Centralbankernas djupa dilemma

Makrokommentar Inflationen i USA visar visserligen tecken på att dämpas. Men utgångsläget är högt och inflationsimpulserna set ut att breddas och lär tvinga Federal Reserve att gå hårt fram.

Visserligen fortsätter den breda amerikanska inflationen att dämpas. I augusti föll inflationen ner till 8,2 procent. Ingen särskilt blyg inflation i sammanhanget men däremot tecken på en nedåtgående trend. I juli låg inflationen på 8,5 procent och har ser ut att ha toppat på 9,0 procent i juni.

Däremot var inflationsutfallet för augusti en bit över analytikernas genomsnittsprognos på 8,1 procent och vad värre är att kärninflationen, där effekterna av volatila energi- och livsmedelspriser räknar av, steg från 5,9 till 6,3 procent. Även det en bit över förväntningarna på 6,1 procent i årstakt.

I centralbankstermer betyder det här att inflationsuppgången håller på att breddas ordentligt och därmed behövs också ganska radikala åtgärder för att få inflationen tillbaka till mer rimliga nivåer. Federal Reserve har sitt inflationsmål på runt 2 procent och för att nå dit krävs sannolikt ganska drastiska åtgärder. En ytterligare räntehöjning med 0,75 procentenheter vid nästa veckas möte förefaller, givet dagens inflationsutfall, som högst troligt. Trots att exempelvis energi- och drivmedelspriserna backade med runt 10 procent mellan juli och augusti.

Dessutom finns små tecken på att den breda inflationen kan fortsätta att sjunka tillbaka framöver. Oljepriset har exempelvis fallit ner en bit sedan augusti.

Vi på Placera tar dock tisdagens amerikanska inflationsutfall som ytterligare en bekräftelse på att centralbankerna i västvärlden i västvärlden står inför ett djup dilemma. Knäcka en redan nedåtgående konjunktur ytterligare eller hoppas på att inflationsbrasan slocknar av sig själv?

I första hand tror vi på Placera att de väljer att höja räntorna ytterligare.

Vi räknar med att Federal Reserve drämmer till med ytterligare en höjning med 0,75 procentenheter i nästa vecka.

Riksbanksdirektionen, hopplöst på efterkälken som det ser ut just nu, tror vi börjar resonera riktigt ordentligt kring en räntehöjning på en hel procentenhet den 20 september.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -