dessutom om rejäla uppgångar.

Det har varit en fin börssommar på de flesta håll i världen. I vår genomgång av börsutvecklingen på drygt 70 av världens börser sedan den 1 juli är det hela 66 stycken som gått plus och i många fall handlar det dessutom om tvåsiffriga uppgångar.

Det stora, negativa undantaget är den kinesiska börsen som gått påfallande svagt och tappat 11 procent, MSCI-index i lokala valuta. Det håller också ner snittet bland tillväxtekonomierna (Emerging Markets) som grupp. För den här gruppen länder stannar därmed den genomsnittliga uppgången på 3 procent.

Betydligt bättre har det gått bland de utvecklade ekonomierna (Developed Markets) där den genomsnittliga uppgången landar på hela 11,8 procent. Den stora motorn är den amerikanska börsen som drivit på mycket av den pånyttfödda riskviljan på marknaden. Ett starkt bidragande skäl till en stigande riskaptit är att de amerikanska långräntor börjat sjunka efter att ha legat på 3,5 procent i mitten av juni. Även den svenska börsen har gått starkt men är fortfarande en av de börser som gått allra svagast sett från årsskiftet.

I gruppen nya tillväxtekonomier, eller förhoppningsekonomier (Frontier Markets) landar den genomsnittliga uppgången sedan 1 juli på 6,6 procent.

Inte att förvåna har volatiliteten på börserna i USA och Europa gått ner sedan riskvilan återvände. I USA har VIX-index för S&P500 nu gått ner under 20. En nivå den endast underskridit ett fåtal gånger under det här året. Det är dock fortfarande en bit kvar ner till det snitt på runt 15 som noterades under 2021. VSTOXX för Europa har också backat en bit men ligger ändå på en något förhöjd nivå. Det finns förstås en underliggande oro för hur den pågående europeiska energikrisen kommer att påverka både företag och hushåll, och i förlängningen konjunkturen.

På konjunktursidan kan ändå noteras att de stora makrobesvikelserna i stort sett uteblivit i USA under sommaren. Visserligen ligger Citigroups Economic Surprise Index (ESI), som mäter hur makrodata faller ut i förhållande till analytikernas prognoser, fortfarande en bit under nollstrecket men den negativa trenden tycks i alla fall vara bruten.

I EMU-området har det kommit en del negativa överraskningar. Vi räknar med att analytikerna kommer att justera ner sina prognoser i takt med att energikrisen ser ut att förvärras. Oron är också generellt sett större för den europeiska än för den amerikanska ekonomi.

Bland tillväxtekonomierna är det en lite mer blandad kompott men ESI fortsätter att parkera en bit över nollstrecket. Det är ett positivt tecken men även här är Kina något av ett undantag med lite svagare makrosiffror än vad analytikerna hade hoppats på.  

Developed Markets

Den genomsnittliga uppgången sedan 1 juli uppgår till hela 11,8 procent och helt plötsligt ser årets utveckling inte lika dyster ut även om den summerar till -8,5 procent. Det såg dock betydligt sämre ut i slutet av juni. Uppgången startade först i USA och MSCI-index har här stigit med 14 procent sedan inledning av juli. Även i övrig är det mest uppåt och den svenska börsen ståtar med en uppgång på 12,9 procent men ligger ändå i det absoluta bottenskiktet sett från årsskiftet. Mönstret är också tydligt att de flesta börser som utvecklades allra svagast under inledningen av året fått en rejäl revansch under sommaren. Notera att den portugisiska börsen har stigit med 16,5 procent sedan årsskiftet. Överlägset bästa börsen bland de utvecklade ekonomierna även om det nu är flera börser som ligger på plus.  

Den enda börs som tappat är i sin tur Hong Kong och mycket av den nedgången kan hänföras till en allt svagare kinesisk ekonomi, som fortsätter att plågas av hårda Covid-åtgärder.

  Från 1 juli årsskiftet
Irland 16,5% -14,0%
USA 14,0% -10,1%
Israel 12,9% -5,7%
Nederländerna 12,8% -16,7%
Sverige 11,5% -18,2%
Frankrike 10,6% -6,2%
Nya Zeeland 9,5% -7,5%
Australien 8,7% -2,0%
Portugal 8,7% 16,5%
Finland 8,2% -10,3%
Kanada 7,9% -3,1%
Norge 7,7% 4,8%
Italien 7,6% -12,9%
Singapore 7,0% -7,0%
Japan 6,6% 1,1%
Österrike 6,4% -18,2%
Tyskland 6,3% -17,1%
Storbritannien 6,0% 2,9%
Danmark 5,3% -5,9%
Schweiz 4,4% -12,4%
Spanien 4,3% 0,0%
Belgien 3,8% -7,4%
Hong Kong -5,1% -8,2%
DM, genomsnitt 11,8% -8,5%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta

 

Emerging Markets

Även bland tillväxtekonomierna är det i huvudsak börsuppgångar som gäller. Snittuppgången sedan 1 juli stannar dock vid måttliga 3 procent då den dominerande kinesiska börsen gått påfallande svagt och sjunkit med 11 procent. Det är också den enda börs som landar på minus i den här kategorin länder.   

Den turkiska börsen fortsätter att rusa och uppgången är hela 66 procent sedan årsskiftet. Visserligen försvinner en del av uppgången omräknat till svenska kronor men det handlar fortfarande om en mycket kraftig uppgång. Cirka hälften av länderna ligger numera på plus för årets som helhet.  

  Från 1 juli årsskiftet
Turkiet 25,5% 65,7%
Argentina 20,5% 12,0%
Brasilien 15,9% 9,4%
Indien 15,4% 2,8%
Qatar 14,0% 20,2%
Grekland 12,4% 6,0%
Saudiarabien 11,1% 13,2%
Filippinerna 11,1% -2,1%
Ungern 10,4% -22,7%
Chile 9,3% 28,6%
Sydkorea 7,7% -16,1%
Sydafrika 7,4% 2,4%
Taiwan 7,2% -13,1%
Egypten 7,0% -19,4%
Indonesien 6,9% 10,7%
Förenade Arabemir 6,6% 4,4%
Peru 6,2% 0,0%
Thailand 5,0% 2,3%
Malaysia 4,4% -3,6%
Pakistan 3,7% -1,1%
Colombia 3,6% 1,7%
Mexico 2,6% -6,3%
Polen 1,6% -22,8%
Tjeckien 1,2% 9,7%
Kina -11,0% -20,1%
EM, genomsnitt 3,0% -11,2%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta

Frontier Markets

Även till de lite mer osäkra tillväxtekonomierna har det letat sig riskvilligt kapital under sommaren. Den genomsnittliga uppgången sedan 1 juli ligger på 6,6 procent.  Bäst har det gått i Kenya men även Kazakiska börsen har fått lite lyft under vingarna efter att ha pressats hårt sedan Ryssland invaderade Ukraina.

  Från 1 juli årsskiftet
Kenya 20,9% -8,2%
Kazakstan 17,4% -39,9%
Oman 13,5% 27,6%
Sri Lanka 12,7% -32,6%
Bahrain 10,5% 15,6%
Slovenien 10,0% -6,6%
Rumänien 9,1% 7,1%
Vietnam 7,5% -22,1%
Litauen 7,3% -6,9%
Jordanien 5,8% 37,0%
Tunisien 5,0% 11,4%
Estland 3,5% -9,2%
Kuwait 3,4% 14,5%
Serbien 3,3% 6,2%
Marocko 2,6% -9,1%
Västafrika 1,5% 15,1%
Kroatien 1,5% -0,8%
Mauritius -0,1% -2,1%
Libanon -0,8% 80,6%
Bangladesh -2,4% -7,5%
Nigeria -6,4% 4,5%
FM, genomsnitt 6,6% -9,5%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -