Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Lundbergs, Malmbergs, Elekta, Elon och Jetpak finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Investmentbolaget Lundbergs uppger att substansvärdet uppgick till 492 kronor per aktie per den 22 november.

Vid kvartalets utgång låg substansvärdet på 439 kronor per aktie, jämfört med 533 kronor den 31 december 2021.

Rörelseresultatet blev 1.329 miljoner kronor (1.025) och resultatet efter skatt uppgick till 758 miljoner (540). Orealiserade värdeförändringar påverkade resultatet med -52 miljoner kronor (647). Nettoomsättningen uppgick till 6.887 miljoner kronor (5.929).

Lundbergs fastighetsrörelse redovisar en nettoomsättning i kvartalet på 430 miljoner kronor (394) och ett rörelseresultat på -63 miljoner (397).

En intern värdering av förvaltningsfastigheterna har gjorts per utgången av september och sammantaget bedöms det verkliga värdet uppgå till 28.110 miljoner kronor. Det kan jämföras med 27.899 miljoner kronor vid senaste årsskiftet.

Aktieförvaltningens nettoomsättning uppgick till 1 miljoner kronor (26) och rörelseresultatet blev -937 miljoner kronor (-1.006).

Import-, agentur- och handelsföretaget Malmbergs Elektriska redovisar ett resultat efter skatt på 12,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (8,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:60 kronor (1:09).

Nettoomsättningen uppgick till 161 miljoner kronor (148). Rörelseresultatet blev 16,6 miljoner kronor (11,5) medan resultatet före skatt uppgick till 16,2 miljoner kronor (11,0).

Spotlight-listade fastighetsbolaget Logistri hade hyresintäkter om 26,6 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022 (24,4). Driftnettot uppgick till 24,3 miljoner kronor (22,8) och periodens resultat uppgick till 13,4 miljoner kronor (11,8).

Hörlursbolaget Northbaze ökade omsättningen med 60 procent till 41,2 miljoner kronor under tredje kvartalet 2022 (25,8). Organisk tillväxt var 23 procent. Ebitda-resultatet låg på 5,0 miljoner (0,2) och nettoresultatet var -3,0 miljoner kronor (-2,8).

Upplevelsebolaget Bodyflight redovisar en nettoomsättning på 6,4 miljoner kronor (6,6) under det tredje kvartalet 2022.

Det motsvarar en omsättningsminskning på 3,7 procent, jämfört med tredje kvartalet i fjol. Rörelseresultatet kom in på 0,2 miljoner kronor (0,8) och nettoresultatet landade på -0,1 miljoner kronor (0,5).

Strax, som säljer mobila tillbehör, redovisar ett rörelseresultat på 0,3 miljoner euro (1,3) för det tredje kvartalet 2022. Ebitda-resultatet under kvartalet uppgick till 0,9 miljoner euro (1,7). Nettoomsättningen uppgick till 22,2 miljoner euro (23,2).

Sun4energy, som säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare, hade en omsättning om 45,6 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022 (16,5).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (-1,3). Kassaflödet från löpande verksamhet var -4,0 miljoner kronor (0,2).

Gamingbolaget Gold Town Games (GTG) redovisar en nettoomsättning på 3,8 miljoner kronor (1,9) för det tredje kvartalet 2022. Rörelseresultatet uppgick till -4,4 miljoner kronor (-1,2).

Satellitsystembolaget AAC Clyde Space redovisar ett rörelseresultat om -14,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-16,8).

Nettoomsättningen uppgick till 45,7 miljoner kronor (33,7). Försäljningstillväxten var 36 procent. Orderstocken uppgick till 419 miljoner kronor (406).

Spotlight-listade C Security, som utvecklar webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, redovisar ett rörelseresultat på -4,3 miljoner kronor (-4,7) i det tredje kvartalet. C Securitys nettoomsättning uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,5).

Fsport, ett spel- och mediabolag inom Daily Fantasy Sports och affiliatemarknadsföring, redovisar en nettoomsättning på 0,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (0,5). Resultat efter skatt uppgick till -2,9 miljoner kronor (-4,5). Ebitda-resultatet i kvartalet blev -2,0 miljoner kronor (-3,8).

Africa Resources, som utvinner rådiamanter i floder i Demokratiska Republiken Kongo, hade intäkter om 0,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (0,2). Rörelseresultatet, blev -0,4 miljoner kronor (-0,4). Bolagets likvida medel uppgick till 0,1 miljoner kronor vid utgången av mars (0,2).

First North-listade Compodium hade återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) om 5,1 miljoner kronor under det tredje kvartalet (4,7).

Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR) till 18,8 miljoner kronor (19,5). Nettoomsättningen uppgick till 14,1 miljoner kronor (9,5) och ebitda-resultatet var -3,5 miljoner kronor (-4,0). Resultatet efter skatt försämrades till -5,8 miljoner kronor (-5,1).

Miljöteknikbolaget Scandinavian Enviro Systems (Enviro) redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på -19,6 miljoner kronor (-11,5). Nettoomsättningen steg till 2,7 miljoner kronor (1,4). Nettoresultatet backade till -19,5 miljoner kronor (-11,6).

First North-listade Realfiction, som är verksamt inom så kallade reality-lösningar, hade intäkter på 2,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2022 (6,7).

Resultat före skatt uppgick till -1,2 miljoner kronor (1,5). Bruttomarginalen låg på 71,8 procent (55,9) och drogs upp av ändrad försäljningsmix och den starkare dollarkursen.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-1,1).

Gamingbolaget Beyond Frames, inriktade mot AR och VR, redovisar en nettoomsättning på 7,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (4,3).

Bolagets intäkter består främst av försäljning av spel för VR-glasögon samt intäkter av engångskaraktär, enligt rapporten.

Functional Foods-företaget Lohilo Foods, vars aktie handlas på First North, ett resultat efter skatt på -6,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-9,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:27 kronor (-0:66).

Nettoomsättningen uppgick till 56 miljoner kronor (60). Ebitda-resultatet landade på -4,4 miljoner kronor jämfört med -9,2 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet blev -6,6 miljoner kronor (-11,9).

Medicinteknikbolaget RLS Global redovisar en nettoomsättning på 0,9 miljoner kronor (0,5) i tredje kvartalet 2022, framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till -16,4 miljoner kronor (4) och resultatet per aktie var -0:23 kronor (0:06). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,7 miljoner kronor (16,4).

Transplantationsbolaget Glycorex redovisar ett rörelseresultat på -0,8 miljoner kronor (-0,4) i det tredje kvartalet 2022. Omsättningen var 8,8 miljoner kronor (8,6).

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett justerat rörelseresultat på 316 miljoner kronor för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår 2022/2023.

Enligt Infronts sammanställning väntades ett justerat rörelseresultat på 369 miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 4.081 miljoner kronor. Här var snittestimatet 4.048 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 4.598 miljoner kronor. Snittet bland de analytiker som deltagit i sammanställningen var 4.358 miljoner kronor på denna punkt.

Elon, som tidigare hette Electra och som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 18,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (28,6).

Rörelsemarginalen var 1,3 procent (2,6). Resultat efter skatt låg på 13,9 miljoner kronor (22,1), motsvarande 0:94 kronor per aktie (4:24).

Nettoomsättningen uppgick till 1.427 miljoner kronor (1.089). Försäljningstillväxten var 31 procent och organiska tillväxten uppgick till -6 procent (8,7).

Latvian Forest, som investerar i och bedriver skogsbruk i Lettland, redovisar för det tredje kvartalet en nettoomsättning på 0,5 miljoner euro (0,2).

Rörelseresultatet för kvartalet blev 0,2 miljoner euro (0,1). Nettoresultatet låg på 0,6 miljoner euro (4,7). Vid slutet av kvartalet uppgick det beräknade värdet på anläggningstillgångar till sammanlagt 37,8 miljoner euro (25,8).

Under kvartalet har styrelsen beslutat att ändra diskonteringsräntan till 7,25 procent från den tidigare antagna 6,75 procent.

Fraktbolaget Jetpak hade total tillväxt på cirka 23 procent under tredje kvartalet 2022, varav den underliggande organiska tillväxten uppgick till 11,8 procent. Totala intäkter uppgick till 308 miljoner kronor och rörelseresultatet var 30,7 miljoner kronor (24,4), motsvarande en rörelsemarginal på 10,0 procent.

Express Air-segmentet redovisade en omsättningstillväxt på 37 procent med en bruttomarginal på 38,9 procent (41,3). Express Road redovisade en omsättningstillväxt på 12,3 procent med en bruttomarginal på 18,3 procent (19,2).

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -