Var på din vakt i Securitas emission

Börs Den pågående nyemissionen i Securitas kommer att leda till en stor utspädning för befintliga aktieägare som inte är på sin vakt. Se till att agera.

Måndagen den 19 september är första dagen som Securitas aktie handlas utan rätten att delta i den stora företrädesemission som bolaget ska göra. En emission som ska dra in 9,6 miljarder kronor och som är en direkt följd av det stora förvärvet av Stanley Security som Securitas aviserade i december i fjol.

Att köpet så här i efterhand ser riktigt dyrt ut går inte att komma ifrån. Under tiden som har gått från det att avtalet först presenterades den 8 december i fjol tills affären slutfördes 22 juli i år har inte bara börskurserna världen över pressats, dollarn har också stärkts rejält mot kronan.

Köpeskillingen på motsvarande 33 miljarder kronor kan ställas mot Securitas eget börsvärde som efter en sur kursutveckling var nere på 31 miljarder i fredags, sista dagen som aktien handlades med rätt att delta i nyemissionen.

Att Securitas aktiekurs sänks rejält på måndagen är en helt logisk reaktion på den avskilda rätten att delta i emissionen. Kurskorrektionen i sig ska man inte skrämmas av, däremot är det viktigt att inte vara passiv i emissionen om man är Securitasägare. Gör man ingenting så kan man nämligen få se sin ägarandel bli utspädd med hela 36 procent.

Se därför till att välja ett av de två huvudspåren: antingen utnyttjar du teckningsrätterna för att delta i emissionen eller så säljer du teckningsrätterna över börsen om du inte vill stoppa in mer pengar.

Handeln med teckningsrätter kommer enligt Securitas att starta den 22 september och kommer att pågå till 6 oktober. Teckningsperioden för att delta i emissionen startar samtidigt men pågår några dagar längre, fram till den 11 oktober. Den 14 oktober ska sedan det slutliga utfallet i emissionen vara helt klart.

Utan att gå in på alla detaljer i emissionen så är det några saker som är viktigt att ha koll på.

Det ena är att teckningskursen för de nya aktierna är satt till 46 kronor. Som brukligt innebär det ett rejält avstånd upp till den aktuella börskursen. Syftet med det är att det ska vara attraktivt för befintliga ägare att delta i emissionen och att bolaget ska få in det önskade kapitalet.

Det andra är villkoren för tilldelning av teckningsrätter. I det här fallet innebär det att varje Securitasaktie ger innehavaren fyra teckningsrätter. För att kunna teckna en ny Securitasaktie behövs sedan sju teckningsrätter.

Lite rörigt, men i praktiken innebär det alltså att om du äger 100 Securitasaktier så kommer du att få 400 teckningsrätter. Eftersom det behövs 7 teckningsrätter för att köpa en ny aktie så kommer du då att kunna teckna dig för 57 nya aktier för 46 kronor styck.

Gapet mellan teckningskursen och Securitas börskurs innebär att teckningsrätterna har ett inneboende värde. Det är detta värde som gör att den som inte vill peta in mer pengar i bolaget och som inte vill bli utspädd istället kan sälja teckningsrätterna och på så sätt kompensera sig.

Värdet på teckningsrätterna sätts i den handel som kommer att ske över börsen. Här kan det ibland uppstå en del märkliga prissättningar men i teorin ska priset motsvara skillnaden mellan teckningskursen på 46 kronor och den aktuella börskursen i Securitas, dividerat på de sju teckningsrätter som krävs för att köpa en ny aktie. I skrivande stund handlas Securitas kring 73 kronor på börsen vilket pekar mot att varje teckningsrätt bör värderas till knappt 3,90 kronor.

(73kr-46kr=27kr  --> 27kr/7teckningsrätter=3,86kr)

Det var villkoren och formaliteterna, men frågan kvarstår om man bör delta eller sälja teckningsrätterna. Svaret är förstås upp till var och en och beror på om man har kapital som man är villig att investera och om man har en positiv syn på storaffären och på Securitas förmåga att få utväxling på den.

För egen del, som prövad Securitasägare, är det svårt att jubla över tajmingen eller prislappen på förvärvet men det är också viktigt att komma ihåg att nyemissionen inte är en omröstning om förvärvet. Stanley-köpet är redan ett faktum som är klart och betalt sedan i somras och det som sker nu är att balansräkningen planenligt ska återställas och integrationen ska ta fart.

Frågetecken finns definitivt kvar kring Stanleys ganska svaga utveckling under första halvåret i år, kring en jobbig löneinflation framöver och kring förmågan att inte tappa tempo under integrationsarbetet. Men potentialen är också lockande om Securitas lyckas med det långsiktiga strategiska steget att gå från ett traditionellt bevakningsbolag med låga marginaler till en mer komplett säkerhetskoncern med en hög andel digitala lösningar och högre lönsamhet.

Lyckas man nå sitt nya marginalmål på 8 procent 2025, och röra sig mot ambitionen att ligga över 10 procent på ännu längre sikt, så finns det utan tvekan rejäl uppsida i aktien. Min förhoppning är att en uppvärdering successivt börjar ske när all osäkerhet kring nyemissionen är borta och när Securitas börjar visa framsteg på marginalsidan.

Därför planerar jag att teckna min del i emissionen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -