Månadens bästa och sämsta fonder

Fondkommentar Riskviljan har mattats av betydligt den senaste månaden. Många fonder har minusavkastning men det finns några vinnare. Det visar Placeras senaste genomgång.

Återigen är det en månad som innehåller fler fondförlorare än fondvinnare. På Avanzas fondplattform som omfattar 1329 fonder har endast 251 fonder positiv avkastning den senaste månaden. Det motsvarar drygt 18 procent av fondutbudet.

Börshumöret är återigen i botten, det visade den senaste investerarenkäten från Bank of America Securities. Det var en kort sentimentuppgång i förra månadens investerarenkät. Nu är pessimismen tillbaka, riskviljan är rekordlåg och allokeringen till aktier är nu den lägsta någonsin.

Den låga riskviljan är tydligt när vi ser på de globala sektorerna. Endast energisektorn landar med plusavkastning på 2,5 procent den senaste månaden.

Energisektorn är också den enda sektorn som har plusavkastning sedan årsskiftet på 36 procent.

Resterande nio globala huvudsektorer lyser rött. Minusavkastningen spänner från minus 2,9 procent för allmännyttiga bolag till drygt minus 12 procent för tekniksektorn senaste månaden. Allmännyttiga bolag som innehåller flera förnyelsebara energibolag är årets näst bästa sektor sedan årsskiftet.

En globalindexfond har backat knappt 3 procent den senaste månaden mätt i svenska kronor. Den senaste månaden har varit fortsatt svängig på valutamarknaden. Men nedgången för fonder som räknas om från amerikanska dollar har bromsats upp av en allt starkare dollar, som stärkts med närmare 5 procent.

USA som utgör drygt 60 procent av en globalindexfond har backat lite mindre än en globalindexfond den senaste månaden, trots att börserna i USA är tekniktunga.

Stockholmsbörsen har haft det tuffare och en bred indexfond har backat närmare 8 procent.

Men en indexfond som följer de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen har klarat månaden bättre och nedgången stannar på drygt 5,7 procent.

Klart tuffast har det varit för Stockholmsbörsens små- och medelstora bolag. De har backat hela  13 procent.

En bred europaindexfond har klarat sig bättre än Stockholmsbörsen och avkastat i nivå med globalindex. Avkastningen landar på minus 3 procent mätt i svenska kronor. Avkastningen har fått hjälp av att euron stärkts med runt 2 procent mot kronan den senaste månaden.

Men tillväxtmarknaderna har klarat sig allra bäst. En bred tillväxtmarknadsindexfond har backat knappt 1 procent och en Asienfond är oförändrad. Men spridningen på tillväxtmarknaderna är som vanligt stor. Latinamerika- och Brasilienfonder har stigit mellan två och fem procent, även Indien har haft en bra månad med betydande plusavkastning. Men Turkiet har klarat sig allra bäst.

Placera har listat vinnar- och förlorarfonderna från Avanzas fondutbud. Skillnaden i avkastning mellan vinnarna och förlorarna landar på 40 procentenheter, vilket är en stor skillnad. Förra månaden var skillnaden i det närmaste identisk på 38 procentenheter.

Fonder 1 månad i år 
HSBC GIF Turkey Equity AC 24,4% 78,3%
BNP Paribas Turkey Equity Classic R 19,6% 56,8%
Jupiter India Select L USD A Inc 9,6% 11,8%
BGF World Energy A2 9,3% 60,6%
Fidelity China High Yield A-Acc-USD 9,3% −23,2%
Nordea Indienfond 7,8% 8,4%
Lynx Dynamic 7,6% 27,4%
DNB Fund - India retail A 7,6% 12,5%
C WorldWide India 1A 7,6% 8,1%
MS INVF Indian Equity A 7,5% 14,1%
Mirae Asset Sst India Sect Ldr Eq A USD 7,4% 12,7%
Schroder ISF Indian Opports A Acc USD 7,4% 3,8%
UBS (Lux) BS Asian HY $ P-acc 7,2% −17,8%
Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C 7,0% 10,4%
Invesco India Equity A USD Acc 6,9% 15,5%
Källa: Morningstar och Avanza 14/9-22    

 

Vinnarlistan toppas av två Turkietfonder och följs av en handfull Indienfonder. En smal sektorfond inom energisektorn letar sig in på vinnarlistan.

Istanbulbörsen hör överraskande till en av årets bästa börser. De internationella investerarna har hittat tillbaka till en av världens mest volatila börser.

Årets uppgång på Istanbulbörsen är drygt 80 procent i lokal valuta, samtidigt som den turkiska liran hör till de sämst presterande valutorna i världen. US-dollarn har stärkts med över 36 procent i år och hela 120 procent det senaste året mot den turkiska liran.

Trots valutans svaghet så hör Istanbulbörsens avkastning mätt i dollar till den absolut bästa i världen sedan årsskiftet. 

Det är tydligt att risken är hög men med en hög volatilitet så skapas det möjligheter för snabba upp- och nedgångar. Under fjolåret var Istanbulbörsen en av få börser med negativ avkastning.

Trots årets och månadens starka avkastning hör Istanbulbörsen hör den till en av världens billigaste. Årets p/e-tal är 6,1 jämfört med snittvärderingen på tillväxtmarknaderna som är 12,4.

Instanbulbörsens BIST 30 Index

Den senaste månaden är uppgången på Istanbulbörsen 22 procent i lokal valuta samtidigt som dollarn har stärkts med knappt 2 procent. Enligt Morningstar har fondkategorin Turkietfonder stigit drygt 20 procent den senaste månaden.

Bästa Turkietfond är HSBC GIF Turkey Equity AC med en uppgång på drygt 24 procent. Månadens starka avkastning gör att avkastningen sedan årsskiftet är 78 procent.

Fonden är aktivt förvaltad av Emin Yigit Onat sedan 2014. Han investerar i medelstora tillväxtbolag och totalt har fonden en koncentrerad portfölj på 46 bolag.

Emin Yigit Onat

Fonden har störst exponering mot industribolag med 24 procent följt finansektorn och dagligvaror. Störst övervikt finns i industrisektorn följt av dagligvaror. Fonden har störst undervikt i råvarubolag och kommunikationsbolag.

Fondens tio största innehav väger 61 procent. En lågprisbutik och ett flygbolag toppar listan över största innehav. Det största innehavet är Turkiets största lågprisdetaljhandelsbolaget BIM Birleşik Mağazalar på drygt 9 procent. Aktien har stigit med 95 procent sedan årsskiftet och drygt 10 procent den senaste månaden.

Näst störst är Turk Hava Yollari som är namnet på Turkish Airlines. Det är Turkiets nationella flygbolag, baserat i Istanbul. Aktien väger drygt 9 procent och har stigit 21 procent den senaste månaden

Listans andra Turkietfondsvinnare är BNP Paribas Turkey Equity Classic R. Fonden är aktivt förvaltad och koncentrerad med 33 innehav. De två klart största sektorerna är industrisektorn och Råvarubolag som väger drygt 21 procent vardera.

Fondens största innehav är även här Turkiets största lågprisdetaljhandelsbolaget BIM Birleşik Mağazalar på drygt 7 procent.

Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari som är ett Industribolag verksamt inom glastillverkning för solpaneler, glasförpackningar och bilglas är näst största innehav, även det på drygt 7 procent. Månadens uppgång landar på 13 procent, sedan årsskiftet har aktiekursen dubblat sig.

Efter listans Turkietfonder innehåller listan hela nio Indienfonder. Jupiter India Select L USD A har stigit knappt 10 procent under månaden och har högst avkastning av Indienfonderna.

fjärdeplats hittar vi energibranschfonden BGF World Energy A2 med en uppgång på 9,3 procent och årets uppgång är hela 60 procent.

Det är en aktivt förvaltad fond med fokus på medelstora energibolag som räknas som värdebolag. Fonden har ett koncentrerat innehav på 30 innehav, främst USA-bolag på 53 procent, följt av kanadensiska bolag med 21 procent.

De tio största innehaven väger knappt 60 procent av fonden. Brittisk-nederländska Shell med en vikt på 9,6 procent och är fondens största innehav. Det amerikanska energiprospekteringsbolaget Conoco Phillips följer efter med en vikt på 9 procent.

Värt att notera är att alla tio största innehav har stigit kraftigt det senaste året och visar på uppgångar mellan 8 och 112 procent. Största uppgång står Conoco Phillips för.

Den stora skillnaden mot att investera i en energifond i stället för att köpa underliggande tillgång mot oljepriset är att energibolag fungerar som en hävstång på oljepriset.

Energibolagens hävstång beror på bolagens balansräkning och skuldsättningsgrad samt produktionskostnaden för att ta upp oljan. Det gör att fondernas utveckling kan skilja mycket mot oljepriset över tid. Vid uppgångar går oftast energifonderna betydligt bättre och vice versa vid större oljeprisfall. Under den senaste månaden är det tydligt då underliggande oljepris stigit men energibolagen har stigit betydligt mer.

Förloralistan innehåller en majoritet av fastighetsfonder. Ett antal svenska småbolagsfonder har backat betydligt under månaden.

Fonder 1 månad i år 
PLUS Fastigheter Sverige Index −16,8% −43,2%
Lannebo Fastighetsfond Select A SEK −15,8% −45,0%
Lannebo Fastighetsfond A SEK −15,7% −43,5%
Simplicity Fastigheter A −15,6% −41,4%
IKC Fastighetsfond A −15,3% −43,5%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A −15,0% −44,6%
ODIN Fastighet C SEK −14,9% −42,7%
Carnegie Fastighetsfond Norden A −14,8% −42,9%
Spiltan Småbolagsfond −14,6% −42,5%
Avanza Fastighet by Norhammar −14,5% -
C Worldwide Sweden Small Cap 1A −14,2% −39,9%
Skandia Småbolag Sverige −13,1% −34,2%
Länsförsäkringar Fastighet Europa −12,9% −36,6%
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) −12,9% −38,7%
PLUS Hälsovård Sverige Index −12,9% −35,3%
Nordea Småbolagsfond Sverige −12,9% −30,9%

 

De sex sämsta fonderna under månaden är alla fastighetsfonder. Fastighetsindex har backar med knappt 17 procent den senaste månaden. Mycket av nedgången för fastighetssektorn beror på att de amerikanska långa räntorna åter börjat stiga. Den amerikanska 10-årsräntan har stigit från 2,89 procent till 3,48 procent på en månad. Och är nu åter uppe och nosar på årshögstanivån från mitten på juni.  

Efter julirallyt för fastighetsaktier har investerarna sålt av fastighetsaktier i takt med en förstärkt ränteuppgång och inflationsoro.

Tuffast har månaden varit för den indexnära fonden PLUS Fastigheter Sverige Index som haft en nedgång på 17 procent. Fondens största innehav är Sagax med en vikt på 14 procent. Aktien har backat i nivå med index och fondens avkastning.

Vi hittar även två aktivt förvaltade fonder bland de som har haft det tuffast. Lannebo Fastighetsfond Select har backat närmare 16 procent. Vi hittar även systefonden Lannebo Fastighetsfond A SEK som tredje sämsta fond.

Båda fonderna har Balder som största innehav. Aktien har backat lite mer än sektorn under månaden och landar på en 19 procentig nedgång.

Sämsta småbolagsfond är Spiltan Småbolagsfond som backat knappt 15 procent. Fonden har en lutning mot kvalitetsbolag med tillväxtfokus. Det är en koncentrerad fond med 34 bolag och de tio största väger runt 53 procent.

En betydande negativ bidragsgivare under månaden är hjälmsäkerhetsbolaget Mips som är fondens näst största innehav. Aktien har haft en blytung månad och förlorat närmare 40 procent av börsvärdet.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -