Köpvärda fonder i juni - så gick det

Utvärdering Höga inflationssiffror, aggressiva räntehöjningar och svängiga börser har genomsyrat det senaste halvåret på finansmarknaden. Placeras utvärderar nu fondvalen inför juni.

Varje månad presenterar Placera en lista på utvalda fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av liknande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet och nu är det dags att granska rekommendationerna inför juni 2022.

Under det senaste halvåret har de flesta regioner och börser backat lite, mätt i lokal valuta. Avkastning mätt i svenska kronor visar en liten positiv uppgång för USA-börserna som stigit drygt 2 procent det senaste halvåret. Även en bred globala indexfond landar på plus med hjälp av en stark dollar.

US dollarn har stigit mot kronan det senaste halvåret men framfarten är inte lika stark som tidigare och landar på drygt 8 procent. Det är hälften av årets uppgång som är 16 procent, sedan slutet på september har den svenska kronan tagit tillbaka mycket av årets inledande tapp.

Även Euron har stigit mot kronan det senaste halvåret. Uppgången är inte lika starkt och stannar på hälften av dollarns uppgång.

Den starka dollar- och eurouppgången har lyft avkastningen för utländska investeringar som är noterade i dollar respektive euro.

 

Värdepapper 6 mån Kategorisnitt
AMF Balansfond -0,5% -1,3%
Länsförsäkringar USA Indexnära 2,7% 3,9%
PLUS Alla bolag Sverige Index 1,5% -0,5%
Storebrand Europa A SEK 4,6% 2,6%
Atlant Opportunity -2,5% NA
Fondita Health Care -3,6% 7,0%
Storebrand Global Multifactor 3,1% 3,0%
Spiltan Aktiefond Stabil -4,0% -0,5%
Carnegie Strategifond A -1,6% -1,6%
Fidelity Global Technology Fund 1,1% -5,3%
IKC Avkastningsfond -3,4% -2,5%
Källa: Morningstar 281122    

 

Fem av fonderna har lyckats leverera plusavkastning i absoluta tal under halvåret mätt i svenska kronor.

Störst avkastning har lite överraskande listans europafondval haft. Storebrand Europa A SEK har avkastat 4,6 procent och klått fondkategorin Europafonder Mix bolag.

Listans två andra indexnära fonder har båda positiv avkastning. Länsförsäkringar USA Indexnära har levererat en positiv avkastning i kronor med hjälp av dollarns styrka. Avkastningen är lite sämre för Länsförsäkringar USA Indexnära än fondkategorin USA-fonder. De USA-fonder som haft en hög avkastning det senaste halvåret har undvikit de stora teknikjättarna som haft det motigt. De väger en stor del i en indexnära fond.

Den breda svenska indexfonden PLUS Alla Bolag Sverige Index följer alla bolag noterade på Stockholmsbörsen. Fonden har stigit som index med 1,5 procent vilket gjort att den avkastat bättre än kategorisnittet.

Placeras globalfondsval, den modellbaserade globalfonden Storebrand Global Multifactor, har tillsammans med den globala teknikfonden Fidelity Global Technology fortsatt att leverera positiv avkastning. Men teknikfonden har klått fondkategorin betydligt.

Inför juni månad adderade jag till en ny aktivt förvaltad sverigefond, Spiltan Aktiefond Stabil. Den fastighetstunga realinvestfonden PriorNilsson Realinvest fick lämna listan.

Spiltan Aktiefond Sverige har haft ett tungt halvår och backat mer än fondkategorin. Värt att notera är att fonden haft en ovanligt stark avkastning den senaste månaden.

Placeras lågriskalternativ räntefonden IKC Avkastningsfond har haft en tuff period när den svenska företagsobligationsmarknaden varit under press. Avkastningen är sämre än kategorisnittet. Även lågriskhedgefonden Atlant Opportunity tappat i värde det senaste halvåret.

Listans två blandfondsval Carnegie Strategifond och AMF Balansfond har båda backat det senaste halvåret. AMF Balansfond har haft en bättre period och klått kategorisnittet.

Hälsovårdsfonden Fondita Health har backat med 3,6 procent och avkastat betydligt sämre än kategorisnittet av liknande fonder. Fonden har en relativt stor andel små- och medelstora hälsovårdsbolag som haft en tuffare period än de stora hälsovårdsbolagen som varit vinnare i sektorn.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -