Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Det blev en svag nedgång på marknaden under måndagen, en nedgång på 0.79 procent och Stockholmsbörsen (OMXSPI) stängde på 766 punkter. Ser vi till den tekniska bilden har indexet brutit upp genom taket i den fallande trendkanal Investtechs algoritm identifierat på medellång sikt. Detta signalerar i första hand en svagare nedgångstakt, alternativt början på en mer horisontell utveckling.

Brott genom 806 punkter försvagar den tekniska bilden och vi får nu förhålla oss till 734 punkter, vilken senast testades i början av juli. Brott ned genom denna nivå ger säljsignal.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 35. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 32. Det är därmed en övervikt av optimister på marknaden på kort sikt men på lång sikt är det fortsatt övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 420 köp och 102 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 80 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Aktiekursen till EnQuest som är verksamma inom olje-och gassektorn utvecklas trendmessigt i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna varit villiga till att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Stigande trender ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Kursen har stöd vid cirka 3.25 kronor och motstånd vid cirka 4.55 kronor och handelsvolymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det bekräftar den positiva trendbilden.

EnQuest PLC är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS. Bolaget förväntas presentera kommande delårsrapport den 6 september. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till IT-bolaget Proact IT Group utvecklas i en stigande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerarna har sedan botten i april i år varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Nyligen identifierades även en köpsignal från en rektangelformation (REC), där formationen indikerar vidare uppgång. Kursen närmar sig motståndet vid cirka 91.00 kronor, något som kan ge en reaktion ned. Ett brott upp genom cirka 91.00 kronor kommer emellertid vara en köpsignal.

Proact IT Group är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Spelutvecklingsbolaget G5 Entertainment ser tekniskt negativt ut. Aktiekursen återfinns i en fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har alltså över en längre tid godtagit allt lägre kurser för att komma ut ur aktien.

Kursen har marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 174 kronor. Etablerat brott indikerar vidare nedgång. Volymbalansen är starkt negativ där volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Detta bekräftar den negativa trendbilden. RSI-värdet är under 30 vilket visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt.

G5 Entertainment är svagt negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar. Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -