Blir även 2023 ett värdebolagsår?

Marknadskommentar Värdebolagen har utklassat tillväxtbolag i år på världens börser. Det ser ut att bli den största skillnaden sedan år 2000 då it-bubblan sprack. Placera går igenom utvecklingen sedan 1990 för att se om det kan ge några insikter inför nästa år.

Lyssna på artikeln inläst här

Det finns flera anledningar till varför värdebolag utvecklats väl i år. Till att börja med har värdebolag haft det riktigt tufft sedan finanskrisen 2008. Under de fjorton åren som gått sedan des har tillväxtbolag haft en högre avkastning i åtta av åren. Under tre år är det i princip jämnt med en liten eller näst intill oförändrad fördel för någon av stilarna. Endast 2016 sticker ut med en klar överavkastning för värdeaktier före årets utklassning.

Den ovanligt långa perioden som värdeaktier presterat dåligt har gjort att många värdebolag har handlats på historiskt låga värderingar. Sådana obalanser brukar ju jämna ut sig över tiden. Det såg vi senast vid millennieskiftet när tillväxtbolag med teknikbolagen i spetsen nådde stratosfäriska värderingar för att sedan kollapsa.

Årets stora uppgång för räntorna i spåren av en överraskande stor och bred uppgång i inflationen har missgynnat tillväxtbolagen betydligt mer än värdebolagen.

Tillväxtbolag är räntekänsliga i sin natur. De prioriterar tillväxt och marknadsandelar före vinster idag. De har oftast en hög värdering att försvara och de stora vinsterna ligger i vissa fall flera år fram i tiden. Många tillväxtbolag är unga bolag med små eller inga vinster som drabbas hårt när kapitalkostnaden ökar med stigande marknadsräntor.

MSCI World Growth Index - sektorer

Tekniksektorn är den klart dominerande sektorn bland tillväxtbolagen. Drygt en tredje del räknas dit. Och världens två största bolag mätt som börsvärde är teknikjättarna Apple och Microsoft. De båda aktierna har haft ett tufft år och 15 respektive 29 procent sedan årsskiftet.

Sällanköpsvaror och hälsovårdssektorn är två andra betydande tillväxtsektorer. Här placerar sig Amazon och Tesla. Tillsammans väger de tre största sektorerna drygt 60 procent.

Sällanköpsvaror placerar sig i den absoluta botten i år med en nedgång på igenomsnitt 27 procent. Telekommunikation och tekniksektor hör till de två andra sektorerna som haft det motigt i år med stora nedgångar.

Värdebolagen är lite tillväxtbolagens motpol. Det är bolag där stabilitet och förutsägbara vinster dominerar, oftast har bolaget en stor kassa och är relativt lågt belånad. Värdebolag betalar utdelningar och är relativt lågt värderade.

MSCI World Value Index - sektorer

Finansbolag dominerar bland de globala värdebolagen med en vikt på 22 procent. Hälsovårdssektorn är näst störts på 16 procent. Hälsovårdssektor är en bred sektor som innehåller många olika typer av bolag som räknas som värde- eller tillväxtbolag.

Det finns mogna etablerade läkemedelsjättar som Pfizer med en tydlig värdebolagsprofil, och ny-noterade bioteknikbolag med en helt annan riskprofil och tillväxtbolagstilt. Pfizeraktien har presterat relativt bra i år med en nollavkastning.

Inom energisektorn hittar vi flera värdebolag, de båda amerikanska energijättarna Exxon Mobil och Chevron som har stora uppgångar i år hör till de största värdebolagen i världen.

Men är årets uppgång och utklassning av värdebolagen hållbar eller bara tillfällig?

MSCI World Value index har backat i år med 10 procent, samtidigt som MSCI World Growth index backat hela 29 procent. Det skapar en skillnad på närmare 20 procentenheter i år till fördel för värdebolagen, vilket är den största sedan år 2000. Då var skillnaden på hela 26 procentenheter.

Det bästa året för tillväxtbolagen var under det första covidåret 2020. Då gick många tillväxtbolag oerhört starkt när vi blev hembaserade. Bolag som Zoom och Amazon skördade stora framgångar och betydande aktieuppgångar.

Flera analytiker räknar med att ett högre ränteläge består, och det lurar en lågkonjunktur bakom hörnet, vilket skapar en tuffare miljö att få kapital till mer riskfyllda investeringar. Det kan göra de kärvare för tillväxtbolag.

Värderingen för värdebolagen är inte utmanande i och med årets nedgång. Värderingen för nästa årsvinster landar på p/e 11,7 vilket är under det historiska snittet. Direktavkastningen för MSCI World Value index landar på höga 3,2 procent. Trots årets betydande kursnedgång för MSCI World Growth index är direktavkastningen på den historiska nivån 1 procent. Det finns således värderingsstöd för ytterligare ett år med fördel för värdebolagen.

Sedan 1974 har värdebolag mätt med MSCI World Value index haft en genomsnittlig årsavkastning på 11,2 procent. Det är bättre än snittet för MSCI World index med 10,6 procent och MSCI World Growth index på 9,7 procent.

De senaste tio åren då tillväxtbolagen dominerat har MSCI World Growth index haft en genomsnittlig årsavkastning på 10,8 procent. MSCI World Value index har haft det motigare och stigit med 7,9 procent samtidigt som MSCI World index avkastat 9,5 procent per år.

Några värdeförvaltare jag pratat med påpekar att värdebolag tenderar att klå tillväxtbolag under en period av flera år och vice versa. Det argumentet talar för att vi kan vara mitt inne i en period då investerarkollektivet föredrar värdebolag före dyrare tillväxtbolag.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden+ Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -