Råvarufonden med flera strategier

Fondanalys En bred portfölj av råvaror har historiskt visat sig bidra med en bra riskspridning i en fondportfölj. Placera har en råvarufondsfavorit med lägst risk i klassen och högst riskjusterad avkastning.

Att investera en del av portföljen i olika typer av råvaror har gett ett bra skydd mot inflation och i tider av börsoro. Det är tack vare råvarornas relativt låga korrelation med aktier. En bred råvaruportfölj hjälper till att minska den totala risken och höja den riskjusterade avkastningen.

Enligt många analytiker spås efterfrågan för många råvaror stiga betydligt på några års sikt. Det finns de som tror att efterfrågan blir svår att mätta, vilket kommer att leda till betydligt högre råvarupriser i framtiden.

Artikeln kan du även lyssna på här. Prenumerera på Placera Analys där alla våra inlästa artiklar finns i poddformat.

Det är strukturella drivkrafter bakom ökad efterfrågan på metaller. Den globala gröna omställningen och en allt starkare elbilstrend ökar efterfrågan dramatiskt på många metaller.

Världen är mitt uppe i resan från fossila bränslen för transporter, uppvärmning och elproduktion till förnybar energi. För att nå målen krävs all mer metaller och mineraler. Listan kan göras lång: Allt från ovanliga jordartsmetaller till litium, koppar, nickel och aluminium som är jordens tredje vanligaste metall.

Det är metaller som behövs för förnyelsebara energiprojekt som solpaneler, vindkraftsverk, batterier för ellagring och inte minst en ökad användning av elektriska fordon.

Den globala elbilsmarknaden växer kontinuerligt med en årlig tillväxttakt på 22 procent och förväntas växa från 8 miljoner till 39 miljoner sålda enheter till 2030. 2040 spås nio av tio bilar som säljs att vara elbilar.

En elbil behöver upp till sex gånger så mycket mineraler som en konventionell fossildriven bil och det är bilbatterier som tar stor del av mineralerna i anspråk.

Även på kort sikt finns det drivkrafter för högre råvarupriser. Återöppningen av Kina kommer att skapa en högre ekonomisk tillväxt som ökar efterfrågan på råvaror.

En annan faktor som investerare lyft fram den senaste tiden är teknisk och styrs av att råvaror handlas på historiskt låga nivåer relativt aktier. Historiskt har råvaror utvecklats väl när de blivit för billiga som nu.  

Att investera i en råvarufond har fördelen att risken blir lägre än vad den är i flera av de underliggande råvarorna, som kan svänga kraftigt över tid. Placera har hittar en fond som använder en systematisk investeringsprocess och tre underliggande investeringsstrategier för att investera brett på råvarumarknaden.

Råvarufonden Multicooperation GAM Commodity USD B sköts från London och Zurich av GAM:s team för systematisk modellbaserad kapitalförvaltning på nio personer. Teamet har förvaltat systematiska råvarustrategier under 17 år. Ansvariga förvaltare är Paolo Scripelliti och Danny Dhingra.

Paolo Scripelliti och Danny Dhingra

Fonden investerar i olika typer av råvaruderivat och inte i råvarubolag, vilket tar bort bolagsrisken som är förknippad med aktier.

Den egenutvecklade systematiska investeringsstrategin investerar i en kärnportfölj av råvaruderivat som ingår i Bloomberg Commodity index på drygt 20 olika råvaror. Det ger en bred råvaruexponering och spänner över olja, sädesslag, socker, bomull, ädelmetaller till industrimetaller och boskap.

Kärnportföljen utgör normalt mellan 75 och 95 procent av fondens värde och avviker till viss del från sitt jämförelseindex med målsättningen att avkasta bättre. Därutöver investerar fonden i tre olika så kallade satellitportföljer. De tre satellitportföljerna har olika strategier i syfte att reducera risken och optimera avkastningen för fonden. Målsättingen är att skapa en bättre avkastning än en renodlad lång portfölj av råvaror så som fondens jämförselseindex.

Satellitportföljerna har bredare investeringsmöjligheter än kärnportföljen och kan variera mellan 5 och 25 procent av fondens värde. De har även möjlighet att blanka råvaruderivat om man tycker att en viss typ av råvara är för dyr eller har gått upp kraftigt i pris på kort tid.

Momentumstrategin utnyttjar upp- och nedgångstrender för råvarupriser. Om en råvara handlas under sin historiska snittkurs på både lång och kort sikt kan det indikera en kortsiktig köpsignal.

Carrystrategin ser bland annat på olika närliggande derivatkontrakt för samma råvara som kan vara felprissatta och agerar på det.

Värdestrategin skapar möjligheter att investera i råvaror som är felprissatta. Som exempel kan de investera i råvaror som är undervärderade och samtidigt blanka i övervärderade råvaror, till priserna har normaliserats.

Förvaltarna ser satellitportföljerna som ett viktigt inslag för att skapa överavkastning och utnyttja felprissättningar på råvarumarknaden. Inte minst hjälper de till att reducera risken och svängningarna i fonden. Det är en av anledningarna till att fonden har klart lägst risk i fondkategorin råvarufonder som normalt är förknippade med relativt hög risk.

Fonden har en råvaruexponering på över 20 underliggande råvaror. De tio största innehaven motsvarar två tredjedelar av fondens värde. Guld är fondens enskilt största exponering på närmare 14 procent.

 

Största innehav
Aktier %
Guld 13,6
Naturgas 13,2
WTI Olja 7,7
Brent Olja 6,9
Sojabönor 5,2
Korn 5,2
Nötkreatur 4,9
Koppar 4,3
Nickel 3,5
Soyabönsolja 3,4
Källa: Morningstar 221130 67,8

 

Ser vi på exponeringen utifrån råvarusektorer är olja störst på 23 procent, följt av ädelmetaller som utgör knappt 20 procent. Tredje störst är sädesslag på drygt 17 procent före industrimetaller på 14 procent.

Fonden har avkastat bättre än kategorisnittet än fondkategorin Råvarufonder - blandade, de tre senaste åren. Det senaste året var fonden drygt 16 procentenheter bättre än fondkategorin, två av tre satellitstrategier bidrog positivt till avkastningen. Störst bidrag i fjol gav värdestrategin, carrystrategin som avkastade sämst backade endast 0,06 procent.

Det som imponerar med fonden är risken. Den är i nivå med en globalaktiefond. Och risken mätt som standardavvikelse har varit betydligt lägre än fondkategorin och den riskjusterade avkastningen är högst i klassen.

 

Multicooperation GAM Commodity USD B Kategori: Råvaror -Blandade
Avkastning % 3 år 66,9 44,6
Avkastning % 1 år 25,4 8,9
Risk % 3 år 14,1 20,4
Betyg* Saknas  
Avgift%/år 2,0  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Paolo Scripelleti  
* Morningstar har 5-gradig skala Danny Dhingra  
Källa: Morningstar 230117    

Totalavgiften är drygt 2 procent per år, vilket är något över snittet för fondkategorin. Placera sätter köp på Multicooperation GAM Commodity USD B trots den relativt höga avgiften.

Vi tror förvaltarna fortsätter leverera en hög riskjusterad avkastning som motiverar fondavgiften. Vi ser fonden som ett utmärkt komplement och riskspridning i en långsiktig fondportfölj.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Multicooperation GAM Commodity USD B Köp 868,92 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -