Äpplet som ingen kan äta upp

Aktier Apples aktieåterköp tillsammans med aktieutdelningar sedan 2012 motsvarar drygt 6 000 miljarder kronor. Placera går på djupet med Apples aktieåterköp och varför bolaget kommer att fortsätta med återköpen trots ny skatt.

Aktieåterköp är generellt sett positivt för aktiekurserna av två skäl.

För det första skiljer det sig från utdelningar genom att återköpen av aktier ökar vinsten per aktie genom att de minskar antalet utestående aktier. Och det skapar en artificiell efterfrågan på bolagets aktier men anses vara aktieägarvänligt.

För det andra erbjuder återköp ett sätt att fördela kapital samtidigt som aktieägarna kan skjuta upp – eller undvika – att betala skatt. I stället för att skattekronorna går till staten stannar de kvar på aktiemarknaden.

För aktieägare som inte löser in sina aktier kan återköp resultera i en större kapitalvinstskatt, men bara när de säljer sina aktier - om de säljer. Och för oss utländska investerare betalar du en källskatt på utdelningar, men inte för återköpen och idag är det utländska ägandet på USA-börserna runt 30 procent.

Aktieåterköpens populariteten är tydlig. Under fjolåret uppgick återköpen av för S&P500-bolagen till 883 miljarder dollar, vilket är 73 procent mer än de 511 miljarder dollar som betalades ut som utdelningar. Apples återköpsandel motsvarade knappt 10 procent av de totala återköpen.

Värt att notera är att aktieåterköp var olagligt fram till 1982, då Securities and Exchange Commission upphävde förbudet. Anledningen var just att det skapade en artificiell efterfrågan på bolagens aktier och skapade en ökad risk genom förändrad finansiella hävstång.

Under fjolåret var Apple den klart största aktören när det gäller återköp före Alphabet och Meta. Totalt återköpte Apple aktier för 85,5 miljarder dollar och betalade samtidigt utdelningar på 14,5 miljarder dollar, vilket var mer än fjolårets nettovinst som landade på 94,7 miljarder dollar.

I år har Apple godkänt ett nytt aktieåterköpsprogram på totalt 90 miljarder dollar och höjde utdelningen med 5 procent till 0,23 dollar.

Sedan 2012 har Apple köpt tillbaka sina egna aktier i en extraordinär takt, även om den mattats av de tre senaste åren. Apples totala aktieåterköp från 2012 till och med 2021 landar på drygt 464 miljarder dollar och minskat antalet utestående aktier justerat för aktiesplittar med 35 procent. 

En tanken med aktieåterköp är att bolaget ska köpa tillbaka aktier när de anser att aktien är undervärderad. Det genomsnittliga aktiepriset man betalat landar på 44 dollar per aktie, således en bra affär för aktieägarna. 

Apples aktie har delats fem gånger sedan företaget börsnoterades. Den senaste aktiespliten var på fyra nya aktier för en gammal den 28 augusti 2020.

Att Apple dominerar aktieåterköpen är inte ologiskt. Det är världens största noterade bolag med ett börsvärde på 2 645 miljarder dollar. Bolaget har ett rekordstort kassaflöde. Det operativa kassaflödet har varierat från 64 till 104 miljarder dollar de senaste fem åren. Företaget har fortfarande en nettokassa på mer än 80 miljarder dollar, trots stora återköp.

Samtidigt lägger bolaget knappt några pengar på förvärv. Sedan 2012 har Apple spenderat totalt 5,3 miljarder dollar på förvärv. Beatsförvärvet 2014 på 3 miljarder dollar var det största. Med andra ord så lägger inte förvärvsaktiviteten någon större del på kassaflödet. Sannolikt vill man inte dra myndigheternas uppmärksamhet på sig genom för stora förvärv.

Apples nettokassa var som störst i december 2017 och nådde då svindlande 162,7 miljarder dollar. Då var bolagets CFO Luca Maestri tydligt med att målet för Apple är att bli nettokassaneutralt.

Luca Maestri

Att vara nettokassaneutralt betyder inte att inte ha några kontanter, eftersom varje företag kräver en viss nivå av kapital för att driva sin verksamhet och ha finansiell flexibilitet. Budskapet var att man inte vill ha för mycket överskottskapacitet och väl diversifierad balansräkning. Och det kapital man inte har användning av, vill man använda för att köpa tillbaka aktier.

Företaget har fortfarande en nettokassa på mer än 80 miljarder dollar, trots stora återköp och betalda utdelningar. Det är betydligt större nettokassa en vad verksamheten behöver, med tanke på att bolagets verksamhet genererar minst lika mycket i fritt kassaflöde per år. Årets beslutade återköp på 90 miljarder dollar motsvarar att man sannolikt kommer att köpa tillbaka ungefär 4 procent av de utestående aktierna. En återköpsprocess som fortsätter att öka vinst per aktie och stabilisera värderingen mätt som p/e-tal.

Apples återköpsprogram ser ut att kunna hålla på tills det inte finns många aktier kvar på marknaden. Warren Buffett som började köpa sina första Appleaktier under 2016 och har fortsatt köpa mer Appleaktier. Idag är Apple Warren Buffetts klart största innehav på motsvarande 42 procent av aktieinnehaven i investmentbolag Berkshire Hathaway.

Och Berkshire Hathaway är Apples näst största ägare. Inte så konstigt att han varit tydligt med att han tycker Apples återköpsprogram är bra och en stor annhängare av det, då han äger lite mer av bolaget och dess kassaflöde för varje år.

Berkshire Hathaway hör själva till de mest aktiva USA-bolagen inom aktieåterköp. Även investmentsbolagets näst största innehav, Bank of America, hittar vi också på listan över de bolag som är aktivast med återköp.

Det stora klimatavtalet som beslutades i mitten på augusti innehöll överraskande en ny skatt på aktieåterköp på motsvarande en procent. Skatten ska hjälpa till att finansiera delar av det stora klimatavtalet.

Enligt flera analytiker är skattesatsen på en procent ytterst modest och mer symbolisk. Den kommer sannolikt inte att bromsa återköpen för de stora teknikjättarna som Apple.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -